Marți, 19 aprilie, anul curent, viceministrul Apărării, GheorgheGalbura, a avut o vizită de lucru în raionul Ungheni, unde s-a întîlnit cu conducerea raionuluișefii serviciilor publice desconcentrate din teritoriu și colaboratorii Centrului militar teritorial.

În cadrul întîlnirii s-a discutat  despre principalele obiective ale Ministerului Apărării: modernizarea Armatei Naționale prin schimbarea concepției și atitudinii cetățenilor  față de Ministerul Apărării și a securității Republicii Moldova, prin trecerea la o armată profesionistă, prin contract. Viceministrul  a informat auditoriul despre faptul că, la moment, în armata Națională execută serviciul militar  în jur de 7 mii de militari, din care 50% sînt pe bază de contract. Un alt aspect abordat a fost eficientizarea sistemului de protecţie socială a militarilor; formarea fondului locativ de serviciu ș.a.

Referitor la problemele cu care se confruntă primarii unităților administrativ-teritoriale din republică în procesul de încorporare a tinerilor în serviciul militar, viceministrul Apărării, Gheorghe Galbura, a menționat că în proiectul Legii cu privire la apărarea naţională sînt inițiate propuneri de întroducere a unei unități de personal în aparatul primăriilor, care se va ocupa de problemele încorporării tinerilor în serviciul civil.

Ludmila Guzun, preşedintele raionului, a solicitat susținere la aplicarea proiectului „Locuințe sociale” prin transferul construcției nefinalizate, de pe strada Naţională, din preajma departamentului Pazei de stat, din gestiunea Ministerului Apărării la balanța Consiliului raional. La care,  viceministrului, a promis că va vizita construcția nefinalizată și va examina posibilitățile de soluționare a demersului.

           La final de întrevedere a avut loc audiența cetățenilor.