CARE SUNT BENEFICIARII CENTRULUI?

Beneficiari ai Centrului  cetăţenii Republicii Moldova şi străinii specificaţi la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova, care au atins vîrsta standard de adult/vîrstnic şi care, din cauza unor circumstanţe de natură fizică sau socială, au o capacitate scăzută de autodeservire, necesită supraveghere, asistare şi îngrijire specializată;

persoane vîrstnice – persoane care au atins vîrsta standard de pensionare conform prevederilor legislaţiei;

persoane adulte — persoane care au depăşit vîrsta adolescenţei (de la 18ani pînă la vîrsta de pensionare ).

persoane cu dizabilităţi —  persoane care au deficienţe fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale de durată, deficienţe care, în interacţiune cu diverse bariere, pot îngrădi participarea deplină şi efectivă a persoanelor în societate, în condiţii de egalitate cu ceilalţi.

plasament temporar – perioadă de plasament al persoanei adulte  în cadrul Centrului, cu o durată de pînă la şase luni de zile, în scopul depăşirii situaţiei de dificultate în care se află. Plasamentul se realizează în baza evaluării necesităţilor, obiectivelor planului individualizat de asistenţă şi cererii personale;

plasament de lungă durată – perioadă de plasament al persoanei adulte în cadrul Centrului, cu o durată nedeterminată, cu prestarea spectrului de servicii în corespundere cu necesităţile stabilite în planul individualizat de asistenţă şi cererea persoanei.

CADRUL LEGISLATIV:

Regulamentul Centrului de plasament Sculeni

Începînd cu anul 2013 pe lîngă Direcţia Asistență Socială şi Protecție a Familiei Ungheni în colaborare cu Asociaţia Keystone Moldova, în cadrul Proiectului „Comunitate Incluzivă Moldova”, funcționeaza Serviciul social: „Respiro”, instituit prin decizia 1/26 din 28.02.2013 a Consiliului raional Ungheni.

SCOP ȘI OBIECTIVE:

Beneficiari ai Serviciului – persoane cu dizabilităţi severe, selectate în conformitate cu criteriile de admitere a beneficiarilor în cadrul Serviciului.

Solicitant al Serviciului – părintele, reprezentantul legal, membrul familiei, ruda, persoana implicată în îngrijirea continuă a persoanei cu dizabilităţi severe, care depune cerere de acordare a Serviciului;

Scopul Serviciului este acordarea asistenţei specializate timp de 24 de ore persoanelor cu dizabilităţi severe pe o perioadă de maximum 30 de zile pe an, timp în care familiile, rudele sau persoanele care le îngrijesc beneficiază de o perioadă de repaus.

Obiectivele Serviciului sînt următoarele:

 • cazarea, alimentarea, asigurarea condiţiilor minime de trai şi a condiţiilor igienico-sanitare necesare beneficiarilor Serviciului;
 • protecţia, supravegherea stării de sănătate, îngrijirea şi suportul beneficiarilor;
 • dezvoltarea abilităţilor de autoservire şi de autonomie şi a climatului favorabil dezvoltării personalităţii beneficiarilor Serviciului;
 • după caz, asigurarea accesului beneficiarilor la educaţie;
 • asigurarea socializării beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea;
 • dezvoltarea abilităţilor beneficiarilor pentru o viaţă independentă în comunitate;
 • consilierea psiho-socială şi sprijin pentru părinţi/îngrijitori în vederea depăşirii situaţiilor de criză.

Serviciu dispune de 2 dormitoare . Un dormitor este dotat cu paturi multifunctionale.

CATEGORII ȘI MODUL DE SOLICITARE:

Beneficiarii au accces direct la sala de sufragerie , grupul sanitar ( acces pentru persoanele cu scaun rulant ) si spatiu cu posibilitati de petrecere a timpului liber.

