Miercuri 12 februarie, la Consiliul raional Ungheni a avut loc Şedinţa de dare de seamă şi alegerea Organizaţiei sindicale primare a Aparatului preşedintelui raionului.

Conform ordinei de zi stabilite au fost propuse spre examinare 4 chestiuni :

1.         Cu privire la activitatea Comitetului sindical pe perioada 2009-2013

2.         Cu privire la darea de seamă a Comisiei de revizie a Comitetului sindical

3.         Cu privire la alegerea Comitetului sindical şi a preşedintelui Comitetului sindical.

4.         Alegerea delegaţilor la Conferinţa asociaţiei sindicale.

 

La adunare au participat 32 de membri de sindicat din 52 membri, adunarea a fost delibirativă.

Ca invitat la adunare a fost prezentă Tatian Bubnov preşedintele Asocaţiei Teritoriale Sindasp.

Sa discutat despre mersul realizării şi îndeplinirea CCM, Legea 48 privind sistemul de salarizare, majorarea veniturilor reale ale membrilor sindicatului conform costului minim de consum. Salariul mediu la nivel de organizaţie este de 3196 lei.

A fost ales preşedinte a Apartului preşedintelui secţiilor şi direcţiilor Strateciuc Angela. Comitetul sindical a fost format din 7 persoane şi comisia de cenzori din 3 persoane.

Activitatea Comitetului sindical a fost considerată satisfăcătoare.

           

Decizia adunării sindicale a Aparatului preşedintelui secţiilor şi direcţiilor a propus Comitetului de a lua în considerare urm[toarele propuneri:

De a ne adresa AST „ Sindasp” cu propunerea privind Legea nr.48

1 Treptele de salarizare în dependenţă de stagiul de muncă

2. Premiul anual din 2015 nu tocmai din 2016

3. Majorarea normativului pentru un funcţionar public

4. Majorarea salariilor personalului tehnic