Lista membrilor Comisiei raionale pentru asigurarea schimbării și eliberării legitimației

victimelor reabilitate ale represiunilor politice

Președinte –  Lupu Vasile, vicepreședintele raionului

  tel:  02362-27-50

Membri :

Zugravu Boris, membru al Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Moldova

Gaviuc Vasile, președinte, Aociația Obștească ,, Pentru Oameni”

Ursoi Andrei, președinte, Aociația Obștească ,,Ungheniul Ortodox”

Secretar – Cambur Svetlana, specialist principal Serviciu juridic și resurse umane, Direcția Generală Asistență Socială și Protecție a Familiei

 tel: 0236-23-20

 

COMPONENŢA NOMINALĂ

a Comisiei raionale pentru situaţii excepţionale

 

 Președinte al Comisiei – Ghenadi MITRIUC, Președinte al raionului

Prim-vicepreședinte – Vasile LUPU, vicepreședinte al raionului

Vicepreședinți:

Tatiana LAZAR, vicepreședinte al raionului

Mihail DIACONU, vicepreședinte al raionului

Marcel SÎRBU, șef interimar Direcției Situații Excepționale mun. Ungheni

Secretar:

Octavian RUSU, specialist principal Secția administrație publică

Membri:

Victor GAVRILIȚĂ, șef Inspectoratul de poliție Ungheni

Viorel SORICI, reprezentant în teritoriu SA “Moldtelecom”

Lilia SCURTU, șef IMSP Centrul de sănătate Ungheni

Constantin FUIOR, șef Secție construcții, gospodărie comunală și drumuri

Haralampie CHIRILOV, președinte UCOOP Ungheni

Valeriu ECHIM, șef Direcție raională pentru siguranța alimentelor

Vasile BODRUG, șef SA “Drumuri – Strășeni” sectorul Ungheni

Valeriu BRÎNZĂ, șef Oficiul raional Ungheni SA “Red Nord”

Sergiu CAȚER, director SRL “Ungheni Gaz”

Ion GALUȘCA, viceprimar municipiul Ungheni

Irina TOADER, șef serviciul juridic și resurse umane

Tatiana STRUC, șef Direcție finanțe

Alexandr CORNEI, șef Direcție Centrul Sănătate Publică Ungheni

Igor ADJOVSCHI, comandant Centrul militar teritorial Ungheni

Iulia PANCU, șef Direcție educație

Alexei CAZACU, șef  Direcție regională Vest a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră

Denis CARNOVSCHI, șef Oficiul teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat

Ion CHELARU, șef adjunct Direcție teritorială Ungheni, Serviciul de Informații și Securitate al RM

Tudor RĂDEANU, șef Direcție Generală asistență socială și protecție a familiei

 

 


 

 Componenţa nominală a comisiilor consultative de specialitate:

I. Comisia în probleme agricultură, industrie prelucrătoare, ecologie, dezvoltare rurală:

 1. Sergiu Cațer
 2. Raisa Sasu
 3. Gheorghe Petic
 4. Victor Filipovici
 5. Alexandru Brînză
 6. Eduard Bejenari
 7. Nicolae Matrosu
 8. Nina Pascaru
 9. Lacusta Serghei
 10. Constantin Iutiș
 11. Vitalie Chirinciuc

 

       II. Comisia în probleme economie, buget şi finanţe:

 1. Anjelica Luchina
 2. Stepan Pirogan
 3. Oleg Moraru
 4. Slavic Sacacol
 5. Vitalie Cozma
 6. Vladimir Sacacol
 7. Ion Ciocan
 8. Iurie Derenev
 9. Ștefan Sîrbu
 10. Dumitru Chitoraga
 11. Maria Călin

 

 III. Comisia în probleme sociale:

 1. Oleg Belbas
 2. Iulius Știrbu
 3. Valeriu Jardan
 4. Iulia Chirilov
 5. Gheorghe Margarint
 6. Antonina Baraniuc
 7. Eduard Balan
 8. Vitalie Scripcaru
 9. Oleg Malachi
 10. Ira Agachi
 11. Ion Poia
 12. Natalia Valiulin
 13. Mihail Mostovei

 

Comisia raională extraordinară de sănătate publică

Preşedinte:

Tatiana  Lazarvicepreședinte al  raionului

Vicepreşedinte:

Alexandr Cornei ,  șef  al Direcției Centrului de sănătate publică Ungheni

Secretar:

Svetlana Cadenuc , specialist principal, Secţia administraţie publică

Membri:

Tatiana Struc, şef al Direcţiei finanţe

Valeriu Echim, şef al Direcţiei raionale  pentru siguranţa  alimentelor

Andrei Alexeev, director  al IMSP Spitalul raional Ungheni

Lilia Scurtu, şef al  IMSP Centrul de sănătate Ungheni

Iulia Pancu,  şef  al Direcţiei educaţie

Marcel Sîrbu, şef interimar al Direcţiei situaţii excepţionale

Ruslan Grecu, inspector  adjunct al Inspectoratului de poliţie a raionului Ungheni

