• Direcția Educație

  • Direcția Finanțe

  • Secția administrație publică

  • Secția juridică și resurse umane

  • Secția economie și reforme

Vizită de studiu

  • Secția agricultură și alimentație

 Specialiștii din cadrul Secției Agricultură și Alimentație / Date de contact / Regulamentul

 

– Sesiuni de informare/Seminare/Mese rotunde/Evenimente

Seminarul cu genericul – ,,Starea plantațiilor viticole după sezonul 2023, particularitățile tăierii în uscat la plantațiile de viță de vie”, în condițiile anului 2024

Seminar regional cu producătorii de legume

Seminar teoretico-practic „Elemente ale tehnologiilor noi în pomicultură. Specificul tăiatului în uscat a pomilor de sâmburoase şi sămânţoase”, în condiţiile anului 2024

 

– Rapoarte de activitate/Note informative

 

– Vizite de lucru

Martie – 2024

 

Subvenționarea producătorilor agricoli/Măsuri de sprijin (MAIA/AIPA)

• Subvenționarea investițiilor – Consultă linkul
HOTĂRÂREA Nr. 491 din 12-07-2023 cu privire la subvenționarea investițiilor din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural – https://aipa.gov.md/sites/default/files/dezvoltare-institutionala/HG%20nr.%20491%20din%2012.07.2023%20cu%20privire%20la%20subven%C8%9Bionarea%20investi%C8%9Biilor%20din%20Fondul%20na%C8%9Bional%20de%20dezvoltare%20a%20agriculturii%20%C8%99i%20mediului%20rural.pdf
• Subvenționarea pe etape
• Subvenționarea în avans
• Subvenționarea  complementară
• Subvenționarea  post-investițională
• Subvenționarea  îmbunătățiri funciare
• Plăți directe în sectorul zootehnic
• Programul LEADER

Prezentare LEADER_AIPA 

• Intervenții ale Guvernului

 

 

  • Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri

Guvernul RM a aprobat hotărârea HG nr.90 din 07.02.2024 cu privire la aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2024

 

  • Secția cultură și turism