Lista aparatului preşedintelui raionului,

serviciilor descentralizate, desconcentrate şi altor instituţii din raionul Ungheni

Numele, prenumele Funcţia deţinută Telefon
Guzun Ludmila Preşedintele raionului 2-26-50;

2-30-52

Lacusta Serghei Vicepreşedintele  raionului 2-22-40
Brînză Alexandru Vicepreşedintele raionului 2-27-50
Liţcan Rodica Secretarul Consiliului raional 2-20-57
Foleșteanu Ana-Maria Secretar-dactilograf 2-20-58
Casian Ilina Specialist principal, Aparatul preşedintelui raionului 2-39-98
Comanda Ana Specialist, Aparatul preşedintelui raionului 2-27-26
Manole Rodica Şef Secţie administraţie publică 2-20-54
Cadenuc Svetlana Specialist principal, Secţia administraţie publică 2-20-81
Mihăilă Tatiana Specialist principal, Secţia administraţie publică 2-77-05
Rusu Octavian Specialist, Secţia administraţie publică 2-77-05
Căniţă Oxana Specialist principal, Secţia administraţie publică 2-27-26
Straticiuc Angela Specialist principal, Aparatul preşedintelui raionului 2-20-56
Gurău Natalia Contabil-şef 2-21-66
Cojuşnean Natalia Contabil-casier 2-21-66
Toader Irina Şef Serviciul juridic şi resurse umane 2-26-94
Gavriliţa Alexandru Specialist principal, Serviciul juridic şi resurse umane 2-61-40
Racoviţă Larisa Auditor intern principal 2-23-03
Zaiaţ Aliona Şef Serviciul arhivă 2-23-72
Valac Ecaterina Specialist superior, Serviciul arhivă 2-23-72
Cucu Dumitru Arhitect-şef al raionului 2-21-52;

2-37-41

Scutaru Viorel  Şef Direcţie agricultură şi alimentaţie 2-22-50
Rădeanu Tudor Şef Direcţie asistenţă socială şi protecţie a familiei 2-25-48;

2-62-01

Pancu Iulia Şef Direcţie educaţie 2-27-48
Struc Tatiana Şef Direcţie finanţe 2-36-46;

2-23-64

Fuior Constantin Şef  Secţie construcţii, gospodărie comunală şi drumuri 2-34-72;

2-21-69

Ursatiev Ludmila Şef Secţie economie şi reforme 2-64-35;

2-30-54

Bolotovici Maria Şef  Secţie cultură şi turism 2-26-48;

2-01-92

Popov Ion Şef Serviciul relaţii funciare şi cadastru 2-28-61
Petre Violeta Director Centru de Resurse şi Atragere a Investiţiilor 2-27-81
Scurtu Lilia Şef  IMSP Centrul de sănătate Ungheni 2-35-77;

2-75-38

Alexeev Andrei Director  IMSP Spitalul raional Ungheni 2-21-94
Vizitiu Diana Şef  IMSP Centrul de sănătate Dănuţeni 3-40-15
Saculţanu Nicolae Şef  IMSP Centrul de sănătate Măcăreşti-Costuleni 45-1-22;

45-2-75

Moldovan Maria Şef  IMSP Centrul de sănătate Cioropcani 76-7-30;

76-3-34

Turtureanu Galina Şef  IMSP Centrul de sănătate Sculeni 63-3-73
Chirica Alexei Şef  IMSP Centrul de sănătate Pîrliţa 54-6-86
Antoci Eugenia Şef  IMSP Centrul de sănătate Valea Mare 43-2-42
Ţurcanu Ludmila Şef  IMSP Centrul de sănătate Petreşti 42-2-91
Țaranu Vitalie Şef  IMSP Centrul de sănătate Corneşti 61-3-42
Şontea Petre Şef  IMSP Centrul de sănătate Mănoileşti 73-4-45
Silion Nicolae Şef  IMSP Centrul de sănătate Năpădeni 47-2-24
Iachimovschi Nicolae Şef IMSP Centrul de sănătate Cetireni 41–2-25
Chirica Victoria Şef IMSP Centrul de sănătate Rădenii Vechi 93-5-21
Buga Leonora Director  Î.M. „Centrul Stomatologic raional Ungheni” 2-79-43
Gherasimov Petru Şef Oficiul teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat 2-23-60;

2-23-48

Reznic Victor Şef Direcţie deservire fiscală din cadrul Direcției generale administrare fiscală Centru, Serviciul Fiscal de Stat 2-73-02;

