Lista Aparatului preşedintelui raionului,

serviciilor descentralizate, desconcentrate şi altor instituţii din raionul Ungheni     

                                                                   Numele, prenumele Funcţia deţinută Telefon

serviciu/                            domiciliu

 
Mitriuc Ghenadi Preşedinte al raionului 2-20-58; 2-30-52; 069141878   069154499
Lazar Tatiana Vicepreşedinte al raionului 2-21-09 3-34-92; 068062504  
Lupu Vasile Vicepreşedinte  al raionului 2-27-50 067672121  
  Vicepreşedinte  al raionului 2-22-40    
Liţcan Rodica Secretar al Consiliului raional 2-20-57 2-57-49; 069274478  
Nicu Diana Secretar-dactilograf 2-20-58 2-46-62

060597567

 
Manole Rodica Şef al Secţiei administraţie publică 2-20-54 3-33-51; 069203574  
Cadenuc Svetlana Specialist principal, Secţia administraţie publică 2-20-81 2-26-18  
Rusu Octavian Specialist principal, Secţia administraţie publică 2-27-26 067684848  
Căniță Oxana Specialist principal, Secția administrație publică 2-27-26    
Pisarciuc Mariana Șef al Secției juridice și resurse umane, Aparatul președintelui raionului 2-26-94 068449620  
Duminica Svetlana Specialist principal, Secția juridică și resurse umane 2-61-40 2-76-83;

069162984

 
Gurău Natalia Contabil-şef 2-21-66 068638048  
Damian Iulia Specialist – coordonator 2-21-66 2-13-32;

068621332

 
Zaiaţ Aliona  

Şef al Serviciului raional arhivă

2-23-72 068154002; 067434146  
Cucu Dumitru Arhitect-şef al raionului 2-21-52;

2-37-41

069292319  
Straticiuc Angela Specialist principal, Aparatul preşedintelui raionului 2-20-56 3-37-56; 079081856; 067434158  
Casian Ilina Specialist principal, Aparatul preşedintelui raionului 2-39-02 068466994  
Racoviță Larisa Auditor intern principal, Aparatul președintelui raionului 2-23-03 068773606  
Rădeanu Tudor Şef al Direcţiei generale asistenţă socială şi protecţie a familiei 2-25-48;

2-62-01

2-52-18; 079042489  
Struc Tatiana Şef al Direcţiei finanţe 2-36-46;

2-23-64

2-15-77; 069569524  
Pancu Iulia Şef al Direcţiei educaţie 2-27-48 069154499  
Scutaru Viorel  

Şef al Direcţiei agricultură şi alimentaţie

2-22-50 2-38-50; 069526518; 067434162  
Rogovschi Diana  

Șef al  Secţiei construcţii, gospodărie comunală şi drumuri

2-34-72;

2-21-69

   
Ursatiev Ludmila  

Şef al Secţiei economie şi reforme

2-64-35;

2-30-54

2-21-86; 067434156  
Pîslaru Vadim Şef  interimar al Secţiei cultură şi turism 2-26-48;

2-01-92

079153717  
Popov Ion Şef al Serviciului relaţii funciare şi cadastru 2-28-61 2-32-00; 069230753  
Petre Violeta Șef al Centrului de Resurse şi Atragere a Investiţiilor 2-27-81 079774484; 067434143  
Toma Petru Şef  al Serviciului de deservire a clădirilor şi subdiviziunilor Consiliului raional 2-35-95 062156561;  067434155  
Postolachi Veaceslav Conducător al Î.M. Apă-Ungheni 2-38-01 069505404  
Scurtu Lilia Şef al IMSP Centrul de sănătate Ungheni 2-35-77;

2-75-38

2-59-70; 079480331  
Popovici Vladimir Director interimar al IMSP Spitalul raional Ungheni 2-21-94 069245829  
Ambroci Aliona Şef  al  IMSP Centrul de sănătate Dănuţeni 3-40-15 069563267  
Săculţanu Nicolae Şef al IMSP Centrul de sănătate Măcăreşti-Costuleni 45-1-22; 45-2-75 068254068  
Moldovan Maria Şef al IMSP Centrul de sănătate Cioropcani 76-7-30;                  76-3-34 068866171  
Rotaru Pavel Şef interimar al IMSP Centrul de sănătate Sculeni 63-3-73 078054080  
Chirica Alexei Şef al IMSP Centrul de sănătate Pîrliţa 54-6-86 93-5-49; 067603763  
Moraru Boris Şef al IMSP Centrul de sănătate Valea Mare 43-2-42 068389519  
Ţurcanu Ludmila Şef al IMSP Centrul de sănătate Petreşti 42-2-91 2-47-14; 069222662  
Țăranu Vitalie Şef al IMSP Centrul de sănătate Corneşti 61-3-42 069246590  
Şontea Petre Şef al IMSP Centrul de sănătate Mănoileşti 73-4-45 73-2-98; 061109105  
Silion Nicolae Şef al IMSP Centrul de sănătate Năpădeni 47-2-24 47-2-86; 068544326  
Iachimovschi Nicolae Şef al IMSP Centrul de sănătate Cetireni 41 – 2-25 069441286  
Chirica Victoria Şef al IMSP Centrul de sănătate Rădenii Vechi 93-5-21 067194549  
Popovici Andrei Director interimar al Î.M. Centrul Stomatologic raional Ungheni 2-79-43 067122493  
Odainic Nicolae Şef al Substaţiei asistenţă medicală urgentă Ungheni 2-52-01 069000281  
Carnovschi Denis Şef al Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat 2-23-60;

2-23-48

069232590  
Reznic Victor Şef al Direcţiei deservire fiscală Ungheni, Direcția generală administrare fiscală Centru 2-73-02;

