Peste  35 de producători de cirşe, consultanţi agricoli, prestatori de servicii  şi specialişti din cadrul DAA s-au întrunit la seminarul teoretico-practic cu genericul „Particularităţile tăierii şi formării coroanei la pomii de cireş” organizat de Direcţia Agricultură şi Alimentaţie în comun cu ACSA şi ACED.

Partea teoretică a seminarului a fost dezvăluită de către Ananie Peşteanu, dr., consultant naţional în producerea fructelor, Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Dr. a explicat cei patru paşi esenţiali de tăiere a pomilor de cireşi, formarea coroanelor  pe ani a pomilor de cireşi în livezile superintensive şi intensive, importanţa, cerinţele, ferilitatea muguilor de rod şi sistemele de cultură.

Partea practică a seminarului s-a finalizat cu ieşirea în teren la gospodăria dlui Bargan Victor – SRL „Ecopomex” unde prin urmare participanţii  au avut posibilitate reală de a urmări cum se efectuiază tăierea lăstarilor cu luarea în considerare a condiţiilor climaterice din anul curent, pentru obţinerea unei roade cît mai înalte.