Marți, 09 iunie 2020 a avut loc ședința de Semnare a acordului de colaborare între Consiliul raional Ungheni, Agenția ,,Moldsilva”, Întreprinderea de stat ,,Rezervația Naturală ,,Plaiul Fagului” și Primăria satului Rădenii Vechi privind cooperarea în domeniul turismului.

Obiective colaborării sunt:

– Consolidarea și dezvoltarea cooperării în domeniul turismului, în baza egalităţii şi avantajului reciproc;

– Părţile depun eforturi comune şi sprijină schimbul de informaţii din domeniul turismului şi altor domenii conexe, în scopul creșterii vizibilității și atractivității zonei ca destinație turistică prin:

 • promovarea activităţilor în aer liber pentru combaterea sedentarismului social;
 • elaborarea şi implementarea unei strategii de dezvoltare și management a turismului în zonă, inclusiv dezvoltarea destinației în zonă turistică națională;
 •   contribuirea la dezvoltarea turismului inteligent, cu grijă față de mediul natural existent;
 • promovarea participării publicului la activităţi de protecţie a mediului înconjurător;
 • efectuarea schimbului de informaţii în domeniul conservării şi valorificarea durabilă a resurselor naturale şi obiectelor de patrimoniu cultural cu potenţial turistic major;
 • organizarea acţiunilor care vizează îmbunătăţirea competitivităţii, promovarea şi dezvoltarea durabilă a turismului, inclusiv în cadrul clusterului turistic;
 • organizarea comună a evenimentelor locale: Sărbătoarea Fagului, Tabăra Cioplitorilor, ș.a.;
 • valorificarea și extinderea traseelor locale, ca de exemplu: traseul ecologic, traseul mierii, etc;
 • promovarea educației ecologice și dezvoltarea activității Centrului de Informare și Educație Ecologică și Punctului Apicol Demonstrativ, ca surse importante de informare a grupurilor de turiști și populației locale, inclusiv tinerilor;
 • împărtăşirea experienţei de dezvoltare şi susţinere a serviciilor turistice;
 • promovarea producătorilor locali, meșterilor populari, oamenilor de creație;
 • elaborareaşi implementarea proiectelor comune, care au drept scop dezvoltarea turismului, conservarea şi protejarea patrimoniului natural, cultural şi istoric.

 –  Părţile vor contribui la dezvoltarea cooperării în domeniile de pregătire a personalului pentru industria turismului;

–  Părţile, de asemenea, vor încuraja schimbul de experienţă în domeniul turismului;

–  Părţile vor contribui la dezvoltarea cooperării în domeniul turismului între investitori, subiecţii activităţii turistice, organizaţiile publice şi nonprofit;

–  Părţile vor identifica și aloca surse financiare necesare realizării activităţilor sus-menţionate, reieșind din responsabilități. În acelaşi timp, Consiliul raional Ungheni îşi asumă responsabilitatea de a prioritiza și susține proiecte de dezvoltare a infrastructurii în zonă;

– Urmare a semnării acordului, Consiliul raional Ungheni va crea un grup de lucru, care anual vor aproba un plan al activităților comune.

Autor: Casian Ilina, specialist principal, Aparatul președintelui raionului