2-25-35

Pascaru Vasile Şef Direcţie teritorială inspectare financiară Ungheni 2-46-48
Echim Valeriu Şef Direcţie raională pentru siguranţa alimentelor 2-28-76;

2-56-09

Hușanu Iurie Inginer-inspector Inspectoratul de stat pentru supravegherea tehnică “Intehagro” Ungheni 2-26-06
Jimiga Sergiu Inspector principal Inspecţia de Stat în Construcţii „Centru” 2-39-02
Dadus Vadim  Șef Inspecția ecologică Ungheni 2-26-40;

2-35-67

Bulubica Vasile Director Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a raionului Ungheni 2-32-80
Maler Oleg Inspector principal, Inspecţia teritorială de muncă Ungheni 2-27-77
Sprîncean Vitalie Şef  Direcţie generală,  Casa teritorială de asigurări sociale Ungheni 2-69-92;

2-26-83

Mutu Denis Şef Direcţie pentru statistică 2-31-00;

2-05-20

Popovici Raisa Medic-şef  Centrul raional sănătate publică Ungheni 2-24-56;

2-38-19

Blişceac Oleg Şef  Direcţie situaţii excepţionale 2-32-43;

2-21-01

Vrănescu Igor Inspector-şef Inspectoratul de poliţie a raionului Ungheni 2-79-03;

2-09-01

Cimbriciuc Gheorghe  Comandant Centrul militar teritorial Ungheni 2-28-90;

2-23-23

Belbas Oleg Director Agenţie Teritorială Vest a Companiei de Asigurări în Medicină 2-39-48
Pantea Alexei Şef Substaţie asistenţă medicală Ungheni 2-52-01
Andrieş Svetlana  Șef Oficiul stare civilă  Ungheni 2-56-20;

2-21-33

Rusnac Oleg Şef Subdiviziune teritorială Ungheni pentru eliberarea actelor de identitate, Agenția Servicii Publice 3-31-11;

2-02-48

Croitoru Ianiş Şef Secţie evidenţă şi  examinare a transportului 3-45-17;

3-30-95

Babici Marian Şef Oficiul teritorial Ungheni al Camerei de Înregistrări de Stat 2-39-27
Chivriga Adrian Manager, Oficiul cadastral teritorial Ungheni 2-26-44;

2-21-27

Cojocaru Valeriu Şef Oficiul teritorial Pază de Stat 2-38-37;

2-38-88

Deliu Valentina Şef Subdiviziune Ungheni a Departamentului III a Curţii de Conturi 2-80-49
Iepuraş Natalia Administrator, Zona Economică Liberă 2-01-84;

8-80-00

Cladco Serghei Şef Camera comerţ şi industrie filiala Ungheni 2-63-11;

2-45-93

Savcenco Mihai Şef Direcţie teritorială Ungheni, Serviciul de Informaţii şi Securitate al R.Moldova 2-35-52

2-31-08

Şchiopu Vasile Preşedintele Judecătoriei Ungheni 2-30-70;

2-21-03

Florea Eduard Procuror al raionului 2-29-90
Bubnova Tatiana Preşedintele Asociaţiei teritoriale a sindicatelor „SINDASP” 2-20-23
Lupu Rodica Preşedintele Consiliului Teritorial Interramural al Sindicatelor 2-33-44
Untilă Vasile Comandant Divizionul de artilerie 2-90-01
Slivinschi Andrei Şef  Direcţia regională „Vest”, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră 2-91-61;

2-91-50

Botnari Valeriu Şef Serviciul teritorial Ungheni al Agenţiei  de Plăţi şi Subvenţii pentru Agricultură 2-34-55
Frumusachi Eduard Şef Biroul vamal Centru 022/507272
Ciocan Ion Şef ÎS „Silva –Centru” 2-29-42;

2-71-06

 Derminji Dumitru Inspector Plutonul de patrulare mobilă  Ungheni-Nisporeni-Călăraşi al Batalionului nr.3
Toma Petru Şef  Serviciul de deservire a clădirilor şi subdiviziunilor Consiliului raional 2-35-95
 Gheorghe Popa  Conducător al Întreprinderii Municipale „Apă-Ungheni”  2-38-01

Brânză Valeriu         Director SA ”RED-Nord” filiala Ungheni                         2-91-01

Bodrug Vasile          Director SA ”Drumuri Strășeni” sector Ungheni             2-35-52

Chirinciuc Parascovia  Director ÎS ”Poșta Moldovei” filiala Ungheni             2-34-81

Cațer Sergiu             Director SRL ”Ungheni Gaz”                                                2-27-03