Componenţa Comisiei raionale pentru situaţii excepţionale

  Nume, prenume Funcţia
1 Guzun Ludmila Preşedintele raionului, preşedintele Comisiei situaţii excepţionale
2 Lacusta Serghei Vicepreşedintele raionului,

prim -vicepreşedintele Comisiei situaţii excepţionale

3 Blişceac Oleg Şef Direcţia situaţii excepţionale,

vicepreşedintele Comisiei situaţii excepţionale

4 Vrănescu Igor Inspector şef, Inspectoratul de poliţie Ungheni,

vicepreşedintele Comisiei situaţii excepţionale

5 Rusu Octavian Specialist Secția administrație publică,

secretarul Comisiei situaţii excepţionale

6 Scutaru Viorel Şef Direcţie agricultură şi alimentaţie

 

7 Moroi Ghenadie Reprezentant în teritoriu  SA”Moldtelecom”
8 Alexeev Andrei Director IMSP Spitalul raional Ungheni

 

9 Cornei Alexandr șef Direcție Centrul sănătate publică Ungheni
10 Fuior Constantin Şef Secţie construcţii, gospodărie comunală şi drumuri
11 Chirilov Haralampie Preşedintele UCOOP

 

12 Adjovschi Igor Comandant interimar Centrul militar teritorial Ungheni
13 Struc Tatiana Şef Direcţie finanţe
14 Slivinschi Andrei Şef Direcţia regională Vest, Departamentul Poliţiei de Frontieră
15 Savcenco Mihai Şef  Direcţie teritorială Ungheni, Serviciul de Informaţii şi Securitate al RM
16 Dadus Vadim Şef Inspecţie pentru protecția mediului Ungheni
17 Gavriliță Pavel Director filiala Ungheni a Centrului de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională
18 Echim Valeriu Şef Direcţia raională pentru  siguranţa alimentelor
19 Codreanu Cristofor Viceprimar mun. Ungheni
20 Gherasimov Petru Şef Oficiul teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat
21 Untilă Vasile Comandantul Divizionului de artilerie
22 Bodrug Vasile Șef  SA „Drumuri – Străşeni” sectorul Ungheni

 

23 Brînză Valeriu Director SA „Red Nord” filiala Ungheni

 

24 Cațer Sergiu Director „Ungheni Gaz” SRL

 

25 Rădeanu Tudor Şef Direcţie asistență socială și protecție a familiei
26 Pancu Iulia Şef Direcţie educație
27 Cucu Dumitru Arhitect-șef al raionului
28 Pantea Alexei Şef Substaţia asistenţă medicală urgentă Ungheni
29 Dimitrachi Serghei Şef Staţia Ungheni a căii ferate din Moldova
30 Scutaru Petru Director ÎM “Apă canal”

 

 

 

 

Componenţa Comisiei de rechiziții

  Nume, prenume Funcţia
1 Guzun Ludmila Preşedintele raionului, preşedintele Comisiei
2 Lacusta Serghei Vicepreşedintele raionului

 

3 Blişceac Oleg Şef Direcţia situaţii excepţionale

 

4 Vrănescu Igor Inspector şef, Inspectoratul de poliţie Ungheni

 

5 Rusu Octavian Specialist Secţia administraţie publică,

secretarul Comisiei

6 Fuior Constantin Şef Secţie construcţii, gospodărie comunală şi drumuri
7 Adjovschi Igor Comandant interimar Centrul militar teritorial Ungheni
8 Struc Tatiana Şef Direcţie finanţe
9 Savcenco Mihai

 

Şef  Direcţie teritorială Ungheni, Serviciul de Informaţii şi Securitate al RM
10 Boiciuc  Natalia

 

 

Specialist secţie mobilizare, Centrul militar teritorial Ungheni

 

11 Hușanu Iurie Inginer-inspector Subdiviziunea teritorială Ungheni a Inspectoratului de stat  pentru supravegherea tehnică “Intehagro”
12 Toader  Irina Şef Serviciul juridic şi resurse umane

 

 

Componenţa

Comisiei pentru acordarea ajutorului material sinistraţilor în urma calamităţilor naturale

 

Nr. Nume, prenume Funcţia
1 Guzun Ludmila Preşedintele raionului

Preşedintele Comisiei

2 Lacusta Serghei Vicepreşedintele raionului

Vicepreşedintele Comisiei

3 Blişceac Oleg Şef Direcţie situaţii excepţionale

 