In general acest serviciu este unul binevenit atit pentru familie cit si pentru copii . Copii privesc acest serviciu ca pe o tabara de odihna , ca pe un loc ,,ca in familie », sau ca pe un loc unde toti ii iubesc si pot spune tot ce gindesc si ce isi doresc. Fiecare angajat are timp si rabdare sa raspunda la toate intrebarile copiilor.

Referitor la atitudinea parintilor fata de aflarea copilului in serviciu acesta este una pozitiva , parintii sint deschisi spre colaborare .

Spatiu cu posibilitati de petrecere a timpului liber

Pentru admiterea in Serviciu , solicitantul , depune o cerere scrisa la asistentul social comunitar , la prestatorul de serviciu sau la DASPF Ungheni .

Cererea este insotita de urmatoarele documente :

 • Copia actului personal de identitate ;
 • Copia actului de invaliditate a persoanei cu dezabilitati care urmeaza a fi plasata in Serviciu ;
 • Copia certificatului de invaliditate a persoanei cu desabilitati care urmeaza a fi plasat in serviciu ;
 • Extrasul – trimitere (formularul nr.27/e ) , fisa medicala de ambulatoriu (formular nr. 25/e ) sau carnetul de dezvoltare a copilului ( formularul nr. 112/e ) ;
 • Acordul in scris a beneficiarului sau a reprezentantului legal in cazul beneficiarului minor ori declarat incapabil de instanta de judecata .

Sediul serviciului social „Respiro” se află în cadrul Centrului de plasament «Cuplu părinte –copil» din or. Sculeni . Pe adresa : or. Sculeni

Sediul Centrului de plasament temporar pentru persoanele fără adăpost, comuna Sculeni, str. Alexandru cel bun, nr. 16

ACTIVITĂȚI ȘI EVENIMENTE:

Cu ajutorul protezelor Alioșa va începe să uite de carucior 

Pe data de 23.05.2018 am plecat la Chișinău la Centrul de protezare pentru probarea protezelor lui Alioșa. Lungă a fost strada … dar cu ajutorul bunului Dumnezeu, d-lui va începe să uite de carucior.

IMG_0678

IMG_0673

Au fost plantați circa 200 de copaci

Suntem mîndri să raportăm! Săptămîna trecută am finalizat plantarea parcului de foioase. Lucrări  începute primăvara devreme dar, în total au fost plantați circa 200 de copaci, dintre care: tei, frasini, salcîmi și alte specii.

IMG_1576

IMG_0618

Vizită de lucru în Romănia jud. Bacău

În perioada de 25 și 26 Aprilie 2018 la inițiativa DASPF Ungheni cît și a Așezămîntului Social-Filantropic  Sf.Voevod Ștefan cel Mare-Hîrja, o echipă de specialiști de la Centrul de plasament pentru persoane adulte și vîrstnice — Sculeni a efectuat o vizită de lucru în Romănia jud. Bacău. Schimbul de bune practici,acumularea de noi cunoștințe în domeniul asistenței și protecției sociale cît și crearea de noi legături prietenești, au stat la baza vizitei.Colectivul Centrului muțumește administrația DASPF Ungheni, cît și» AsociațiaSf. Voevod Ștefan cel Mare’, pentru organizare și ospitalitate.

IMG_0604

IMG_0601

IMG_0606

IMG_0593

Schimb de bune practici cu colegii de la Azilul PVPD din Călărași

Pe data de 23.03.2018 echipa multidisciplinara de la Centrul de plasament Sculeni a fost oaspete la Azilul PVPD din Calaras. Schimbul de experiente si capatarea de noi cunostinte la prestarea serviciilor sociale, a fost motivul deplasarii de lucrul .Dupa parerea noastra  vizita a fost productiva.Dat fiind faptul,tindem sa multumim colegii de la Azilul de la Calaras,pentru ospitalitate si programul bine –organizat.

image002

image002

Centrul de plasament Sculeni, organizeaza si petrece cu succes sarbatorile de Paste

