Dragi elevi,

La acest frumos început de toamnă vă dorim un an plin de realizări,  cunoştinţe vaste şi abilităţi pe care  le veţi  aplica în situaţii concrete de viaţă. Apreciaţi anii de şcoală, căci sînt cei mai frumoşi. Folosiţi raţional orice moment al procesului de studiu, pentru a acumula cunoştinţele necesare, pentru a vă afirma în societate şi, în acelaşi timp, a răscumpăra eforturile părinţilor şi dascălilor voştri care vă îndrumă.

 

Stimaţi pedagogi,

Dumneavoastră sunteţi cei, care ştiţi cel mai bine să modelaţi Binele, Frumosul, Viitorul. Sunteţi cei ce asiguraţi unitatea dintre prezent şi viitor. Sunteţi dragi şi preţioşi pentru fiecare din cei ce îi orientaţi în spaţiul cunoaşterii, vieţii, visului şi realităţii.

Cu prilejul începutului noului an de studii, sincere felicitări, urări de sănătate şi prosperare,  succese remarcabile în activitatea profesională, ani mulţi de viaţă rodnică, plini de frumuseţe.

 

Stimaţi părinţi,

Cu acest eveniment important,  Vă felicităm şi Vă urăm multă sănătate, bucurii,  răbdare şi împliniri alături de viitorul neamului nostru, copiii.

 

Vă  doresc tuturor un start reuşit în anul de studii 2015-2016 !

 

 

Preşedintele raionului Ungheni, Ludmila Guzun