Inspectoratul de Poliţie Ungheni, invită locuitorii raionului Ungheni să participe la desfăşurarea acţiunii:

“Ziua Transparenţei: Poliţia şi Comunitatea”, care se va desfăşura la 24.05.2014 în tabăra de odihnă „Pro-Sănătatea”, s.Rădenii-Vechi, r-nul Ungheni, începînd cu orele 11.00

În cadrul acţiunii vor fi demonstrate procedee speciale din activitatea poliţiei, demonstraţie de armament şi tehnică specială, diferite programe artistice şi jocuri sportive.