Traditional in fiecare an, administratia Centrului de plasament Sculeni, organizeaza si petrece cu succes sarbatorile de Paste. Se efectuiaza curateniile de primavara a curtii si a teritoriului aferent ,se inprospateaza incaperile. Un capitol aparte este pregatirea bucatelor de sarbatoare,coacarea  cozonacilor ,vopsirea si  icondeerea oalor cit si organizarea unei expozitii cu lucrari pascale executate de beneficiari.Beneficiarii au parte de o masa mai copioasa si traditional de un paharel de vin bun.Hristos a inviat !

image001

image003

image004

image002

Schimb de bune practici și experiența profesională

Pe data de 27.03.2018  la” Centrul de plasament pentru persoane adulte și vârstnice Sculeni” , a fost organizată o masă rotundă cu participarea Specialiștilor principali de la DASPF și a colegilor de la ”Centrul de reabilitare și integrare socială a bătrânilor Ungheni”. Scopul — schimbului de bune practici și experiența profesională,discuții referitoare la standardele minime de calitate.

image002

image001

«Femeia — Creatura care trebuie  iubită»

Materiale necesare

Sala de festivități-copacul speranțelor, expoziție de lucrări ale beneficiarilor, activitățile în imagini, mărțișoare confecționate de către beneficiari, pentru toate doamnele ( beneficiari și angajați), felicitare+ mesaj de felicitare, flori, masă de sărbătoare, mărțișor mare în antreu + ghiocei din hârtie creponată, felicitare A4…

    Desfășurarea activității

La data de 7 martie 2018, în incinta Centrului de plasament pentru persoane adulte și vârstnice Sculeni, s-a petrecut  sărbătoarea ”Femeia – creatura care trebuie iubită”

Au fost prezenți toți beneficiarii și respectiv toți angajații. Pentru Doamne au fost pregătite din timp mărțișoare croșetate, flori și felicitări. A fost organizată o masă de sărbătoare, la care au avut  cuvânt de felicitare:

— Managerul Centrului D-l Leucă Nicolae;
— Asistentul social Mustaeță    Elena;
— Psihologul  Burdulescu Nina;
— Asistentul social Leucă Tatiana;
— Beneficiarul Ciobanu Vasilii.

Cadourile au fost oferite de Managerul Centrului   Leucă Nicolae și din partea Parohului Bisericii „Sfânta Maria”  din Sculeni  Bartolomeu-Turtureanu au fost înmânate flori vii.

image009

image007

image005

Felicităm toți Beneficiarii Centrului cu venirea Postului Cel Mare

Pe data de 02.03.2018 am fost vizitați de părintele Bartolomeu și părintele Sergiu, Felicităm toți Beneficiarii Centrului cu venirea Postului Cel Mare și cu primirea Sf. Împartășanii.

IMG_0424

IMG_0405

IMG_0416

Schimb de bune practici între un grup de asistenți sociali comunitari

La data de 26.02.2018 a a vut loc un schimb de bune practici între un grup de asistenți sociali comunitari din raionul Ungheni și specialiștii centrului de plasament pentru persoane adulte și virstnice,, cu scopul de a valora niște idei comune și a stimula spiritul de lucru în echipă.

20180226_120612

20180226_120635

Ajutor umanitar din partea  FFF IB ,,Oamenii generoşi,,

Ajutor umanitar sub formă de haine uzate şi articole protetico-ortopedice din partea  FFF IB ,,Oamenii generoşi,, pentru beneficiarii Centrului de plasament pentru persoane adulte şi vîrstnice

IMG_1746

IMG_1238

IMG_1738

IMG_1727

Momente din viața noastra de zi cu zi

IMG_0045

IMG_0035

IMG_0013

IMG_1692

IMG_0263

Ținem sa va mulțumim pentru cadoul de valoare acordat centrului. Sarbatori fericite!

