În decursul acestei zile, Direcția Agricultură și Alimentație a desfășurat seminarul teoretico-practic cu genericul „Elemente ale tehnologiilor noi în pomicultură. Specificul tăiatului în uscat a pomilor de sămburoase şi sămânţoase”, în condiţiile anului 2024.

Evenimentul dat s-a desfășurat în s.Florițoaia Veche și s.Cetireni la următorii producători de fructe: SRL „Ionex Trans”, director Ionaș Gheorghe, GȚ Serbușco Olga, conducător Ciaglei Sergiu, GȚ Margarint Sergiu, conducător Margarint Sergiu și GȚ Timofti Sergiu, conducător Timofti Sergiu, iar din cadrul Consiliului raional Ungheni au participat vicepreședintele pe domeniu dl Victor Filipovici și dl Viorel Scutaru, șef al Direcției Agricultură și Alimentație Ungheni.

Despre specificul formării coroanelor și particularitățile de tăiere în uscat a pomilor din categoria speciilor de sâmburoase și sămânțoase și metodele pe etape a înființării plantațiilor pomicole a informat dl Ion GROSU – doctor în agricultură, şef secţie pepinierit şi tehnologii moderne la Institutul Ştiinţifico – Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare.