În această dimineață, 27 iulie, în cadrul Consiliului raional Ungheni, la solicitarea consilierilor raionali și a conducerii raionului au fost menționați cu diplome și premii bănești, sportivul Pavel Andrușca, elev, Școala Sportivă, or. Ungheni, participant și medaliat cu bronz la Campionatul Europei la lupte libere Roma, 30.06.2022 – 03.07.2022, pentru promovarea imaginii raionului Ungheni peste hotarele țării, și domnul Ghenadie Flocea antrenor, Școala Sportivă, or. Ungheni, pentru merite deosebite în dezvoltarea sportului de performanță și promovarea imaginii raionului Ungheni peste hotarele țării.

La competiție au evoluat 22 participanți, 10 din Republica Moldova iar din raionul Ungheni acest tânăr, Pavel Andrușca a atins această performanță frumoasă.

Aducem mulțumiri antrenorului și acestui sportiv cu care ne mândrim cu toții.

Autor: Casian Ilinca, specialist principal, Aparatul președintelui raionului