Seminar de instruire cu tematica: „Regulile de securitate în cadrul situațiilor de urgență”

În cadrul Centrului pentru persoane adulte și vîrstnice Sculeni a fost desfașurat un seminar de instruire cu tematica: „Regulile de securitate în cadrul situațiilor de urgență ”.
Specialiștii din cadrul situațiilor excepționale au petrecut o instruire atît cu angajații cît și cu beneficiarii privind procedeele de salvare și acțiunile în cazul unui incendiu sau cutremur de pămînt, fiind petrecută apoi o simulare a unui incendiu. Constantin Potlog, șef adjunct a Direcției de asistență socială a menționat că în cadrul instituției sociale sunt plasate persoane vîrsnice a căror mobilitate este redusă, iar modul de comportament în eventualitatea producerii unui incendiu sau cutremur este primordial în asigurarea incolumității persoanelor.

image003

image002

image005

image004

Astăzi, 30 octombrie am organizat o altă oră de religie pentru beneficiarii plasați în serviciu. O oră în care am avut parte de noi sfaturi duhovnicești care ne-au mai luminat mințile și care de fiecare dată ne conving că trebuie să fim mai buni, mai indulgenți și mai binevoitori. La final am participat cu toții la o rugăciune în ,,mica noastră bisericuță,, cum îi spunem noi. Aceste ore de religie vin ca o binecuvîntare peste noi, de aceea așteptăm cu drag fiecare întrevedere a noastră cu părintele.

20161031_121051

20161031_113657

20161013_105455

Act caritabil pentru un tinar din Ungheni

Astăzi la data de 7 octombrie  i-am avut ca oaspeți pe cîțiva reprezentanți ai Centrului rezidențial pentru îngrijirea persoanelor vîrstnice din cadrul Asociației ,, Sfîntului Voievod Ștefan cel Mare,, — Hîrja (România, județul Bacău). Scopul vizitei acestor reprezentanți a fost unul caritabil desigur. I-au impresionat cazul tragic al lui Ghenadie Tverdohleb, băiatul care acum aproximativ 2 ani a fost strivit de tren, iar în urma acestei întîmplări nefaste, Ghenadie a rămas fără picioare și fără mîna stîngă. Cu suportul specialiștilor din cadrul Direcției de asistență socială și protecție a familiei Ungheni s-a reușit plasarea lui Ghenadie pe o perioadă de o lună de zile în Centrul de la Bacău pentru a-i face cunoștință cu alte locuri pitorești ai României și pentru a socializa cu alte categorii de persoane. Scopul comun al nostru și al oaspeților de astăzi este să-i găsim lui Ghenadie un loc de trai stabil, un mediu social confortabil pentru necesitățile sale, deaceea sperăm ca această perioadă să-i deschidă noi orizonturi și noi oportunități. Îl aștepăm pe Ghenadie cu noi impresii.

14590146_339597666431740_2178809814946835233_o

14570684_339597696431737_4017431110325247004_o

14615769_339597693098404_3159049605168822652_o

 

Cursuri de masaj cu o diplomă bine meritată 

De curînd asistentul medical a finisat cu succes cursurile de masaj și acum este un MASOR cu acte în regulă. Cu o diplomă bine meritată, acesta își desfășoară activitatea deja intr-un spațiu special dotat cu masă pentru masaj, loc care oferă atît beneficiarilor cît și masiorului confortul necesar în timpul procedurii.

