Elemente ale tehnologiilor noi în pomicultură. Specificul curăţitului pomilor: sâmburoase şi sămânţoase”,

în condiţiile anului 2014

 

Direcţia Agricultură şi Alimentaţie Ungheni, va desfăşura la data de 07.02.2014, la ora 10.00, seminarul teoretico-practic cu genericul Elemente ale tehnologiilor noi în pomicultură. Specificul curăţitului pomilor: sâmburoase şi sămânţoase”, în condiţiile anului 2014.

Partea teoretică: sediul Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie, bir. 111;

Partea practică: GŢ „Diaconu Mihail” com. Manoileşti, r-nul Ungheni şi SRL „LefconsAgro”,   com. Sculeni, r-nul Ungheni;

 

Agenda seminarului

09.30-10.00

Înregistrarea participanţilor

10.00-10.05

Deschiderea seminarului. Cuvînt de salut

Viorel Scutaru, şef DAA Ungheni

10.05-10.20

Starea actuală de ramură în sectorul pomicol şi perspectivele dezvoltării.

Politicele statului în dezvoltarea ramurii.

Viorel Scutaru, şef DAA Ungheni

10.20-10.40

Surse de finanţare a sectorului.

Petru Vizitiu, coordonator ACSA Ungheni

10.40-11.10

Sortimentul culturilor pomicole omologate şi de perspectivă.

Ion Grosu, doctor în agricultură, şef secţie pepinierit şi tehnologii moderne la Institutul Ştiinţifico – Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare 

11.10-12.00

Înfiinţarea plantaţiilor pomicole, elemente tehnologice noi.

Ion Grosu, doctor în agricultură, şef secţie pepinierit şi tehnologii moderne la Institutul Ştiinţifico – Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare

12.00-12.15

Pauză

12.15-13.00

Particularităţile tăierii de iarnă a diferitor specii în dependenţă de soi, vîrstă şi schema de plantare.

Ion Grosu, doctor în agricultură, şef secţie pepinierit şi tehnologii moderne la Institutul Ştiinţifico – Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare

13.00-14.30

Demonstrare practică la tăiatul în uscat a pomilor în condiţiile de iarnă, a diferitor specii în dependenţă de soi, vîrstă şi schemă de plantare (GŢ „Diaconu Mihail” com. Manoileşti, r-nul Ungheni şi SRL „LefconsAgro”,   com. Sculeni, r-nul Ungheni).

Ion Grosu, doctor în agricultură, şef secţie pepinierit şi tehnologii moderne la Institutul Ştiinţifico – Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare

14.30-15.00

Întrebări şi răspunsuri.

 

Invitaţi la seminar sunt: conducători şi specialişti ai unităţilor agricole corporative (CÎ, CAP, SRL, SA), conducători ai gospodăriilor ţărăneşti, persoane fizice proprietari de terenuri, ş.a.