Joi, 11 aprilie, am avut oaspeţi o delegaţie din Estonia în număr de 17 persoane în frunte cu guvernatorul regiunii Jogeva,  Victor Svjatoshev, care vin din domeniul agricol şi zootehnic să împărtăşească practicile lor susţinute de Uniunea Europeană, agenţilor economici din raionul Ungheni.

            

 Şedinţa a avut loc în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni şi a fost prezidată de către preşedintele raionului Ungheni, Iurie TOMA. În alocuţiunea sa preşedintele a salutat oaspeţii şi pe cei prezenţi la eveniment ,, Este o întîlnire care îmi oferă plăcere, dar în acelaşi timp şi optimism vizavi de relaţiile bilaterale stabilite anul trecut prin semnarea acordului de colaborare dintre regiunile noastre, care sper, şi pe viitor, să ne aducă rezultate şi mai fructuoase pe diferite dimensiuni. Nu este vorba doar de proiectele comune, ci şi de o susţinere politică în cadrul instituţiilor europene.

        

Iurie TOMA  a mai adăugat ,, Sînt ferm convins că un obiectiv poate fi realizat atunci cînd este voinţă, capacitate şi parteneri care să combine aceste procese. Implementînd reforme foarte rapid şi eficient, Dumneavoastră sînteţi un exemplu demn de urmat în calea spre Uniunea Europeană.

      

 

 

      

Agenda mesei rotunde întîlnirii a cuprins  subiecte cu privire la prezentarea generală a raionului, a Zonei Economice Libere “Ungheni-Business”, oportunităţilor de dezvoltare a agriculturii din raionul Ungheni în contextul integrării europene. În partea a doua a evenimentului, au fost organizate ateliere de lucru pe domenii distincte. Astfel, toţi participanţii au fost chemaţi la un dialog eficient.

 După prînz delagaţia  a efectuat o vizită în raion  ghidaţi de conducerea raionului Ungheni.

 

                 

 

                  

 

                    

În comuna Valea Mare, dl Iurie Varbie director SRL ,, Prog agroter a prezentat pămînturile şi tehnologia cu care îşi prelucrează  culturile agricole după care au mers la dl.Nicanor Buzăvoi, directorul SRL ,,Agrosfera BMunde la fel a fost prezntată întreaga activitate dar şi degustaţia la produsele care le prepară agentul economic.

    După cele văzute, ar fi fost păcat să nu mergem şi la obiectivele turistice, care i-au interesat pe colegii noştri din străinătate ,, rezervaţia naturală, Plaiul fagului din s. Rădenii Vechi,, la care au menţionat ca e o bogăţie nemaipomenită şi merită valorificată la cel mai înalt nivel.

   A doua zi au mers la Zona Economică Liberă “Ungheni-Business” şi au vizitat cîteva întreprinderi de confecţionarea încălţămintei, huse pentru maşini, etc.

 

   La finalul zilei, dumnealor, ne-au mulţumit pentru această zile  încărcată de evenimente frumoase.