Uniunea Europeană oferă asistență financiară pentru dezvoltarea comunităților rurale din regiunile Cahul și Ungheni. Un apel de granturi adresat Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) din cele două regiuni, în calitatea lor de entități care valorifică metoda LEADER de dezvoltare, a fost lansat la 17 iunie 2020 în cadrul Programului „EU4Moldova: Regiuni-cheie”, finanţat de UE şi implementat de PNUD şi UNICEF.

Grupurile de Acțiune Locală pot beneficia de asistență financiară nerambursabilă în mărime de până la 50.000 Euro, acordați din fonduri europene, pentru acțiuni care stimulează dezvoltarea comunitară și crearea de noi locuri de muncă în satele din aceste două regiuni.

Activitățile pentru care va fi acordată asistența financiară urmează a fi realizate în următoarele 12 luni. În 2020, patru iniţiative depuse de Grupurile de Acţiune Locală, care vor acumula cel mai mare scor, vor beneficia de finanţare. Programul de granturi va continua și în anii 2021-2024.

Propunerile de proiect vor fi evaluate de o comisie de experţi în cadrul câtorva etape de selecţie. Criteriile de eligibilitate sunt următoarele:

  • Cererea de finanţare va fi depusă de un Grup de Acţiune Locală din care fac parte comunităţile rurale din raioanele Cahul sau Ungheni;
  • Solicitantul va depune o singură cerere de finanțare;
  • Cheltuielile administrative propuse a fi acoperite de program nu vor depăşi 20% din buget (vor fi de maxim 7,000 EUR);
  • Participanţii la concurs vor asigura o contribuţie obligatorie de cel puţin 20% din bugetul total;
  • Bugetul solicitat nu va depăşi 50.000 EUR per cerere;
  • Cel puţin 30% din suma solicitată pentru finanţare este destinată dezvoltării economice şi creării de noi locuri de muncă în zonele rurale din Ungheni şi Cahul;
  • Cel puţin 50% din beneficiarii finali sunt locuitori ai satelor din raioanele Ungheni şi Cahul;
  • Prioritățile indicate în cererea de finanţare se regăsesc în Planurile Strategice de Acțiuni și/sau sunt destinate atenuării impactului cauzat de COVID-19.

Dosarele care vor întruni clauzele de eligibilitate vor trece în următoarea etapă de selecţie în cadrul căreia vor fi examinate/apreciate după criterii precum: relevanţa propunerii, rezultatele și impactul scontat, fezabilitatea și durabilitatea, sincronizarea cu obiectivele strategice ale GAL.

Condițiile detaliate de participare și Ghidul de aplicare pot fi accesate aici.

Programul „EU4Moldova: Regiuni-cheie” va organiza pe 23 iunie, 10.00, o sesiune on-line de Întrebări-Răspunsuri dedicată programului de granturi. Grupurile de Acțiune Locală interesate sunt rugate să se înscrie prealabil expediind e-mail pe adresa: natalia.lipca@undp.org.

Dosarele urmează a fi expediate până pe 14 iulie 2020 pe adresa de e-mail natalia.lipca@undp.org cu titlul „EU4MD/LAG (numele GAL) application”. Fiecare solicitant va recepționa un e-mail de confirmare a depunerii dosarului și un număr de înregistrare.

GAL: parteneriat tripartit dintre reprezentanți ai sectorului public, antreprenorial și civic creat pentru a gestiona împreună procesele de dezvoltare locală a comunităților membre.

LEADER: abordare inovatoare, participativă care are drept scop reducerea dezechilibrelor economice și sociale și a disparităților dintre urban-rural. Programul LEADER (acronim francez: Dezvoltarea locală condusă de comunități) a fost lansat în statele membre ale UE în anul 1991. Primele inițiative LEADER au fost replicate în Republica Moldova în 2017 în cadrul unui program cu finanțare europeană.

Programul „EU4Moldova: regiuni-cheie” (2019-2024) susține dezvoltarea social-economică inteligentă, incluzivă și durabilă în regiunile Cahul și Ungheni, pentru a asigura cetățenilor o calitate mai bună a vieții. Programul are un buget total de 23 mln. EURO, este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF).

Mai multe detalii despre activitățile Programului în regiunile Cahul și Ungheni găsiți pe www.eu4cahul.md și www.eu4ungheni.md