20160720_105524

20160706_101416

20160706_101235

Istorii de suflet

L-am văzut pe Vadim de departe… se deplasa mai greu, însă cu dîrzenie . Mi-am dat seama că ne căuta pe noi, cei de la serviciul „Respiro”. L-am primit cu drag în colectivul nostru și am incercat zi de zi să descoperim cine e omul care se ascunde sub acest chip blînd și dur… copil și matur.
Cu toate că diagnostiul dur al lui Vadim – paralizie cerebrală infantilă nu le permite unora să se manifeste prea mult, el a reușit să învingă toate stereotipurile și s-a dovedit a fi un băiat independent, responsabil de orice sarcină pe care o îndeplinea și de orice obiect care i se încredința. Era o fire sociabilă și deschisă mereu spre comunicare. Discutînd adesea cu el diverse subiecte am constatat că aici la noi el a reușit să-și facă prieteni pe care acasă nu-i poate avea din cauza insuficienței contactului cu societatea și din lipsa încrederii mamei în forțele proprii ale copilului ei. Vadim a mărturisit că aici a avut libertatea pe care și-ar dori s-o aibă și acasă. În puțin timp El a reușit s-o cunoască pe Valeria – o fetiță frumoasă ce a venit în serviciul „Respiro” cu cîteva zile mai tîrziu. El bărbat fiind încerca mereu să o ajute, ea era o companie perfectă pentru el – celui căruia îi lipsea afecțiune și înțelegere. Vadim ne-a dat multor dintre noi o lecție de viață prin străduința de a îndeplini sarcini independent și respectul cu care trata oamenii indiferent de clasa socială a acestora. El a fost unicul beneficiar care nu-și dorea să plece acasă, mărturisindu-ne că suntem o gazdă bună și prietenoasă.
A plecat oarecum supărat de la noi… supărat că părăsește acest climat favorabil pe care noi i l-am oferit, supărat că se reîntoarce la stilul monoton de viață pe care nu-l poate accepta și care nu-i este caracteristic. Ne-a mărturisit că așteaptă cu nerăbdare să ne ravadă la anul viitor.
L-am urmărit pe Vadim de departe… și-a întors de cîteva ori privirea înapoi… suntem siguri că îi vom simți lipsa.

REZULTATE:

Centrul  de plasament pentru persoane adulte și vârstnice Sculeni

Notă informativă despre activitațile  Centrului  în anul 2017

În conformitate cu planul de dezvoltare pentru anul 2017, în care au fost stipulate mai multe activități ,s- au  realizat următoarele:

— Asigurarea beneficiarilor cu servicii de specialitate (asistență socială, protecție socială, asistență igienico-sanitară, asistență  medicală- primară, consiliere psihologică, reabilitare).

-Pe parcursul anului la Centrul au fost plasate  diferite categorii de beneficiari, dintre care: 20 de vârstă pensionară,5 persoane adulte,13 cu dizabilități ( 6 –in scaune cu rotile,1- nevăzător,1- deplasare cu premărgător). Media lunară pe perioada de iarnă-38 persoane, pe perioada de vară -16 persoane. Contra plată-3 persoane, „Respiro”-2 persoane.

Angajații  care activează în număr de   23,   au implementat planul strategic de dezvoltare, au fost instruiți în domeniul securității în muncă,au fost convocate ședințe cu personalul angajat, cu privire la analiza fișelor postului.

-În rezultatul colaborării cu Parohul Bisericii Turtureanu B. au fost săvârșite slujbe și împărtășanii a beneficiarilor de mai multe ori;

Au fost organizate toate sărbătorile calendaristice:

1 ianuarie-Anul Nou

7-8 ianuarie-Crăciunul

8 martie, Paștele, 1 mai, 9 mai, 27 august, 31 august.

-A fost organizată Ziua persoanelor în etate, unde au fost invitați și conducerea DASPF Ungheni.

Au fost organizate lucrări în solar și grădină, de amenajare a teritoriului aferent, dar și activități de meșteșugărit (croșetare, tricotare, lucrul cu hârtia, împletitul din fibre vegetale-pănușa de porumb)…

Rezultate obținute:

-S-au plantat 90 de pomi în livadă, 20 de tei. Este pregătit terenul pentru plantarea a 80 de butași de viță de vie.

— Schimb de bune practici cu Centre de plasament din România și R. Moldova.(Hirja ,Iasi,Falesti)

— S-au perfectat actele beneficiarului Tverdohleb Ghennadi pentru obținerea Vizei de lungă ședere în C P Hârja, România (pînă la 18.05.2018)

-Se mențin legături cu rudele beneficiarilor din Rusia, Portugalia, Italia,Belgia… prin  intermediul surselor de comunicare.

În anul 2017 au fost efectuate diverse lucrări de reparație și întreținere a localurilor, cât și a rețelelor inginerești ale Centrului.