Consiliul raional Ungheni, reprezentat de Ghenadi MITRIUC, președinte; Asociația Obștească pentru Copii și Tineret ,,Făclia”, reprezentată de Angela Ciocîrlan, președinte, Subdiviziunea Teritorială de Ocupare a Forței de Muncă, reprezentată de Alexandru Gavriliță, șef și Casa Antreprenoriatului Ungheni, reprezentat de Vitalie Vrabie au semnat astăzi, 14 iunie, MEMORANDUM DE ÎNȚELEGERE privind colaborarea în vederea abilitării femeilor pentru Munca Decentă și Viață Decentă în raionul Ungheni.
Asociația Obștească „FĂCLIA”, în perioada 2021-2022, implementează în raioanele Ungheni și Cahul proiectul „Abilitarea femeilor pentru Muncă Decentă și Viață Decentă”, desfășurat în baza Acordului de Colaborare cu UN Women (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor), în cadrul proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni” finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women, în parteneriat cu UNICEF Moldova.
Proiectul are ca scop abilitarea a 80 femei supraviețuitoare ale violenței în familie din raioanele Ungheni și Cahul pentru a avea acces la oportunitățile de angajare în câmpul muncii și a se implica în activități generatoare de venituri. Pentru a realiza acest scop va fi dezvoltat un Model de incluziune socio-economică.
Astfel, femeile – supraviețuitoare ale violenței – și furnizorii de servicii vor fi reuniți într-o rețea, ulterior vor fi instruiți în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, agenții economici precum și agențiile de ocupare a forței de muncă vor fi sensibilizați în vederea extinderii serviciilor prestate pentru o mai bună integrare a femeilor supraviețuitoare ale violenței.

Autor: Casian Ilina, specialist principal, Aparatul președintelui raionului