Preşedintele raionului Ungheni a participat, la data 13 aprilie, în comuna Măcăreşti, la un eveniment festiv de colectare de fonduri în cadrul proiectului de renovare a blocurilor sanitare din grădiniţa „Andrieş” din satul Frăsineşti. În cadrul acţiunii, urmau să fie colectaţi 12 000 de lei, care să reprezinte contribuţia comunei în realizarea proiectului de renovare a blocurilor sanitare din grădiniţa „Andrieş”.

         

Scopul proiectului este sporirea calităţii serviciilor prestate de grădiniţa – creşă, prevenirea şi reducerea cazurilor de îmbolnăvire a sistemului respirator şi urinogenital ale copiilor care frecventează grădiniţa. În prezent, sunt înscrişi 80 de copii din 98 prezenţi în teritoriu, cu vîrsta de 1-7 ani, care sînt încadraţi în 4 grupe. Pînă acum, copiii mergeau la veceu în curtea grădiniţei, la o distanţă de 50 m, ceea ce prezenta un pericol pentru sănătatea lor, mai ales, în perioada rece a anului. Implementarea proiectului va contribui considerabil la reducerea indicilor morbidităţii copiilor, diminuarea riscului de traumatisme, reducerea absenteismului şi asigurarea tuturor copiilor din teriroriu la o educaţie de calitate.

În intervenţia sa, preşedintele raionului a subliniat că este băştinaş, şi nu oaspete, după cum a fost prezentat. Or, primii paşi i-a făcut în comuna Măcăreşti. Dumnealui a salutat asistenţa, felicitîndu-i pe cei prezenţi cu ocazia Duminicii Floriilor, dorindu-le sănătate şi bucurii. I-a felicitat în mod special pe cei ce poartă nume de flori.

Referindu-se la importanţa implementării acestui proiect în grădiniţa Frăsineşti, preşedintele a menţionat că un asemenea proiect era necesar demult aici şi nu numai. “Un copil sănătos, un copil educat este tot ceea ce ne dorim fiecare părinte, de aceea este necesar să investim în copiii noştri, pentru că ei sunt viitorul şi faima noastră”, a subliniat dînsul.

De notat că din Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrat, în Republica Moldova beneficiază de proiecte 30 de primării din cele 900 şi trei sunt din raionul Ungheni, inclusive cel lansat la Frăsineşti. Iurie Toma este membru al Consiliului Coordonator al PCDLI. Fiind la Frăsineşti, şi el a contribuit pentru renovarea grădiniţei din Frăsineşti.

         

Proiectul de renovare a blocurilor sanitare este realizat dintr-un grant oferit de PCDLI, în valoare de 15 000 dolari SUA. Restul sumei pentru finalizarea lucrărilor urmează să o acopere primăria comunei.

Comuna Măcărești este una dintre localitățile țintă ale Programului comun de dezvoltare locală integrată (PCDLI – PNUD/UN Women), care realizează aici proiecte de dezvoltare comunitară și consolidare a capacităților APL.