În sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni se desfășoară ,,Seminarul de instruire cu primarii și secretarii unităților administrativ – teritoriale de nivelul unu, în cadrul Proiectului Sprijin în procesul de reformare a administrației publice”.

Seminarul fiind unul important şi constructiv are la bază următoarele tematici:

  • Caracteristici introductive ale Administrației Publice Locale:

– Cadrul normativ relevant (competențe, funcții, roluri)

– Transparența în procesul decizional

– Principii buna guvernare

– Gestionare Patrimoniu

– Nivele de coordonare cu APC

– Control administrativ

 

  • Administrarea funcției publice și a funcționarilor publici în cadrul autorității publice:

-Definiții

-Clasificarea funcțiilor publice

-Ocuparea funcției publice

-Evaluarea performanțelor

-Statutul de personal. Elaborare, modificare, aprobare.