Astăzi, 12 august 2019, în sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni s-a desfășurat seminarul raional de lansare a Apelului de concurs în cadrul Proiectului ,,Promovarea măsurilor de reducere a schimbărilor climatice și de dezastre în sectoarele apei și protecției civile”.

În cadrul seminarului au fost expuse următoarele puncte:

  • Prezentarea Proiectului Promovarea măsurilor de reducere a schimbărilor climatice și de dezastre în sectoarele apei și protecției civile;
  • Rolul comunității privind implementarea proiectelor locale;
  • Inițierea proiectelor la nivel de comunitate, prezentarea formularului de concurs..

                                                                          

 PNUD oferă granturi pentru crearea bazinelor de stocare a apei din precipitații

Chișinău, 12 august, 2019 — Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Agenția Austriacă de Dezvoltare oferă suport financiar nerambursabil și asistență tehnică pentru crearea bazinelor de acumulare a apei din precipitații în localitățile rurale din raioanele Cantemir, Criuleni, Hîncești, Leova și Ungheni.

Sunt invitați să depună dosarele pentru finanțări, în valoare de până la 30.000 dolari SUA,

producătorii agricoli înregistrați legal, asociațiile de fermieri sau reprezentanții mediului de afaceri din raioanele respective de intervenție.

Solicitanții trebuie să exploateze terenuri agricole amplasate în locuri care oferă cele mai bune condiții pentru captarea apei din precipitații și să asigure o cofinanțare de 20% din investiția oferită. Terenurile propuse pentru a fi irigate din bazinele de acumulare a apei trebuie să aibă o notă de bonitate mai mare de 50 de puncte.

Alte criterii de eligibilitate și instrucțiuni de participare la concurs, precum și formularul de solicitare a finanțării sunt disponibile aici.

Începând cu această săptămână, echipa proiectului va organiza sesiuni de informare în toate raioanele de intervenție a proiectului pentru a aduce la cunoștința potențialilor beneficiari obiectivele proiectului și  condițiile de finanțare. Orarul sesiunilor de informare va fi comunicat pe pagina de Facebook a PNUD Moldova.

Concursul este organizat în cadrul proiectului „Reducerea riscurilor climatice și dezastrelor”, finanțat de Agenția Austriacă de Dezvoltare și implementat de PNUD.  Proiectul își propune să sporească rezistența și capacitățile de adaptare a comunităților rurale la schimbările climatice și dezastre prin îmbunătățirea infrastructurii de depozitare a apei și reabilitarea posturilor locale de pompieri.

Astfel, în perioada 2019 – 2022, în cele cinci raioane menționate vor fi create 15 bazine de captare și stocare a apei din precipitații. Cinci posturi locale de pompieri din localitățile preselectate vor fi reabilitate și dotate cu tehnica necesară. Prioritățile de adaptare la schimbările climatice și gestionarea riscurilor dezastrelor vor fi integrate în planurile de dezvoltare locală ale celor cinci comunități, într-un mod participativ și sensibil la dimensiunea de gen. Vor fi consolidate capacitățile factorilor de decizie și a populației locale din 5 raioane cu privire la măsurile de reducere, prevenire și răspuns la schimbările climatice și riscul dezastrelor.

Persoană de contact: Natalia Costaș, consultantă în comunicare și relații media. Tel.: 0 69 22 11 41; e-mail: natalia.costas@undp.org

Violeta Petre, șefa Centrului de Resurse și Atragere a Investițiilor. Tel.: 076702881 sau 079774484

 

Pentru detalii suplimentare accesați:

Cerere de exprimare a interesului

Regulament de organizare si functionare a Grupului de Inițiativă