Guvernul Republicii Moldova la 26.04.2019 a emis Dispoziţia Nr. 19-d  „Cu privire la celebrarea, în anul 2019, a Zilei Familiei”. Ziua Familiei este o oportunitate pentru a creşte gradul de conştientizare a problemelor de familie şi a proceselor sociale, economice şi demografice care afectează familiile. Menţionăm faptul că Ziua Internațională a Familiei a fost proclamată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite în 20 septembrie1993, cu rezoluția A / RES / 47/237, ca eveniment cu dată fixă pe 15 mai a fiecărui an și reflectă importanța pe care comunitatea internațională o acordă familiilor.