Cetățenii raionului Ungheni vor ști permanent care este starea de mediu în raion. Acest fapt va fi posibil datorită achiziționării unui sistem de monitorizare a mediului în cadrul proiectului „Monitorizarea în comun a mediului în Bazinul Mării Negre” finanţat de Uniunea Europeana prin Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020.

Sistemul de monitorizare a mediului reprezintă  totalitatea echipamentelor/dispozitivelor care vor măsura, înregistra şi raporta de la distanţă, în regim autonom, din diferite locaţii din raionul Ungheni, următorii parametri înregistraţi pentru indicatorii privind calitatea mediului şi a aerului înconjurător.

Obiectivul general al activităţii date constă în crearea unui sistem transfrontalier de monitorizare a mediului în cadrul proiectului, realizat prin achiziţionarea de către partenerii proiectului din România, Moldova şi Bulgaria a unui sistem de staţii multi-agent de monitorizare a mediului pentru a furniza informaţii despre nivelurile de emisii şi monitorizarea şi raportarea de la distanţă a parametrilor indicatorilor monitorizaţi.

Acest sistem va transmite, de asemenea, notificări, informaţii şi date privind parametrii de mediu modificaţi, care pot indica posibilele probleme de mediu şi riscuri.

Toate datele furnizate de sistemul integrat vor fi colectate pe o platformă online comună, care va fi un instrument disponibil pentru toate organizaţiile interesate şi instituţiile care activează în domeniul mediului şi al protecţiei mediului. Platforma va fi gestionată de către partenerul-aplicant Consiliul județean Constanța.

Acest sistem va asista toate părţile interesate pentru a adopta măsurile adecvate pentru protejarea populaţiei Bazinului Mării Negre expuse la diferite riscuri naturale, pentru a evita sau reduce riscurile şi pentru a pregăti răspunsuri eficiente în astfel de situaţii.

Până la finalul proiectului, sistemul de monitorizare va contribui şi la realizarea unui plan de management de mediu, realizat în colaborare cu toţi partenerii din proiect, plan realizat pe baza informaţiilor colectate în teren.