Ieri, 24 septembrie, sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni a găzduit un eveniment important, şi anume semnarea Memorandumului de cooperare din cadrul proiectului „Şcoala Mea – Responsabilizare socială pentru reforma educaţiei din Republica Moldova”.

Acest proiect a fost lansat la începutul anului 2014 de către Centrul Analitic Independent Expert-Grup cu suportul financiar oferit de Partzeneriatul Global pentru Responsabilizare Socială al Băncii Mondiale şi suportul informaţional al Ministerului Educaţiei  Republicii Moldova.

În cadrul proiectului dat, Expert-Grup, împreună cu partenerii regionali ai proiectului, va lucra în 100 de şcoli din ţară pe o durată de 5 ani, cîte 20 de şcoli de an. Părinţi, elevi şi profesori se vor implica în aplicarea şi utilizarea instrumentelor de responsabilizare socială – audieri publice, carduri comunitare, analize independente ale bugetelor – pentru a lua parte în determinarea priorităţilor de dezvoltare a şcolilor.

În scopul stabilirii unui mecanism de cooperare în cadrul proiectului, Expert –Grup a panificat desfăşurarea întîlnirilor la nivel de municipiu şi raionele corespunzătoare pentru semnarea memorandumurilor multilaterale care stabilesc cadrul general de colaborare în limitele iniţiativei date.

Aceste evenimente vor avea loc în toate cele 7 raioane unde au fost selectate instituţii de învăţămînt preuniversitare: Cahul, Floreşti, Sîngerei, Soroca, Ungheni, dar şi municipiul Chişinău.

În raionul Ungheni, au fost selectate liceele:

1.    L.T.Sculeni, s. Sculeni

2.    L.T. „Ion Creangă”, or. Ungheni

3.    L.T. „Alexei Mateevici”, s. Pîrliţa

4.    L.T.”Mihai Eminescu”, or. Ungheni.

 

La eveniment au participat: dl Alexandru Ambros, primar de Ungheni, dna Svetlana Ciobanu, Director executiv, Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă, dl Adrian Lupuşor, Director executiv, Centrul Analitic Independent Expert-Grup, dl Petru Langa, vicepreşedintele raionului Ungheni, dl Alexandru Ciuvaga, şef Direcţia învăţămînt, tineret şi sport, precum şi directorii liceelor sus menţionate, profesori, elevi.