În cadrul Consiliului Raional Ungheni se desfășoară ultimul atelier de planificare strategică pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni pentru perioada 2022-2030.

Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni este principalul document de planificare pentru dezvoltarea durabilă a raionului care reflectă viziunea tuturor actorilor implicați – cum ne vedem noi viitorul în următorii 9 ani și unde dorim să ajungem.

Urmare discuțiilor de astăzi va fi elaborat proiectul strategiei care va parcurge etapa consultărilor și audierilor publice, astfel se va propune documentul elaborat Consiliului raional Ungheni spre aprobare.