Sîmbătă, 2 august curent, Consiliul raional Ungheni a fost gazda unui oaspete de onoare –Excelenţa Sa Ambasadorul Belgiei în România şi Republica Moldova, dl Philipe Beke.

            

          În cadrul întrevederii Președintelui raionului cu Excelența Sa, au fost abordate multiple domenii și acțiuni ce urmează a fi realizate și dezvoltate în virtutea Acordului de Asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Astfel, au fost abordate problemele în domeniile reformă-educația, sănătatea și descentralizarea, domenii în care urmează a realiza reforme și racordări la standardele europene-justiția, apărarea drepturilor omului, lupta contra corupției.

       

       

De asemenea au fost puse în discuție și momentele ce țin de infrastructura transfrontalieră ca gazoductul Iași-Ungheni, construcția podului rutier între raionul Ungheni și județul Iași, posibilitatea conexiunii raionului Ungheni la rețelele de alimentare cu apă potabilă ale județului Iași, ca soluții pentru problemele cu care astăzi se confruntă localitățile raionului.

            Excelența Sa și-a exprimat speranța unui curs rapid de dezvoltare a raionului și a relațiilor de colaborare între Republica Moldova și Uniunea Europeană, menționînd că este dispus și deschis spre colaborare și oferirea suportului raionului Ungheni pentru integrarea europeană și asigurarea unui nivel de trai decent al cetățenilor Republicii Moldova.

            După întrevedere, Excelența Sa, însoțit de Președintele raionului au participat la atelierul de lucru „Delta 60 2014…apa, apa pentru el, apa pentru mine…cind și cum?”, organizat de către Asociația OVR Belgia, OVR Internațional, Primăria Costuleni și Gimnaziul Costuleni.

            La acest eveniment s-a pus în discuție problema alimentării cu apă a localităților rurale unde participanții au făcut cunoștință cu situația existentă în raion și în Costuleni în special, au fost realizate vizite de informare în unele gospodării din satul Costuleni.

 La finele atelierului au fost exprimate concluziile și posibilitățile de soluționare a acestei probleme, urmînd ca oaspeții de peste hotare să ducă mesajul către organizațiile și legislativul European, pentru a fi inclus în agenda de lucru a acestora.

   

       Evenimentul s-a încheiat pe o notă pozitivă cu speranța la suportul partenerilor belgieni și francezi  în procesul de dezvoltare a localităților din raionul Ungheni.