ANUNȚ

  Stimaţi locuitori a raionului Ungheni! Consiliul raional Ungheni, Vă  invită la Festivalul recoltei, vinului şi promovării tradiţiilor naţionale în data de 28 septembrie 2019, începînd cu ora 11.00, Piaţa Independenţei din mun. Ungheni. Evenimentul va include expoziţie-târg de produse agroalimentare, vinuri, bucate tradiţionale şi program cultural artistic. Pe data de 27 septembrie, curent,  se va […]

Mai multe detalii

Anunț ,,Privind convocarea ședinței  extraordinare a Consiliului raional Ungheni”

                                                   Anunț     Privind convocarea ședinței  extraordinare a Consiliului raional Ungheni.   Pe data de  17.09.2019, ora 10.00, în sala de ședințe, str. Națională 11, se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului raional Ungheni cu următoarea ordine de zi:   Cu privire la corelarea bugetului raional aprobat pe anul 2019 cu Legea bugetului de stat […]

Mai multe detalii

ANUNȚ

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova a aprobat la 31.07.2019 Hotărîrea Nr. 2551 din 31.07.2019 „Cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019”. Pentru detalii suplimentare accesați următorul link: https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-aprobarea-programului-calendaristic-pentru-realizarea-actiunilor-d-2751_93561.html

Mai multe detalii

ANUNȚ – Cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen şi în cel cu termen redus în toamna anului 2019 în raioanele Ungheni, Călăraşi şi Nisporeni

Extras din ordinul nr. 48 Comandantului Centrului Militar Teritorial Ungheni 12 august 2019                                                                                                                     mun. Ungheni   Cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen şi în cel cu termen redus în toamna anului 2019 în raioanele Ungheni, Călăraşi şi Nisporeni I.  În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr.1245-XV din 18.07.2002” „Cu privirea la […]

Mai multe detalii

Anunț

În atenţia autorităţilor publice locale, conducătorilor întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor din raionul Ungheni! Conform prevederilor Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova Nr.1163 din 28.11.2018 „Cu privire la transferul unor zile de odihnă în anul 2019″ ziua de 26 august 2019 se consideră zi de odihnă, iar  ziua de 17 august 2019 – zi lucrătoare.

Mai multe detalii

Anunț privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului raional Ungheni

  Anunț     Privind convocarea ședinței  ordinare a Consiliului raional Ungheni Pe data de  25 iulie 2019, ora 10.00, în sala de ședințe, str. Națională 11, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului raional Ungheni cu următoarea ordine de zi: Cu privire la executarea bugetului raional pentru primul semestru al anului 2019. Despre modificarea Deciziei nr.7/2 […]

Mai multe detalii

Anunț   

  Anunț     Privind convocarea ședinței  extraordinare a Consiliului raional Ungheni. Pe data de  09 iulie 2019, ora 11.00, în sala de ședințe, str. Națională 11, se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului raional Ungheni cu următoarea ordine de zi: Cu privire la alegerea președintelui raionului Ungheni. Diverse.    

Mai multe detalii

ANUNȚ

ANUNȚ Consiliul raional Ungheni anunță rezultatele proiectelor câștigătoare în cadrul Programului raional de Granturi ediția 2019 pentru organizaţiile de tineret şi a concursului raional de proiecte pentru grupurile de iniţiativă ale tinerilor.    Programul raional de Granturi este finanțat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, co-finanțat de Consiliul raional Ungheni, coordonat și […]

Mai multe detalii

AVIZ

Marţi, 04 iunie, ora 11.00, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, str. Naţională 11, se va desfăşura ședința informativă cu primarii unităților administrativ-teritoriale, șefii serviciilor publice descentralizate și desconcentrate, președinții organizațiilor neguvernamentale, alte persoane interesate privind promovarea serviciilor de asistență juridică primară garantată de stat și abilitare juridică a populației, organizată de Consiliul […]

Mai multe detalii