Astăzi, a avut loc primul seminar din cadrul proiectului  „Femeile pentru o societate prosperă şi democratică”, cu genericul „Dezvoltarea aptitudinilor personale si protectia drepturilor femeilor”. Respectivul proiect este finanţat de Ambasada SUA, proiect ce permite egalitatea de gen, şi de şanse.

Prin implementarea acestui proiect se urmăreşte sporirea participării femeilor din zona defavorizată Cula în viaţa comunităţii şi în procesul decizional. Unul din principalele obiective ale proiectului se referă la crearea şi promovarea reţelei femeilor active din această zonă defavorizată, ca model al efortului comun pentru soluţionarea problemelor comune, dar şi dezvoltarea abilităţilor socio-economice a 25 de femei din zona Cula.

Suntem ferm convinşi, că în urma acestui proiect, viziunea asupra modului general de viaţă a acestor doamne vizate se va schimba, şi cu siguranţă în direcţia scontată.

Ţinem să aducem sincere mulţumiri Ambasadei SUA pentru această oportunitate, centrului de Resurse şi Atragerea Investiţiilor, doamnei Violeta Petre, şi dnei Eugenia Rotari pentu rolul semnificativ în implementarea acestui proiect.