Ziua Profesională a Salvatorului

din Republica Moldova

 

Ziua de 5 aprilie, este o zi deosebită pentru Serviciul Protecţiei Civile şi Direcţiei Situaţiilor Excepţionale, pentru că ea semnifică un adevărat triumf al demnităţii şi al simţului responsabilităţii. Cu această ocazie, din numele Consiliului raional Ungheni doresc să felicit toţi colaboratorii Serviciului Protecţiei Civile şi Direcţiei Situaţiilor Excepţionale Ungheni, dorindu-le curaj, vitejie şi devotament. 

Dumneavoastră – salvatorii, sînteţi cei ce onoraţi de-a lungul timpului, uneori cu preţul sacrificiului suprem, misiunea de apărare a vieţii şi bunurilor împotriva efectelor distrugătoare ale incendiilor, inundaţiilor, catastrofelor şi altor calamităţi. Interveniţi la o gamă variată de evenimente, de la stingerea incendiilor şi prim-ajutor în accidente rutiere sau tehnologice, precum şi alte acţiuni de protecţie civilă, la inundaţii, avarii ori alte catastrofe naturale. Este fără îndoială, şi datoria cetăţenilor şi autorităţilor administraţiei publice locale de a se implica permanent, alături de colaboratorii Serviciului Protecţiei Civile şi Direcţiei Situaţiilor Excepţionale, în asigurarea securităţii propriilor comunităţi. Orice viaţă scoasă din primejdie, orice bun salvat, este un succes şi o misiune îndeplinită.

Fie ca munca şi devotamentul realizat în domeniul protecţiei civile să vă servească şi pe viitor drept călăuză în faţa sarcinilor trasate faţă de această instituţie şi cetăţeni.

 

Cu respect,

Preşedintele raionului Ungheni,

 Iurie TOMA