În perioada 11-17 august curent, o delegaţie din raionul Ungheni a participat la o vizită oficială în judeţul Jogeva, Estonia. Prilejul principal a fost participarea la seminarul internaţional al autorităţilor publice locale şi agenţilor economici, care a întrunit delegaţii din Estonia, Finlanda, Belarus, Lituania şi Moldova. Agenda a cuprins prezentările regiunilor participante, fiind abordat în special potenţialul economic şi măsurile întreprinse de APL în vederea susţinerii dezvoltării unui mediu de afaceri viabil. De asemenea, au efectuat prezentări un şir de agenţi economici din Estonia care au prezentat experienţa lor. În a doua jumătate a zilei a avut loc prezentarea stand-urilor regiunilor participante. De către delegaţia din raionul Ungheni a fost amenajat un stand cu produsele autohtone, fiind organizată şi o degustare a fructelor şi legumelor moldoveneşti.

Partea practică a seminarului a urmat în ziua a doua, fiind desfăşurate vizite de studiu la agenţi economici locali pe domeniile: business, agricultură, turism.

În cadrul aceleaşi vizite a avut loc procedura formală de transmitere de către partenerii din regiunea Kaarina, Finlanda şi judeţul Jogeva, Estonia a unei autospeciale destinate pompierilor din raionul Ungheni. Nemijlocit, unitatea de transport va ajunge în raion în toamna anului curent.

Pe parcursul vizitei s-a efectuat schimb de informaţii şi contacte dintre delegaţii, fiind abordate idei de potenţiale proiecte, relaţii de colaborare, stabilirea comunicării dintre elevi, cu ulteriorul schimb şi vizite reciproce.  Participanţii străini s-au lăsat interesaţi de raionul Ungheni, astfel, în luna octombrie, raionul va găzdui delegaţiile din Estonia şi Finlanda.

Este plăcut faptul că pe parcursul întregii vizite, delegaţia a fost asistată şi susţinută de Excelenţa sa, ambasadorul Republicii Moldova în Estonia, dl Victor Guzun şi angajaţii ambasadei.

De menţionat este că Acordul de colaborare dintre raionul Ungheni, Republica Moldova şi judeţul Jogeva, Republica Estonia a fost semnat în anul 2012, scopul fiind cooperarea largă în domeniul relaţiilor internaţionale, economice şi culturale, schimbului de experienţă în dezvoltarea administraţiei publice locale, soluţionarea necesităţilor publice, amenajarea teritoriului şi implicarea cetăţenilorîn participarea activă în diferite sfere ale vieţii publice.