Vineri 27 iunie, curent DAA în comun cu  ACSA au desfăşurat seminarul de instruire specializată cu tematica „Sporirea productivităţii terenurilor prin gestionarea durabilă a lor” din cadrul Proiectului Competitivitatea Agriculturii Moldovei (MAG-P). Despre resursele funciare ale raionului şi utilizarea lor conform destinaţiilor a relatat şeful Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie. Dînsul a adus la cunoştinţă despre  suprafaţa  totală a terenurilor, destinaţia  lor şi suprafeţele însămînţate  la moment, cum AE şi persoanele fizice mai corect să beneficieze de fondurile europene.

Subiectul principal privind managementul durabil al terenurilor a fost abordat de către coordonatorul ACSA dl Petru Vizitiu.

La seminar au participat reprezentanţii APL, inginerii cadastrali din primăriile raionului, producătorii agricoli şi consultanţi ACSA.