În atenția consilierilor raionali!

Pe data de 30 noiembrie 2017, ora 10.00, în sala de ședințe, str. Națională 11, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului raional Ungheni cu următoarea ordine de zi: 1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2018 în prima lectură. 2. Cu privire la corelarea bugetului raional aprobat pe anul 2017 cu Legea bugetului […]

Mai multe detalii

POSTURI VACANTE ÎN JUDEȚUL ARAD, ROMÂNIA

O societate comercială din Județul Arad, România, își dorește să angajeze următoarele categorii de personal din raionul Ungheni: 60-70 șoferi taxi, 10 tichingii, 10 vopsitori, 5 electromecanici. Compania oferă un salar de plecare de 500 Euro/lună + bonuri de masă și cazare. Cei interesați să se adreseze la Agenția pentru ocuparea forței de muncă a […]

Mai multe detalii

Masa rotundă cu genericul ”Eficientizarea controlului TB și TB-MDR prin consolidarea unui mediu favorabil tratamentului ambulator”

La 21 noiembrie 2017, ora 10.00, în sala de conferințe a Consiliului raional Ungheni, str. Națională nr. 9, se va desfășura Masa rotundă cu genericul ”Eficientizarea controlului TB și TB-MDR prin consolidarea unui mediu favorabil tratamentului ambulator”. Activitatea este organizată de Asociația Națională a Bolnavilor de Tuberculoză din Republica Moldova în cadrul programului ” Împreună […]

Mai multe detalii

Consultări Publice privind DEIM pentru sistemul de management integrat al deșeurilor planificat pentru zona de management a deșeurilor

Consiliul Raional Ungheni, în calitate de inițiator și în conformitate cu Legea nr. 86 din 29.05.2014, a depus spre examinare la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului Documentația privind Evaluarea Impacului asupa Mediului (DEIM) a Proiectului ”Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor” în Zona nr. 5 (Nisporeni, Ungheni, Călărași), Regiunea de Dezvoltare Centru, cu scopul […]

Mai multe detalii

Ședinţa comună de lucru a preşedintelui raionului şi a şefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor şi funcţionarii publici din Aparatul preşedintelui raionului

Marţi, 07 noiembrie, ora 10.00, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, str. Naţională 11, se va desfăşura şedinţa comună de lucru a preşedintelui raionului şi a şefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor şi funcţionarii publici din Aparatul preşedintelui raionului. În ordinea […]

Mai multe detalii

Anunț cu privire la recrutarea (luarea în evidenţă militară) tinerilor cu anul naşterii 2002 în raioanele Ungheni, Călăraşi şi Nisporeni

Extras din ordinul nr. 90 Comandantului Centrului militar teritorial Ungheni 27 octombrie 2017                                                                                                        or. Ungheni Cu privire la recrutarea (luarea în evidenţă militară) tinerilor cu anul naşterii 2002 în raioanele Ungheni, Călăraşi şi Nisporeni I. În conformitatea cu Legea RM nr. 1245-XV din  18.07.2002 „Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei”, Capitolul II „Evidenţa […]

Mai multe detalii

În atenția consilierilor raionali!

Pe data de 26 octombrie 2017, ora 10.00, în sala de ședințe, str. Națională 11, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului raional Ungheni cu următoarea ordine de zi: 1. Cu privire la execuția bugetului raional pentru 9 luni ale anului 2017. 2. Cu privire la aderarea Consiliului raional Ungheni la Asociația ”Uniunea Consiliilor Raionale din […]

Mai multe detalii

Întrunirea publică privind înfăptuirea reformei în sistemul de justiție

Joi, 12 octombrie 2017, ora 10:00, în sala mare a Palatului de Cultură din mun. Ungheni, Consiliul Superior al Magistraturii în comun cu Oficiul terirorial Ungheni al Cancelariei de Stat organizează întrunirea publică cu reprezentanţii AAPL  de nivelul I şi nivelul II, ai serviciilor publice desconcentrate, ai mediului academic şi de afaceri, cu directorii instituţiilor […]

Mai multe detalii

Stimaţi antreprenori şi tineri ce doresc să-şi creeze o afacere!!!

Consiliul Raional Ungheni  în parteneriat cu Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) şi Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova va desfăşura gratis în perioada 30.10.2017 – 10.11.2017 prin Programul Naţional de Abilitare Economică  a Tinerilor (PNAET), cursuri de instruire cu genericul: „Instruire şi consultanţă antreprenorială”. PNAET este un program destinat persoanelor tinere, cu vîrsta cuprinsă între 18-35 de […]

Mai multe detalii

Concursul vinurilor de casă

Consiliul raional Ungheni vă aduce la cunoştinţă, că pe data de 14 octombrie 2017 la Ungheni va fi organizat concursul vinurilor de casă, desfăşurat în cadrul Festivalului recoltei, vinului şi promovării tradiţiilor naţionale. La concurs se prezintă: – vin tînăr alb şi roşu, fabricat în condiţii de casă în anul 2017; – vin maturat alb […]

Mai multe detalii