La data de 19 iulie , în cadrul vizitei sale de lucru în orașul Ungheni  Prim-ministrul Republicii Moldova Pavel Filip  a participat la cîteva activități planificate în raion, pentru început a inspectat șantierul de construcție al noului sediu al Palatului Justiţiei din oraşul Ungheni, care pînă acum au fost îndeplinite aproximativ 40 la sută din lucrări, iar până la finele anului, noul edificiu urmează a fi dat în folosință.

Edificarea noului sediu al Judecătoriei Ungheni face parte din Planul de Acțiuni pentru implementarea Strategiei de Reformare a Sectorului Justiției pentru anii 2011-2016. Proiectul în valoare de 57,5 milioane de lei este finanțat din bani europeni.

            Conform agendei  Prim-Ministrul a avut o întrevedere cu conducerea şi reprezentanţii administraţiei publice locale din raionul Ungheni. În timpul întrevederii au fost discutate atât priorităţile de activitate ale Cabinetului de miniştri, cât şi problemele cu care se confruntă localităţile din raion şi posibilităţile de soluţionare a acestora.

În aceeași zi a avut loc și  evenimentul de inaugurare a sistemului de două coridoare, desfășurat la Sculeni. Astfel Prim-ministrul împreună cu conducerea raionului, Președintele Ludmila Guzun și Vice-președintele raionului  Petru Gherasimov, precum şi responsabili din cadrul Direcţiei Regionale Iaşi din România au participat în cadrul acestui eveniment.

Sistemul de două coridoare este utilizat pentru a accelera traficul de mărfuri şi călători, dar şi pentru a optimiza controlul vamal în baza principiului selectivităţii şi analizei de risc. Prin urmare, cetăţenii care nu deţin bunuri ce necesită a fi declarate pot opta pentru Coridorul Verde, în timp ce Coridorul Roşu este destinat persoanelor care transportă mărfuri care presupun achitarea taxelor vamale aferente

Agenda de lucru a Prim-Ministrului sa încheiat cu vizita la grădiniţa de copii din satul Pîrliţa, unde a fost analizat mersul  lucrărilor de reparaţie a acoperişului edificiului, care a fost deteriorat de calamităţile naturale din luna iunie a.c. şi urmează a fi înlocuit cu ţiglă metalică.

Prim-ministrul a fost informat şi despre stadiul de renovare a sistemului de încălzire a grădiniţei. Astfel, sobele vechi, care funcţionau pe bază de combustibil solid au fost înlocuite cu două cazane performante, iar geamurile vechi au fost înlocuite cu geamuri-termopan. Proiectul este implementat cu suportul Guvernului României şi are o valoare totală de 940 mii lei. Totodată, Premierul a discutat cu personalul instituţiei despre lacunele întâlnite în organizarea sistemului educaţional şi reforma învățământului preșcolar.

Conducerea raionului a  mulţumit  Prim–Ministrului Pavel Filip  pentru activitatea constructivă care sa desfăşurat pe parcursul zilei în raionul Ungheni.