Înscrisă temeinic în calendarul sărbătorilor profesionale, Ziua Funcţionarului Public ne oferă frumosul prilej de a aprecia importanţa activităţii consacrate dezvoltării socio – economice şi culturale a raionului, soluţionării competente a problemelor, cu care se confruntă societatea civilă.

Stimați colegi, sunteţi cei, care cunoscând problemele comunităţii în general şi cele ale cetăţenilor în parte, reuşiţi cu dăruire de sine, fermă poziţie civică și perseverenţă să făuriţi lucruri frumoase în domeniu.

Pentru tot ce aţi realizat, Vă exprim sincere cuvinte de mulţumire, profundă recunoştinţă şi înaltă apreciere.

Vă doresc multă sănătate, bunăstare şi prosperitate, permanentă satisfacţie sufletească, realizări profesionale şi personale pe potriva aşteptărilor, să vă înconjoare întotdeauna dragostea apropiaţilor, fidelitatea colegilor, stima şi recunoștința cetăţenilor.

Rămâneți şi în continuare a fi deosebiţi de importanţi pentru societate, la fel de puternici şi împliniţi ca funcţionari publici, deoarece Dumneavoastră, sunteţi cei care puneți temelia viitorului nostru, clădind zi de zi cu multă dăruire, răbdare şi perseverenţă ziua de mâine.

Fie ca această zi de sărbătoare să vă furnizeze clipe de satisfacţie sufletească, realizări profesionale şi personale pe potriva dorinţelor, să rămâneți şi în continuare a fi deosebiţi de importanţi pentru societate, la fel de puternici, dârzi şi împliniţi ca funcționari publici.

Cu deosebit respect,

Dionisie Ternovschi

Președintele raionului Ungheni