Sărbătoarea profesională – Ziua lucrătorului bancar,

îmi oferă distinsul prilej de a Vă adresa cele mai sincere felicitări şi de a exprima înalta noastră apreciere pentru activitatea şi devotamentul Dumneavoastră.

Realitatea de azi ne demonstrează că, indiferent de anvergură, în pofida tuturor intemperiilor provocate de criza economică globală, sistemul bancar demonstrează capacitatea de a acţiona adecvat, de a consolida eforturile de conlucrare cu partenerii săi, atât pe plan intern, cât şi internaţional. Menţinerea stabilităţii financiare relative şi gestionarea corectă a situaţiei de criză se datorează nu în ultimul rând profesionalismului, perseverenţei şi abnegaţiei Dumneavoastră.

Acest sector a fost şi rămâne indiscutabil principalul promotor al transformărilor structurale din ţară, reprezentând în timp un catalizator fervent al reformelor ce se impun.

În acest context, Vă dorim cordiale urări de prosperitate, noi performanţe şi distinse realizări întru binele societăţii noastre.

 

Cu profund respect şi urări de bine

Preşedintele

raionului Ungheni,                   Iurie TOMA