Lista Aparatului preşedintelui raionului, serviciilor descentralizate, desconcentrate şi altor instituţii din raionul Ungheni

 

                                                                Numele, prenumele

 

            Funcţia deţinută

 

 

Telefon, serviciu   

                         

Mitriuc Ghenadi Preşedinte al raionului 2-20-58;

2-30-52

Lazar Tatiana Vicepreşedinte al raionului 2-21-09
Lupu Vasile Vicepreşedinte  al raionului 2-27-50
Liţcan Rodica Secretar al Consiliului raional 2-20-57
Manole Rodica Şef al Secţiei administraţie publică 2-20-54
Cadenuc Svetlana Specialist principal, Secţia administraţie publică 2-20-81
Rusu Octavian Specialist principal, Secţia administraţie publică 2-27-26
Pascaru Valentina Șef al Secției juridice și resurse umane, Aparatul președintelui raionului 2-26-94
Botnari Ana Specialist principal, Secția juridică și resurse umane 2-61-40
Gurău Natalia Contabil-şef 2-21-66
Damian Iulia Specialist – coordonator 2-21-66
Zaiaţ Aliona  

Şef al Serviciului raional arhivă

2-23-72
Cucu Dumitru Arhitect-şef al raionului 2-21-52;

2-37-41

Straticiuc Angela Specialist principal, Aparatul preşedintelui raionului 2-20-56
Casian Ilina Specialist principal, Aparatul preşedintelui raionului 2-39-98
Racoviță Larisa Auditor intern principal, Aparatul președintelui raionului 2-23-03
Rădeanu Tudor Şef al Direcţiei generale asistenţă socială şi protecţie a familiei 2-25-48;

2-62-01

Struc Tatiana Şef al Direcţiei finanţe 2-36-46;

2-23-64

Pancu Iulia Şef al Direcţiei educaţie 2-27-48
Scutaru Viorel  

Şef al Direcţiei agricultură şi alimentaţie

2-22-50
Rogovschi Diana  

Șef al  Secţiei construcţii, gospodărie comunală şi drumuri

2-34-72;

2-21-69

Ursatiev Ludmila  

Şef al Secţiei economie şi reforme

2-64-35;

2-30-54

Pîslaru Vadim Şef  al Secţiei cultură şi turism 2-26-48;

2-01-92

Popov Ion Şef al Serviciului relaţii funciare şi cadastru 2-28-61
Petre Violeta Șef al Centrului de Resurse şi Atragere a Investiţiilor 2-27-81
Toma Petru Şef  al Serviciului de deservire a clădirilor şi subdiviziunilor Consiliului raional 2-35-95
Postolachi Veaceslav Conducător al Î.M. Apă-Ungheni 2-38-01
Belbas Oleg Şef  al IMSP Centrul de sănătate Ungheni 2-35-77;

2-75-38

Popovici Vladimir Director al IMSP Spitalul raional Ungheni 2-21-94
Ambroci Aliona Şef  al  IMSP Centrul de sănătate Dănuţeni 3-40-15
Săculţanu Nicolae Şef al IMSP Centrul de sănătate Măcăreşti-Costuleni 45-1-22;

45-2-75

Moldovan Maria Şef al IMSP Centrul de sănătate Cioropcani 76-7-30;                  76-3-34
Turtureanu Galina Şef  al IMSP Centrul de sănătate Sculeni 63-3-73
Chirica Alexei Şef al IMSP Centrul de sănătate Pîrliţa 54-6-86
Moraru Boris Şef al IMSP Centrul de sănătate

Valea Mare

43-2-42
Ţurcanu Ludmila Şef al IMSP Centrul de sănătate Petreşti 42-2-91
Țăranu Vitalie Şef al IMSP Centrul de sănătate Corneşti 61-3-42
Şontea Petre Şef al IMSP Centrul de sănătate Mănoileşti 73-4-45
Silion Nicolae Şef al IMSP Centrul de sănătate Năpădeni 47-2-24
Iachimovschi Nicolae Şef al IMSP Centrul de sănătate Cetireni 41 – 2-25
Chirica Victoria Şef al IMSP Centrul de sănătate Rădenii Vechi 93-5-21
Popovici Andrei Director interimar al Î.M. Centrul Stomatologic raional Ungheni 2-79-43
Odainic Nicolae Şef al Substaţiei asistenţă medicală urgentă Ungheni 2-52-01
Grițco Andrei Şef al Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat 2-23-60;

2-23-48

Reznic Victor Şef al Direcţiei deservire fiscală Ungheni, Direcția generală administrare fiscală Centru 2-73-02;

2-25-35

Pascaru Vasile Şef al Direcţiei teritoriale inspectare financiară Ungheni 2-46-48
Gorincioi Alexandru Şef interimar al Direcţiei raionale pentru siguranţa alimentelor 2-28-76;

2-56-09

Huşanu Iurie Inginer-inspector în Subdiviziunea teritorială Ungheni a Inspectoratului de stat pentru supravegherea tehnică “Intehagro” 2-26-06
Vlas Grigore

