Pe data de 31 martie, anul curent, în raionul Ungheni s-a dat start acțiunii – Ziua Asistenței Sociale și protecției familiei  în primăriile raionului Ungheni, activitate ce reiese din planul de acțiuni pentru implementarea strategiei de comunicare a Direcției asistență socială și protecție a familiei, pentru perioda 2016-2020, aprobată de decizia CR 1/38 din 25.02.2016.

Acțiunea urmează să fie  desfășurată  în 33 de primării și vizează  domeniile: protecția copilului și familiei, persoanele adulte și persoanele cu dizabilități, acordarea ajutorului social și ajutorului material etc.

Scopul desfășurării acțiunii este acordarea asistenței metodologice specialiștilor din teritoriu, care au tangență cu domeniul protecției sociale; constatarea nivelului de aplicare a cadrului legal în domeniul protecției sociale a populației; promovarea serviciilor și prestațiilor sociale (broșuri, pliante).

Pînă la moment activitatea  a fost desfășurată în trei primării: Năpădeni, Cornova și Bumbăta.

Din echipa multidisciplinară, care se deplasează la domiciliul cetățenilor și în instituțiile publice (centrele de sănătate, școli, primării), fac parte reprezentanții Direcției asistență socială și protecție a familiei, primarul, în calitate de autoritate tutelară locală, asistentul social comunitar, reprezentantul domeniului sănătate, educație, polițistul, perceptorul fiscal, inginerul cadastral ș.a.

Un accent important se pune pe domeniul protecției copilului, implicit pe examinarea și  soluționarea cazurile copiilor aflați în dificultate. Se constată nivelului de aplicare a legii 140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situația de risc, separați de părinți și, hotărîrii Guvernului nr. 270/ din 08.04.2014, cu privire la aprobarea instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea,  asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului.

În ceea ce privește ajutorul social și ajutorul material – se verifică la domiciliu informația inclusă de beneficiar în cererea pentru acordarea ajutorului pentru perioada rece. Concomitent se verifică corectitudinea informației privind componența familiei, starea socio-materială  și suprafețele de terenuri agricole deținute (conform cu art. 11 și 12 Cod Funciar). Beneficiarii de  ajutor social și material se verificate aleator.

Cetățenii sînt informați despre drepturile  de a beneficia de servicii și prestații sociale.

După fiecare deplasare în teritoriu  se întocmește o notă informativă privind activitatea echipei multidisciplinare, problemele constatate, recomandările autorităților publice locale, soluțiile propuse ș.a.