Stimaţi lucrători din sfera telecomunicațiilor, cu ocazia Zilei Mondiale a Telecomunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale,

vă adresez sincere urări de bine şi sănătate tuturor lucrătorilor din acest sector.

Datorită eforturilor Dumneavoastră depuse zi de zi, comunicaţiile electronice şi tehnologia informaţiei

constituie cea mai sigură cale pentru a asigura Republicii Moldova o avansare rapidă,

un loc binemeritat între statele moderne, cu o economie de piaţă funcţională

şi schimb de informaţie cu toate statele lumii.

Vă doresc succese, noi realizări, prosperitate și bunăstare în familiile Dumneavoastră.

 

                

Cu mult drag și respect,

În numele Consiliului Raional Ungheni,

Președintele raionului

Ghenadi MITRIUC