În data de 27 aprilie curent, colaboratorii Direcției Agricultură din cadrul Consiliului raional Ungheni, în comun cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare au organizat un șir de activități pentru agenții economici din sectorul zootehnic din raion, în cadrul vizitei de lucru a dlui Iurie Scripnic, Secretar de Stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare în raionul Ungheni.

În context, reprezentanții au început cu ședința de lucru la Consiliul raional Ungheni, cu participarea reprezentanților APL, reprezentantului Guvernului, AIPA, DTSA.

Subiectele abordate:

– Dezvoltarea sectorului zootehnic în r. Ungheni. Probleme și soluții;

– Cooperarea în sector cu scopul atragerii investițiilor pentru modernizarea procesului de producere;

– Politicile de stat pentru dezvoltarea sectorului agroindustrial – ramură importantă pentru asigurarea securității alimentare și siguranței alimentelor;

– Îmbunătățirea cadrului legislativ pentru subvenționarea producătorilor agricoli.

Pe parcurs participanții au venit cu întrebări, la care s-au identificat soluții.

Tot în cadrul acestei întrevederi s-au efectuat vizite:

– la Gospodăria Țărănească ,,Cojocaru Elena” – exploatație de creștere a bovinelor de rasa Holstein și Simmental, s. Unțești.

– Vizitarea SRL ,,Ego Conex” – exploatație de creștere a bovinelor de tip local, s. Bușila.

– Vizitarea GȚ ,,Coliban Anatolie” – exploatație de creștere a bovinelor de tip local și ovinelor de rasa Karakul, s. Bușila.

Autor: Ilinca Casian, specialist principal, Aparatul președintelui raionului