Mihail Gorenco , şef al Inspecţiei pentru protecția mediului

Mihail Savcenco, şef  al Direcţiei teritoriale Ungheni, Serviciul de Informaţii şi Securitate

Tudor Rădeanu, şef al Direcţiei generale  asistenţă socială şi protecţie a familiei

Nicolae Odainic, şef al Substației  asistenţă medicală  urgentă  Ungheni

Primarul localităţii, după caz

 

Consiliul raional pentru protecția drepturilor copilului

Preşedinte:

Vasile Lupu, vicepreședinte al  raionului

Vicepreședinte:

Iulia Pancu, șef al  Direcției  educație

 

Secretar:

Svetlana Beșliu, șef  al Serviciului  asistență parentală profesionistă, Direcția generală asistență socială și protecția familiei

Membri:

Marina Croitoru, șef  al Secției  protecția familiei și copilului, Direcția generală asistență socială și protecția familiei

Vasile Burlacu, șef adjunct al  Secției  securitate publică, Inspectoratul de poliție Ungheni

Lilia Scurtu, șef  al IMSP Centrul de sănătate Ungheni

Ludmila Cușnir, procuror, procuratura Ungheni

Irina Șișcanu, șef  al Biroului de  probațiune Ungheni

Svetlana Andrieș, șef adjunct  al Centrului  multifuncțional Ungheni, șef   Stare  civilă Ungheni

Veaceslav Hlopețchi, șef  al Serviciului  eliberarea actelor de identitate al Centrului  multifuncțional Ungheni

Iuliana Curecheru, jurist, Episcopia Ungheni

Mădălina Popovici, elevă cl.XI-A  Liceul Teoretic „Gh.Asachi”

 

 Comisia raională pentru protecția copilului aflat în dificultate

 Preşedinte:

Vasile Lupu, vicepreședinte al  raionului

Vicepreşedinte:

Maria Buruiană, director adjunct Liceul Teoretic  „Gheorghe Asachi ”

Secretar:

Marina Croitoru, șef  al Secției protecția familiei și copilului, Direcția generală asistență socială și protecție a familiei

Membri:

Anjelica Luchina, consilier raional

Eduard Balan, consilier raional

Livia Cațer, șef  al Serviciului  asistență psiho-pedagogică, Direcția educație

Dionisie Ternovschi, viceprimar al  municipiului Ungheni

Vasile Burlacu , șef adjunct  al Secției  securitate publică, Inspectoratul de poliție Ungheni

Natalia Mocanu, președinte  al AO „Speranța copiilor”

Lilia Scurtu, șef al  IMSP Centrul de sănătate Ungheni

 

Comisia

privind transportul auto de călători și bagaje  și asigurarea securității circulației rutiere

Președinte:

Vasile Lupu, vicepreședinte al raionului

Secretar:

Igor Ciobanu, specialist principal, Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri

Membri:

 

Sergiu Cațer, consiler  raional

Vitalie Chirinciuc, consilier raional

Oleg Moraru, consilier raional

Anjelica Luchina, consilier raional

Ștefan Sîrbu, consilier raional

Vladimir Fonariuc, administrator al Gării auto Ungheni

Victor Reznic, șef  al Direcției deservire  fiscală Ungheni, Direcția generală administrare fiscală Centru

Vasile Bodrug, director  al SA „Drumuri -Strășeni”

Andrian Costenco, inspector superior auto de stat al Serviciului supraveghere tehnică și accidente rutiere, Inspectoratul de poliție Ungheni

Andrei Cozmolici, președinte al  filialei Ungheni a Uniunii conducătorilor auto

Adela Gorun, specialist principal, Secția economie și reforme

 

Comisia raională pentru ajutoare umanitare

Președinte:

Vasile Lupu, vicepreședinte al  raionului

Vicepreședinte:

Constantin Potlog, șef-adjunct al Direcției  generale asistență socială și protecția familiei

Secretar:

Viorica Său, specialist principal,Direcția generală asistență socială și protecția familiei

Membri:

Iulia Pancu, șef  al Direcției  educație

Irina Toader, șef  al Serviciului juridic și resurse umane, Aparatul președintelui raionului

Dionisie Ternovschi, viceprimar al  municipiului Ungheni

Alexandr Cornei, șef  al Direcției  Centrul de sănătate publică Ungheni

Svetlana  Arhire, președinte al  Societații  orbilor

Raisa Smerdov, președinte  al ONG „Poarta deschisă”

Gheorghe Margarint, consilier raional

Oleg Belbas, consilier raional

Vasile Scripcaru, consilier raional

Ira Agachi, consilier raional