În atenţia apicultorilor din Raion

La data de 25 februarie 2018, orele 10:00, în sala de ședințe a Consiliului Raional Ungheni, str. Națională 11,  va avea loc seminarul cu genericul „Rezultatele iernării coloniilor de albine, în condiţiile de iarnă 2017-2018, metodele noi de combatere a bolilor şi noile reglementări în legislaţia apicolă ”. Direcţia Agricultură şi Alimentaţie Ungheni în comun cu […]

Mai multe detalii

La 9 februarie 2018, orele 13:00 în sala de ședințe a Consiliului Raional Ungheni, str. Națională, 11, va avea loc Seminarul, ,,Eficientizarea achizițiilor publice prin utilizarea platformei electronice MTender”

În contextul implementării Strategiei de dezvoltare a sistemului de achiziții publice pentru anii 2016-2020 și Planului de acțiuni privind implementarea acesteia, Ministerul Finanțelor promovează punerea în aplicare a unui nou sistem electronic de achiziții publice (în continuare – Sistemul MTender), care va acoperi tot ciclul procedurii de achiziție publică (de la planificare pînă la executarea […]

Mai multe detalii

În atenția consilierilor raionali

Pe data de 22 februarie 2018, ora 10.00, în sala de ședințe, str. Națională 11, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului raional Ungheni cu următoarea ordine de zi: 1. Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2017. 2. Cu privire la mersul realizării Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni pentru perioada 2012-2020, aprobată […]

Mai multe detalii

Centrul Militar Teritorial Ungheni anunţă înscrierea pentru admiterea la Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”

Centrul Militar Teritorial Ungheni  anunţă înscrierea pentru admiterea  la Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”   Specialităţile: infanterie, artilerie, transmisiuni. Durata studiilor – 4 ani Actele necesare pentru admitere: – cererile de înscriere tip (se depun de la 1 februarie – 30 iunie la centrul militar teritorial Ungheni); – copia certificatului de naştere […]

Mai multe detalii

Sesiune de informare pentru producătorii agricoli!

Direcţia Agricultură şi Alimentaţie organizează în data de 30 ianuarie 2018,  sesiunea de informare privind prevederile măsurilor de sprijin aferente a regulamentului de subvenţionare pentru anul 2018. Seminarul se va desfăşura în  sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, str. Națională 11, începînd cu ora 10-00. Pentru informaţii suplimentare vă adresaţi la Direcţia Agricultură şi […]

Mai multe detalii

În atenția producătorilor agricoli!

Direcţia Agricultură şi Alimentaţie organizează în data de 25 ianuarie 2018,  seminarului  teoretico-practic cu tematica „Elemente ale tehnologiilor noi în pomicultură. Specificul curăţitului pomilor de sămburoase şi sămânţoase ”, în condiţiile anului 2018. Seminarul se va desfăşura începînd cu ora 10-00, în com. Floriţoaia Veche la GŢ „Serbuşco Olga”, GŢ „Margarint Serghei”, GŢ „Timofti Serghei”. […]

Mai multe detalii

Privind organizarea serviciului civil de alternativă în primăvara anului 2018!

În conformitate cu Legea cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă) nr. 156-XVI din 6 iulie 2007, se anunţă primirea cererilor motivate din partea cetăţenilor privind scutirea de serviciul militar în termen şi de încorporare în serviciul civil în perioada: 01 februarie 2018 – 31 martie 2018. Setul de acte poate fi depus în […]

Mai multe detalii

În atenția operatorilor economici implicați în procesul de achiziții publice!

Agenția Achiziții Publice organizează la data de 27 februarie 2018, orele 10-00 seminarul de instruire cu genericul ”Responsabilitățile și drepturile operatorilor economici participanți la proceduri de achiziții publice”. În cadrul seminarului vor fi discutate următoarele subiecte: regulile și normele stabilite de cadrul legal în domeniul achizițiilor publice; întocmirea ofertelor în vederea participării la procedurile de […]

Mai multe detalii

În atenția instituțiilor bugetare de nivelul I și II!

Vineri, 12 ianuarie 2018, ora 10.00, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, str. Naţională 11, va avea loc seminarul cu instituțiile bugetare de nivelul I și II din raionul Ungheni, cu următoarea ordine de zi: 1.Închiderea anuală  și prezentarea dărilor de seamă pe anul 2017; 2.Unele particularități privind finanțarea prin trezoreria Regională Centru […]

Mai multe detalii

Ședinţa comună de lucru a preşedintelui raionului şi a şefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor, șefii instituțiilor medico-sanitare publice şi funcţionarii din Aparatul preşedintelui raionului

Marţi, 09 ianuarie 2018, ora 10.00, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, str. Naţională 11, va avea loc şedinţa comună de lucru a preşedintelui raionului şi a şefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor, șefii instituțiilor medico-sanitare publice şi funcţionarii  din Aparatul […]

Mai multe detalii