În perioada 4-8 aprilie, anul current, proiectul ”Energie și Biomasă în Moldova” a organizat, pentru beneficiarii din Republica Moldova, o vizită de lucru în Austria.  Scopul vizitei a fost preluarea și adaptarea la realitățile țării noastre a experienței Austriei în utilizarea biomasei și altor resurse naturale la producerea energiei termice și electrice.

Delegația din Moldova a numărat 12 persoane. Raionul Ungheni a fost reprezentat de vicepreședintele raionului Ungheni, Petru Gherasimov, și directorul Centrului de Resurse și Atragere a Investițiilor, Violeta Petre.

În cadrul vizitei delegația a vizitat Camera de Comerț și Industrie din Viena, Reprezentanța Guvernului  Austriei Inferioare și mai multe întreprinderi de producere a energiei termice și electrice pe bază de biomasă.

De menționat, ca în anul 2015 Austria a atins cota  100% de utilizare a energiei naturale, sursele fiind hidrocentralele, panourile solare, turbinele eoliene, biomasa din deșeuri agricole și forestiere.

În cadrul vizitei delegației în localitatea Euratsfeld, domnul vicepreședinte, Petru Gherasimov, a profitat de ocazie și a înmînat autorităților publice locale o scrisoare de intenție pentru inițierea relațiilor de colaborare cu Consiliul Raional Ungheni. Primarul localității Euratsfela promis ca va efectua o vizită în raionul nostru și a menționat că are idei privind inițierea și consolidarea unei relații de colaborare.

De remarcat, că în raionul Ungheni, grație Proiectului ”Energie și biomasă în Moldova”, au fost instalate 6 centrale pe bază de biomasă în 6 instituții de învățămînt.

În present Consiliul raional implementează proiectul ”Crearea parteneriatului  public – privat în domeniul producerii și livrării agentului termic pe bază de biomasă”, care prevede instalarea a încă două stații termice pe bază de biomasă la gimnaziul Hîrcești și grădinița Condrătești și încheierea unui Parteneriat public-privat pentru livrarea agentului termic.