În sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni s-a desfășurat seminarul de instruire cu primarii orașelor, comunelor, satelor/autoritățile tutelare locale, cu privire la familiarizarea cu conținutul amendamentelor operate la cadrul normativ pentru implementarea Legii 140/2013 privind protecția specială a copiilor în situații de risc și a copiilor separați de părinți.

Seminarul fiind unul important şi constructiv a avut la bază:

 • Cadrul normativ pentru implementarea Legii 140/2013;
 • Autoritățile tutelare în domeniul protecției copilului;
 • Delimitarea competențelor autorității tutelare teritoriale și locale;
 • Autoritatea tutelară locală;
 • Autoritatea tutelară teritorială;
 • Actul constatator al nașterii copilului;
 • Responsabilizarea părinților;
 • Raportarea cazurilor suspecte de către personae fizice ;
 • Legea privind actele de stare civilă;
 • Mecanismele de cooperare intersectorială în Codul Familiei;
 • Dreptul copilului la repararea prejudiciului material și moral;
 • Exercitarea necorespunzătoare a obligațiilor părintești;
 • Rolul autorităților administrației publice locale de nivelul II în domeniul protecției copilului;
 • Competențe în domeniul răpirii internaționale de copii;
 • Legea Nr.436/2006 privind administrația publică locală.