Anterior, a fost comunicat privind intenţia Consiliului raional Ungheni de a elabora Programul de modernizare a pieţelor agroalimentare din raion. Programul a fost condiţionat de necesitatea formării unei viziuni privind modernizarea pieţelor din raion în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de comercializare şi accesului consumatorilor la servicii comerciale de calitate.

 În acest sens, a fost instituit un grup de lucru pentru elaborarea programului menţionat,  prin efectuarea unei analize complexe privind situaţia actuală a pieţelor agroalimentare şi mixte, precum şi studierea propunerilor autorităţilor publice locale, administratorilor pieţelor şi membrilor grupului de lucru şi posibilitatea de realizare a acestora. Pentru realizarea scopului, au fost efectuate vizite la pieţele din raion şi organizate întîlniri cu participarea administratorilor şi primarilor. De asemenea, pentru un transfer de bune practici şi experienţe s-a stabilit de efectuat o vizită de studiu în judeţul Iaşi, România.

În data de 28 noiembrie, curent, membrii Grupului de lucru s-au deplasat în municipiul Iaşi, unde s-au întîlnit cu directorul Camerei Agricole Judeţene Iaşi dna Ionela Monica Pandelea. În cadrul întîlnirii au fost abordate subiecte ce ţin de buna administrare a pieţelor, specificul legislaţiei, modalitatea de înregistrare în calitate de comerciant, tipurile de comercianţi ai producţiei (producători autohtoni şi intermediari), activităţi şi iniţiative de susţinere a producătorilor locali, etc. De asemenea, a fost efectuată vizita la o piaţă comercială din municipiu, unde a fost studiată amenajarea pieţei, zonarea comercianţilor, dotările existente.

În concluzie, s-a decis de efectuat o întîlnire cu reprezentantul administratorului pieţelor municipale, reprezentanţi ai organelor de supraveghere şi control şi o vizită în pieţe comerciale rurale din judeţul Iaşi. Un accent s-a pus pe oportunitatea identificării şi stabilirii parteneriatelor transfrontaliere pentru atragerea de fonduri externe de finanţare în scopul modernizării infrastructurii şi serviciilor comerciale.

 De menţionat că Programul de modernizare a pieţelor agroalimentare din raion pentru anii 2016 – 2020 va reprezinta documentul de politici publice pe termen mediu pentru dezvoltarea  pe teritoriul raionului Ungheni a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor,  relizate în cadrul pieţelor agroalimentare şi mixte. Programul va determina rolul actorilor locali  în dezvoltarea activităţilor din comerţ în cadrul pieţelor, segmentele de interacţiune între autorităţile publice locale, organele de control şi agenţii economici, precum şi va stipula necesităţile de investiţii ce urmează de efectuat pentru atingerea scopului.