Azi, 8 septembrie a avut loc seminarul cu primarii oraşelor, comunelor, satelor, cu următoarea ordine de zi :

     Cu privire la munca neremunerată în folosul comunităţii, raportor Irina Şişcanu, şef Biroul de probaţiune Ungheni

       Cu privire la modalitatea organizării cursurilor de instruire igienică pentru angajaţii din instituţiile preşcolare, raportor Raisa Popovici, medic-şef al Centrului raional sănătate publică Ungheni.

Referitor la munca neremunerată în folosul comunităţii, sau atenţionat primarii de a respecta legea ce prevede normele de încadrare în mună a unui deţinut, orarul de muncă al acestuia şi tipul de muncă. Cînd nu este respectat regulamentul, se vor aplica sancţiuni primăriei în cauză. Munca în folosul statului se poate efectua în mărime de la 2 la 8 ore pe zi, conform orarului stabilit în comun deacord cu Biroul de probaţiune.

Centrul de sănătate publică Ungheni, doamna Raisa Popovici atrage atenţia asupra responsabilităţii primarilor de a participa la instruirea sanitară a angajaţilor instituţiilor din subordinea primariei.

 O altă problemă pusă în discuţie, s-a referit la funcţionarea neautorizată a multor săli de nunţi din localităţile raionului, ceea ce poate duce fără precedent la erupţii epidemiologice grave. Una din problemele stringente ale raionului, se referă cu părere de rău la calitatea apei potabile din instituţiile şcolare şi preşcolare. Aici, preşedintele raionului, doamna Ludmila Guzun, intervine cu rugămintea către primarii localităţilor, de a se implica activ la aplicarea diverselor proiecte ce ţin de acest domeniu, de a discuta cu cetăţenii şi de a auzi propunerile lor, de a plasa pe loc primordial problema apei potabile în localităţile pe care le administrează.

Pe parcursul seminarului s-au pus în dezbatere şi subiecte ce vizează sărbătoarea vinului şi al recoltei, preconizată pentru 11 octombrie curent, dar şi pe concursul echipelor sanitare, la care fiecare primărie trebuie să participe.