La 4 aprilie curent, specialiștii Direcției Agricultură și Alimentație au participat la întrunirea online Ora ministrului, la care s-au discutat următoarele subiecte:
1. Informarea privind ordinul comun MAIA/ MAI nr.49/150 din 25/03/2024 prin care s-a aprobat noul Îndrumar metodic pentru evaluarea gradului de afectare a culturilor agricole urmare a calamităților naturale.
2. Prezentarea stocurilor de floarea-soarelui la furnizori economici din raion.
3. Repartizarea motorinei pentru despăgubirea parțială a secetei din anul 2022.
În cadrul ședinței au fost abordate și discutate problemele și încălcările comise la îndeplinirea Actelor de constatare a pagubei, cu referire la acest capitol s-a elaborat un ORDIN comun între MAIA/MAI, cu privire la aprobarea noului Îndrumar metodic pentru evaluarea gradului de afectare a culturilor agricole urmare a situațiilor excepționale cu caracter natural, inclusiv metodologia de examinare și evaluare a gradului de afectare a culturilor agricole și Actul de constatare a pagubei. Actul respectiv, reprezintă un document de confirmare pentru contabilitate, deducerea cheltuielilor, confirmare la Inspectoratul Fiscal de Stat, a certificatului de Forță majoră, inclusiv după caz, de a beneficia de compensații din partea Statului.
Ulterior după publicarea în Monitorul Oficial, agenții economici din raion și APL-le de nivelul I, vor fi informați despre modificările incluse în Ordinul comun specificat.
Reprezentanții de la Inspectoratul General Situații de Urgență (IGSU) a adus la cunoștință HG 1076 din 2010, care dispune despre corectitudinea întocmirii, acumulării și centralizării a informației a situației excepționale.
S-a menționat despre stocurile și producția anului 2023în deosebi a floarea soarelui, producția de ulei, conform randamentului, consumul intern și exportul.
La capitolul repartizării motorinei, s-a comunicat despre întocmirea unui grafic implementat pe raioane, care Agenția Rezerve Materiale în comun cu reprezentanții Direcțiilor/Secțiilor agricole vor informa beneficiarii de motorină, perioada de repartizare și actele necesare conform Îndrumarului operațional de eliberare a motorinei.