Şef interimar al Inspecţiei pentru protecția mediului Ungheni

2-26-40;

2-35-67

Gavriliță Alexandru Șef al Direcției ocuparea forţei de muncă Ungheni 2-06-33;

2-32-80

Maler Oleg Inspector principal de muncă în Oficiul Ungheni al Inspectoratului teritorial de muncă Călărași 2-27-77
Sprîncean Vitalie Şef  al Direcţiei generale,  Casa teritorială de asigurări sociale Ungheni 2-69-92;

2-26-83

Mutu Denis Şef al Direcţiei pentru statistică 2-31-00;

2-05-20

Cornei Alexandr Șef  interimar al Direcției  Centrul sănătate publică Ungheni 2-24-56;

2-38-19

Postolachi Sergiu Şef  al Direcţiei situaţii excepţionale 2-32-43;

2-21-01

Gavrilța Victor Șef al Inspectoratului de poliţie a raionului Ungheni 2-79-03;

2-09-01

Costenco Andrei Comandant al Plutonului  Ungheni-Nisporeni al Batalionului nr.3, Batalionul de Patrulare al Inspectoratului Național de Poliție 2-09-05
Cojocaru Valeriu Şef al Oficiului teritorial Pază de Stat 2-38-37;

2-38-88

Șișcanu Irina Șef al Biroului de probațiune Ungheni 3-0210
Eșanu Victoria Director al Agenţiei Teritoriale Vest a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină 2-39-48;

2-27-58

Rusnac Oleg Şef al Centrului multifuncțional Ungheni 3-31-11;

2-02-48

Natrașevschi Roman Şef al Filialei Ungheni a Departamentului  înmatricularea mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto, Agenția Servicii Publice 3-45-17;

3-30-95;

2-01-15;

2-01-13

Babici Marian Şef al Oficiului teritorial Ungheni, Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept, Agenția Servicii Publice 2-39-27
Chivriga Andrian Registrator – șef al Serviciului cadastral teritorial Ungheni 2-26-44;

2-21-27

Botnari Valeriu Şef al Serviciului teritorial Ungheni al Agenţiei  de Plăţi şi Subvenţii pentru Agricultură 2-34-55
Zaiaț  Sergiu Şef interimar al Direcţiei teritoriale Ungheni, Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova 2-35-52

2-31-08

2-38-72

Adjovschii Igor

Comandant al Centrului militar teritorial Ungheni

2-28-90;

2-23-23

Untilă Vasile Comandant al Batalionului de artilerie 2-90-01
Bulboaca Andrei

 

Şef interimar al Sectorului Poliției de Frontieră  Ungheni a  Direcţiei regionale Vest,  Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră 2-91-61;

2-91-50

Șveț Andrei Director interimar al Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei 2-91-77
Frumusachi Eduard Şef al Biroului vamal Ungheni 2-77-18;

2-30-58

Iepuraş Natalia Administrator principal al Zonei Economice Libere Ungheni – Business 2-01-84;

8-80-00

 Budeanu Dorin Şef al Camerei de Comerţ şi Industrie filiala Ungheni 2-63-11;

2-45-93

Pleșca Ion Şef al Direcției II în cadrul Direcției  generale de audit V a Curţii de Conturi a Republicii Moldova 2-80-49
Lupu Rodica Reprezentant al Confederației Naționale a Sindicatelor din Republica Moldova 2-33-44
Bubnova Tatiana Preşedinte al Sindicatului Serviciilor Publice Solidaritate – Ungheni 2-20-23
Savin Lilia Președinte al Consiliului raional Ungheni al Federației Sindicale a Educației și Științei 2-35-98
Şchiopu Vasile Preşedinte interimar al Judecătoriei Ungheni 2-30-70;

2-21-03

Triboi Dinu Procuror al raionului Ungheni 2-29-90
Jalbă Valeriu Director al Î.S. Stațiunea tehnologică pentru irigare Ungheni 3-34-85;

3-38-49

Pozdîrcă Viorel Administrator al Î.S. Portul fluvial Ungheni 3-32-70;

3-32-75

Dereș Igor Administrator al Gării auto Ungheni, Gările Auto Moderne  S.R.L. 92-4-41
Chirinciuc Parascovia Director al Centrului de poștă Ungheni, filiala  Î.S.

Poşta Moldovei

2-34-81;

2-22-70

Ciobanu Igor Director interimar al Întreprinderii pentru silvicultură  Silva – Centru

Ungheni

2-29-82;

2-71-06;

2-29-42

Sorici Viorel Reprezentant în teritoriu al S.A. Moldtelecom filiala Ungheni
Brînză Valeriu Director al S.A. RED-Nord filiala Ungheni 2-91-01;

2-91-00

Vrîncean Roman Director al S.A. FEE NORD 2-28-96
Bodrug Vasile Director al S.A. Drumuri Străşeni sectorul Ungheni 2-53-31
Caţer Sergiu Director al S.R.L. Ungheni – Gaz 2-27-03