Duminică, 21 iulie 2019, curent, în sala de conferințe a Consiliului raional Ungheni s-a desfăşurat seminarul cu apicultorii din raion, cu tematica „Lucrările apicole la sfîrşit de sezon, cu referire la următoarele aspecte:

  • Pregătirea familiilor de albine pentru culesurile de toamnă,
  • Formarea familiilor noi,
  • Tratamentele antivarroa.

La întrunirea dată au participat circa 25 de apicultori, tematica seminarului a fost dezvăluită de către Dl Andrei Zagoreanu, doctor habilitat, Dl Ștefan Chitoroagă director executiv a Asociaţiei Naţionale a Fermierilor din Moldova, Dl Ion Pascaru Preşedintele Asociaţieie Apicultorilor din raion.

Organizatori: Direcţia Agricultură şi Alimentaţie în comun cu Asociaţia Apicultorilor din raion