4 Rusu Octavian Specialist Secția administrație publică

Sectetarul Comisiei

5 Cornei Alexandr șef Direcție Centrul sănătate publică Ungheni
6 Fuior Constantin Şef Secţia construcţii, gospodărie comunală şi drumuri
7 Cucu Dumitru Arhitect-şef al raionului
8 Struc Tatiana Şef Direcţia finanţe
9 Șoldău Mihail Inspector principal Direcția Supraveghere Tehnică „Centru”
10 Filipovici Victor Consilier raional
11 Bejenari Eduard Consilier raional

 

  

 Componenţa nominală a comisiilor consultative de specialitate:

I. Comisia în probleme agricultură, industrie prelucrătoare, ecologie, dezvoltare rurală:

 1. Diaconu Mihail
 2. Nagherneac Serghei
 3. Chirilov Haralampie
 4. Caţer Sergiu
 5. Iutiş Constantin
 6. Chivriga Andrian
 7. Oboroc Ion
 8. Filipovici Victor
 9. Granciuc Victor
 10. Sorici Viorel
 11. Ciobanu Gheorghe
 12. Sasu Raisa
 13. Șecman Igor

II. Comisia în probleme economie, buget şi finanţe:

 1. Iepuraș Natalia
 2. Șișcanu Irina
 3. Cojocaru Dionis
 4. Jurba Valeri
 5. Calmaţui Valeriu
 6. Bejenari Eduard
 7. Luchina Anjelica
 8. Chirică Alexandru
 9. Bulgaru-Mironiuc Lucia
 10. Derenev Iurie
 11. Sidorenco Alexandr

III. Comisia în probleme sociale:

 1. Lupu Vasile
 2. Bulubica  Vasile
 3. Belbas Oleg
 4. Ciuvaga Alexandru
 5. Ciobanu Svetlana
 6. Chirilov Iulia
 7. Toma Iurie
 8. Pirogan Stepan
 9. Valiulin Natalia
 10. Negherneac Ivan
 11. Poia Ion

 

Comisia raională extraordinară de sănătate publică

Preşedinte:

Vicepreşedinte:

Alexandr Cornei, șef interimar al Direcției Centrului de Sănătate Publică Ungheni

Secretar:

Svetlana Cadenuc, specialist principal, Secţia administraţie publică

Membri:

Tatiana Struc, şef al Direcţiei finanţe

Valeriu Echim, şef al Direcţiei raionale  pentru siguranţa produselor alimentare

Andrei Alexeev, director  al IMSP Spitalul raional Ungheni

Lilia Scurtu, şef al  IMSP Centrul de sănătate Ungheni

Iulia Pancu,  şef al Direcţiei educaţie

Oleg Blişceac, şef al Direcţiei situaţii excepţionale

Igor Vrănescu, inspector – şef  al Inspectoratului de poliţie a raionului Ungheni

Vadim Dadus, şef al Inspecţiei ecologice Ungheni

Ion Chelaru, şef adjunct al Direcţiei teritoriale Ungheni, Serviciul de Informaţii şi Securitate

Tudor Rădeanu, şef al Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei

Alexei Pantea, şef al Serviciului asistenţă medicală de urgenţă Ungheni

Primarul localităţii, după caz.

 

Componenţa nominală

 a Grupului de lucru pentru verificarea comercializării pesticidelor

Preşedinte:

Petru Gherasimov, vicepreşedintele raionului Ungheni

Secretar:

Serghei Timofti, şef adjunct al Direcţiei raionale  pentru siguranţa alimentelor

Membri:

Alexandr Cornei, șef interimar al Direcției Centrului de Sănătate Publică Ungheni

Oleg Blişceac, şef al Direcţiei situaţii excepţionale

Igor Vrănescu, inspector – şef  al Inspectoratului de poliţie a raionului Ungheni

Vadim Dadus, şef al Inspecţiei ecologice Ungheni

Ion Chelaru, şef adjunct al Direcţiei teritoriale Ungheni, Serviciul de Informaţii şi Securitate

 

Comisia specială pentru  acordarea îndemnizaţiei unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni în următoarea componenţă :

Președinte:

Brînză Alexandru, vicepreşedintele raionului

Secretar:

 

Membri:

Struc Tatiana , şef Direcţie Finanţe

Toader Irina , şef Serviciu Juridic şi Resurse Umane, Aparatul preşedintelui raionului

Fuior Constantin, şef Secţie Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri

Cucu Dumitru,  arhitect-şef, Aparatul preşedintelui raionului

Arhiri Svetlana, specialist principal, Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei

Chivriga Adrian, manager, Oficiul Cadastral Teritorial Ungheni

Margarint Gheorghe, preşedintele asociaţiei veteranilor Războiului din 1999 „Ungheni – Prut”

Malanciuc Nicolae, preşedintele asociaţiei obşteşti “Asociaţia raională Ungheni „Cernobîl””

