Stimaţi lucrători din domeniul Culturii,

Consiliul raional Ungheni Vă ureaza cele mai sincere si calde felicitari!

Ziua Națională a Culturii devine o zi cu valențe deosebite, devine un reper de bază în determinarea rolului Culturii în contextul identității noastre naționale, devine un îndemn la recuperarea simbolică a legăturii cu tradiția, dar și un prilej pentru acțiuni care să ducă la consolidarea culturală și spirituală, la promovarea valorilor care vor continua să ne definească în contextul globalizării. Ori, astăzi, Republica Moldova, mai mult ca oricînd, are oprotunitatea să pună în valoare creația tuturor celor care au contribuit și continuă să contribuie la expresia identității poporului nostru.

Cu toate că traversăm o perioadă dificilă economic, Cultura trebuie să rămînă o cale privelegiată de comunicare, o punte între cei care împărtăşesc dialogul, care respectă pluralismul, diversitatea tradiţiilor şi mai ales, care încurajează fidelitatea cetăţenilor faţă de binele comun.

Stimaţi promotori ai Culturii, anume Dumneavoastră aveţi menirea să dezvoltaţi arta, sǎ transformaţi şi să îmbunǎtǎţiţi viaţa spirituală în localităţile noastre, să creaţi condiţii optime pentru dezvoltarea în continuare a Culturii. Să fiţi mereu în lumina frumosului pentru a vă realiza visele şi speranţele, năzuinţele şi aspiraţiile!

 

Consiliul raional Ungheni își exprimă recunoștința profundă pentru munca Dumneavoastră de zi cu zi, pentru devotamentul profesiei, ambiția creatoare și munca dezinteresată în beneficiul țării.

 

Cu deosebită considerație,

Preşedintele raionului Ungheni

Ludmila Guzun