În această după amiază, dnl Vasile Lupu, vicepreședintele raionului, a participat la sesiunea de informare, organizată de Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, la care au participat peste 50 elevi din mun.Ungheni.
Întrunirea a fost prezidată de dnl Vasile Țapu, locotenent major, care a vorbit despre cele trei programe de studii din cadrul Academiei.
Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” este o unitate structurală a sistemului de învăţământ militar superior din Republica Moldova şi se află în avangarda reformei învăţământului militar superior.
Totodată, instituţia este un centru de instruire, ştiinţific, cultural şi militar-patriotic al cărui scop principal este pregătirea cadrelor militare pentru Forţele Armate ale Republicii Moldova la specialităţile infanterie, artilerie şi transmisiuni, iar în scopul perfecţionării militarilor prin contract şi funcţionarilor Armatei Naţionale sunt organizate cursuri de reciclare.
Academia Militară a Forţelor Armate dispune de 2 facultăţi, 8 catedre, o bibliotecă ştiinţifică modernă, două laboratoare de informatică dotate cu tehnică performantă şi conectate la reţeaua INTRANET şi INTERNET, biblioteca electronică, Centrul de orientare profesională şi perfecţionare continuă şi Centrul lingvistic.
În cadrul instituţiei se desfăşoară studii superioare la: ciclul I, studii superioare de licenţă, ciclul II, studii superioare de master şi ciclul III, studii superioare de doctorat.
Pentru informaţii suplimentare accesaţi pagina WEB a Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” (www.academy.army.md).

 

Autor: Casian Ilina, specialist principal, Aparatul președintelui raionului