Ultima ședință ordinară a Consiliului raional Ungheni din anul curent s-a desfășurat astăzi, 03 decembrie 2020,  cu prezența a 33 de consilieri raionali din numărul total de 35.

Prealabil, toate proiectele de decizii – 16, au fost examinate la ședințele comisiilor consultative de specialitate.

Tradițional la final de ședință președintele raionului, dnl Ghenadi MITRIUC a mulțumit consilierilor pentru colaborare.

Consultă – Ordinea de zi

 

 

Autor: Casian Ilina, specialist principal, Aparatul președintelui raionului