Miercuri, 5 iunie, preşedintele raionului, domnul Iurie Toma, a avut oaspeţi de la Chişinău. Vizita a fost efectuată de către dl Andrian Gavriliţă, şeful echipei de atragere a investiţiilor de pe lîngă biroul prim-ministrului Republicii Moldova şi asistentul sau Marin Cernea. Subiectele abordate în discuţia cu dl preşedinte, cu dn Ludmila Ursatiev, SER, dn Violeta Petre CRAI,  au ţinut de situaţia social-economică a raionului, oportunităţile de finanţare, investitorii prezenţi în ZEL (Zona Economică Liberă) Ungheni Business, măsurile ce urmează de intreprins în vederea inventarierii şi identificarii spaţiilor/terenurilor existente pentru identificarea ulterioară a investitorilor cointeresaţi în lansarea unei afaceri. Drept domenii de interes au fost propuse: agricultura, industria textilă, industria constructoare de maşini, tehnologiile informaţionale. 

După întilnirea cu factorii de decizie, a fost efectuată o vizită de studiu la ZEL Ungheni Business. Au fost organizate întilniri cu dl Marian Lefter, director Lear Corporation şi dna Ina Ceban, economist, Administraţie ZEL. Oaspeţilor au fost prezentate date privind activitatea ZEL şi întreprinderii menţionate, spaţiile disponibile pentru investiţii, problemele cu care se confruntă rezidenţii ZEL, printre care şi deficitul forţei de muncă.

Vizita dată a fost un prim pas în procesul de inventariere a edificiilor/terenurilor drept potenţiale obiecte de investiţii. Ulterior, va fi acumulată o baza de date şi identificate obiecte concrete pentru atragerea potenţialilor investitori. Domnul preşedinte Iurie Toma a exprimat oaspeţilor sincere mulţumiri pentru vizita respectivă, care desigur, nu va fi ultima de acest gen.