CADRUL LEGISLATIV:

 1. Centru de Reabilitare şi Integrare Socială a Bătrînilor Ungheni activează în cadrul DASPF Ungheni din 10.05.2018, conform deciziei nr. 1/12 din 22.02.2018 a Consiliului Raional Ungheni.
 2. Decizia nr. 2/13  din 10.05.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şI funcţionarea Centrului de Reabilitare şI Integrare Socială a Bătrînilor şi statelor de personal.
 3. Regulamentul Centrului de Reabilitare şi Integrare Socială a Bătrînilor din mun. Ungheni.

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE:

Scopul este asigurarea protecției sociale a beneficiarilor pentru depășirea situației de dificultate și îmbunătățirea calității vieții acestora, în baza evaluării necesităților.

Obiective:

 • Asigurarea prestării serviciilor calitative de îngrijire, reabilitare, menținerea capacității funcționale pentru facilitarea integrării sociale a beneficiarilor;
 • Acordarea asistenței socio-medicale în conformitate cu necesitățile speciale și particularitățile individuale;
 • Organizarea gospodăriei auxiliare, în măsura posibilităților, în vederea îmbunătățirii calității deservirii beneficiarilor și desfășurării activităților de ergoterapie;
 • Promovarea conceptului privind solidaritatea dintre generații.

ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA CENTRULUI:

 • beneficiari ai Centrului– cetăţenii Republicii Moldova şi străinii specificaţi la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova, care au atins vîrsta standard de adult/vîrstnic şi care, din cauza unor circumstanţe de natură fizică sau socială, au o capacitate scăzută de autodeservire, necesită supraveghere, asistare şi îngrijire specializată, și nu au suport din partea copiilor, familiei extinse;
 • persoane vîrstnice– persoane, care au atins vîrsta standard de pensionare conform prevederilor legislaţiei;

Serviciile oferite de Centru:   

 • Supravegherea si ingrijirea persoanelor virstnice 24/24 ore.
 • Asistenta medicala primara.
 • Reabilitarea (gimnastica, masaj, chinetoterapie)
 • Alimentatie (3 mese+2 gustari)
 • Activitati socio-culturale (organizarea petrecerilor de sarbatori si aniversari)
 • Servicii de igiena.
 • Servicii divine.

CATEGORII ȘI MODUL DE SOLICITARE:

Centrul este în subordinea Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei cu sediul în municipiul Ungheni, str. G. Meniuc 8.

Mod de solicitare:

 Cazarea în Centru se efectuează în baza cererii personale urmată de următoarele acte:

 • copia actului de identitate;
 • contract de prestări servicii;
 • certificatul medical, care confirmă că persoana nu suferă de boli venerice, infecțioase și psihice;
 • polița de asigurăre medicală;
 • carnetul de pensionar.

ACTIVITĂȚI ȘI EVENIMENTE:

Pe  parcursul anului de activitate echipa Centrului de Reabilitare şi Integrare Socială a Bătrînilor au realizat un şir de activităţi şi evenimente.

Activităţi de recreaţie şi pe interese şi anume:

 • A fost creat “colţişorul mîinilor dibace – casa mare “ cu lucrări de artizanat, confecţionate de beneficiari.
 • Amenajarea unui colţişor verde pentruc reşterea florilor de camera, în scopul reabilitării fizice a beneficiarilor.
 • Organizarea şezătorilor, lecţiilor pe diferite teme, zilelor de naştere a beneficiarilor.
 • Desfăşurarea sărbătorilor pe parcursul anului: 8 martie, Paştele “Învierea Domnului “, Ziua persoanelor în etate, Sărbătorile de iarnă.
 • Salubrizarea teritoriului.

image001

image003

image005

image007

image009

image011Întîlnire de suflet la Centrul de reabilitare şi integrare socială a bătrînilor din or. Ungheni

image013

În ziua de 17 aprilie, membrii colectivului artistic „Vîrsta de Aur, conducător artistic Vasile Cojocaru şi ansamblul “ Codreanca “ din s. Mînzăteşti dorind să aducă o rază de bucurie şi bună dispoziţie cu ocazia sărbătorilor de Paşti , au organizat o întâlnire de suflet cu bătrînii de la Centrul de Reabilitare şi Integrare Socială a Bătrînilor din  or. Ungheni.

image015

Dacă într-o zi inima ta
Va fi muşcată de pesimism
Şi roasă de cinism,
Domnul să aibă milă, —
De sufletul tău de bătrân

Iosif  Rudyard Kipling

REZULTATE:

Rezultate obţinute

Echipa Centrului de Reabilitare şi Integrare Socială a bătrînilor Ungheni, a prestat servicii pentru 25 de beneficiari, dintre care:

 • 12 plasaţi în Centru pentru servicii de zi,
 • 13 plasaţi în Centru pentru servicii de plasament (contra plată).

Pe parcursul trimestrului II, echipa şi-a desfăşurat activitatea după planul de activitate, care este ca scop organizarea serviciului în conformitate cu standardele minime de calitate:

 • A fost elaborat planul anual de activitate a Centrului ,
 • au fost perfectate toate actele în dosarul beneficiarului, conform cerinţelor regulamentului,
 • a fost elaborat PIA pentru fiecare beneficiar,
 • în fiecare zi de luni s-au petrecut şedinţe cu angajaţii Centrului,
 • odată în lună s-au petrecut discuţii cu beneficiarii Centrului în privinţa comportamentului.
 • promovarea Centrului prin reţelele de socializare, mass media.
 • comunicarea şi colaborarea cu specialiştii DASPF Ungheni, pentru implementarea şi distribuirea pliantelor.
 • comunicarea şi colaborarea cu specialiştii DASPF Ungheni, pentru instalarea sistemei antiincendiare în incinta Centrului,
 • s-au efectuat lucrări de ordin tehnic: reparaţia minerilor la uşi, schimbarea pieselor defectate (baie, WC), reparaţia cosmetică a unor odăi şi coridor.
 • Pe parcursul întregului trimestru se menţin legături telefonice cu membrii beneficiarilor din străinătate prin telefon.

Pe data de 27.03.2018  echipa Centrului a participat  la  o masă rotundă cu participarea specialiştilor principali de la DASPF Ungheni, care a fost organizată de către Centrul de plasament pentru persoane adulte şi vîrstnice Sculeni. Scopul  —  schimbul de bune practici şi experienţă profesională, discuţii referitoare la standardele minime de calitate.