Straticiuc Angela, specialist principal, problem de privatizare

Gorun Adela, specialist principal, secția Economie și Reforme

primarul unităţii administrativ-teritoriale în care domiciliază solicitantul de indemnizaţie unică

 

Comisia pentru acordarea ajutorului material sinistraţilor în urma calamităţilor naturale

Preşedinte:

Guzun Ludmila, preşedintele raionului

Vicepreşedinte:

Lacusta Serghei, vicepreşedintele raionului

Sectetar:

Rusu Octavian, specialist Secția administrație publică

Membri:

Oleg Blişceac, șef Direcţie situaţii excepţionale

Alexandr Cornei, șef interimar al Direcției Centrului de Sănătate Publică Ungheni

Constantin Fuior, șef Secţia construcţii, gospodărie comunală şi drumuri

Dumitru Cucu, arhitect-şef

Tatiana Struc, șef Direcţia finanţe

Jimiga Sergiu, inspector principal Inspecţia de Stat în Construcţii „Centru”

Filipovici Victor, consilier raional

Bejenari Eduard, consilier raional

 

Comisia mixtă de rechiziţii pe raionul Ungheni

Preşedinte:

Guzun Ludmila, preşedintele raionului

Secretar:

Rusu Octavian, specialist Secţia administraţie publică

Membri:

Toader Irina, şef Serviciul Juridic şi Resurse Umane

Lacustă Serghei, vicepreşedintele raionului

Fuior Constantin, şef Secţia Construcţii, Gospodarie Comunală şi Drumuri

Struc Tatiana, şef Direcţie Finanţe

Cimbriciuc Gheorghe, comandant Centrul Militar teritorial Ungheni

Savcenco Mihai, şef Direcţie teritorială Ungheni, Serviciul de informaţii şi securitate

Vrănescu Igor, şef Inspectoratul de poliţie Ungheni

Bulat Viorica, şef-adjunct Direcţie Teritorială Inspectare Financiară Ungheni

Cepoi Gheorghe,  şef Inspectoratul de Stat ,, Intehagro”

Blişceac Oleg, şef Direcţie Situaţii Excepţionale Ungheni

Boiciuc Natalia, specialist secţie mobilizare, Centrul militar teritorial Ungheni

 

 Comisia raională pentru Situaţii Excepţionale

 Preşedinte:

Guzun Ludmila  – preşedintele raionului

Prim-vicepreşedinte:

Lacusta Serghei – vicepreşedintele raionului

Vicepreşedinţi:

Blişceac Oleg – şef Direcţie situaţii excepţionale

Vrănescu Igor –  inspector şef, Inspectoratul de poliţie a raionului Ungheni

Secretar:

Rusu Octavian – specialist Secția administrație publică

Membri:

Scutaru Viorel – şef Direcţie agricultură şi alimentaţie

Moroi Ghenadie – șef Serviciul exploatare SA”Moldtelecom”, filiala Ungheni

Alexeev Andrei – director IMSP Spitalul raional Ungheni

Alexandr Cornei, șef interimar al Direcției Centrului de Sănătate Publică Ungheni

Fuior Constantin – şef Secţie construcţii, gospodărie comunală şi drumuri

Chirilov Haralampie –  preşedinte UCOOP Ungheni

Cimbriciuc Gheorghe – comandant Centrul militar teritorial Ungheni

Struc Tatiana – şef Direcţie finanţe

Sava Vladimir – șef Direcţia regională Vest, Departamentul Poliţiei de Frontieră

Savcenco Mihai – şef Direcţie teritorială Ungheni, Serviciul de Informaţii şi Securitate al RM

Dadus Vadim – şef Inspecţia ecologică Ungheni

Lozinschi Mihail – administrator Staţiunea tehnologică pentru irigare Ungheni

Echim Valeriu – şef Direcţie raională pentru siguranţa alimentelor

Codreanu Cristofor – viceprimar oraşul Ungheni

Rotaru Natalia – şef Oficiul teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat

Mihailov Denis – comandantul Divizionului de artilerie

Poia Valentin – șef SA „Drumuri-Strășeni” sectorul Ungheni

Negură Ion – director ÎM „Apă-Ungheni”

Calmațui Valeriu – director SA „Red Nord” filiala Ungheni

Vişnevschii Ion – director „Ungheni Gaz” SRL

Odainic Nicolae – şef Substaţia asistenţă medicală Ungheni

Dimitrachi Serghei – șef Staţia Ungheni a căii ferate din Moldova

Rădeanu Tudor – şef Direcție asistență socială și protecție a familiei

Pancu Iulia – şef Direcţie educație