2-25-35

060555188; 079444188  
Pascaru Vasile Şef al Direcţiei teritoriale inspectare financiară Ungheni 2-46-48 2-52-15; 079595199  
Echim Valeriu Şef al Direcţiei raionale pentru siguranţa alimentelor 2-28-76;

2-56-09

079645157  
Huşanu Iurie Inginer-inspector în Subdiviziunea teritorială Ungheni a Inspectoratului de stat pentru supravegherea tehnică “Intehagro” 2-26-06 069006602  
Gorenco Mihail

Şef al Inspecţiei pentru protecția mediului Ungheni

2-26-40;

2-35-67

076730676  
Gavriliță Alexandru Șef al Direcției ocuparea forţei de muncă Ungheni 2-06-33;

2-32-80

068690500;

067478449

 
Maler Oleg Inspector principal de muncă în Oficiul Ungheni al Inspectoratului teritorial de muncă Călărași 2-27-77    
Sprîncean Vitalie Şef  al Direcţiei generale,  Casa teritorială de asigurări sociale Ungheni 2-69-92;

2-26-83

060154776  
Mutu Denis Şef al Direcţiei pentru statistică 2-31-00;

2-05-20

2-40-88;        069492918  
Cornei Alexandr Șef  al Direcției  Centrul sănătate publică Ungheni 2-24-56;

2-38-19

069522264  
Postolachi Sergiu Şef  al Direcţiei situaţii excepţionale 2-32-43;

2-21-01

069430707  
Gavrilța Victor Șef al Inspectoratului de poliţie a raionului Ungheni 2-79-03;

2-09-01

079448646  
Costenco Andrei Comandant al Plutonului  Ungheni-Nisporeni al Batalionului nr.3, Batalionul de Patrulare al Inspectoratului Național de Poliție      
Cojocaru Valeriu Şef al Oficiului teritorial Pază de Stat 2-38-37;

2-38-88

079411926  
Șișcanu Irina Șef al Biroului de probațiune Ungheni 3-0210 060252444  
Belbas Oleg Director al Agenţiei Teritoriale Vest a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină 2-39-48;

2-27-58

2-27-22; 079611011  
Rusnac Oleg Şef al Centrului multifuncțional Ungheni 3-31-11;

2-02-48

2-21-31; 069139087  
  Şef al Secției înmatricularrea mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto 3-45-17;

3-30-95

069406912  
Babici Marian Şef al Oficiului teritorial Ungheni, Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept, Agenția Servicii Publice 2-39-27    
Chivriga Andrian Registrator – șef al Serviciului cadastral teritorial Ungheni 2-26-44;

2-21-27

069126142  
Botnari Valeriu Şef al Serviciului teritorial Ungheni al Agenţiei  de Plăţi şi Subvenţii pentru Agricultură 2-34-55 067357373  
Chelaru Ion Şef adjunct al Direcţiei teritoriale Ungheni, Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova 2-35-52

2-31-08

2-38-72

   
Adjovschii Igor

Comandant al Centrului militar teritorial Ungheni

2-28-90;

2-23-23

079707950  
Untilă Vasile Comandant al Batalionului de artilerie 2-90-01 079760208  
Banaru Vasile Şef adjunct al  Direcţiei regionale Vest,  Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră 2-91-61;

2-91-50

069321719  
Slivinschi Andrei Director al Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei 2-91-78 068551212  
Frumusachi Eduard Şef al Biroului vamal Ungheni 2-77-18;

2-30-58

069116273  
Iepuraş Natalia Administrator principal al Zonei Economice Libere Ungheni – Business 2-01-84;

8-80-00

079602656  
 Budeanu Dorin Şef al Camerei de Comerţ şi Industrie filiala Ungheni 2-63-11;

2-45-93

069120334  
Pleșca Ion Şef al Direcției II în cadrul Direcției  generale de audit V a Curţii de Conturi a Republicii Moldova 2-80-49 079455016  
Lupu Rodica Reprezentant al Confederației Naționale a Sindicatelor din Republica Moldova 2-33-44 2-72-00; 069501070  
Bubnova Tatiana Preşedinte al Sindicatului Serviciilor Publice Solidaritate – Ungheni 2-20-23 2-39-54; 068385653  
Savin Lilia Președinte al Consiliului raional Ungheni al Federației Sindicale a Educației și Științei 2-35-98 068310463  
Şchiopu Vasile Preşedinte al Judecătoriei Ungheni 2-30-70;

2-21-03

060195111  
Triboi Dinu Procuror  interimar al raionului 2-29-90 069999502  
Jalbă Valeriu Director al Î.S. Stațiunea tehnologică pentru irigare Ungheni 3-34-85;

3-38-49

079300613  
Pozdîrcă Viorel Administrator al Î.S. Portul fluvial Ungheni 3-32-70;

3-32-75

079777898  
Dereș Igor Administrator al Gării auto Ungheni, Gările Auto Moderne  S.R.L. 92-4-41 067675670  
Chirinciuc Parascovia Director al Centrului de poștă Ungheni, filiala  Î.S.

Poşta Moldovei

2-34-81;

2-22-70

069162593  
Ciocan Ion Şef al Î.S.  Silva – Centru 2-49-82;

2-71-06;

2-29-42

068554545  
Sorici Viorel Reprezentant în teritoriu al S.A. Moldtelecom filiala Ungheni   069129043  
Brînză Valeriu Director al S.A. RED-Nord filiala Ungheni 2-91-01;

2-91-00

069260018  
  Director al S.A. FEE NORD 2-28-96 062163461  
Bodrug Vasile Director al S.A. Drumuri Străşeni sectorul Ungheni 2-53-31 069286060  
Caţer Sergiu Director al S.R.L. Ungheni – Gaz 2-27-03 060669362

079569125