Consultă link-urile atașate, cu privire la reparația drumurilor:

7 link-uri

 

COMUNICAT PRIVIND APROBAREA FORMULARULUI STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

Publicat: Mie, 01/07/2020 – 16:17

Autorități contractante/Operatori economici

Agenția Achiziții publice aduce la cunoștință că prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr 72 din 11.06.2020 a fost aprobat formularul standard al Documentului unic de achiziții european, publicat în Monitorul Oficial nr. 159 (7488) din 30.06.2020. Formularul standard al Documentului unic de achiziții european poate fi descărcat la rubrica Documente/Modele de documente link: https://tender.gov.md/ro/content/formularul-standard-al-documentului-unic-de-achizi%C8%9Bii-european

 

 

Planul achizițiilor publice a Consiliului raional Ungheni

 

 

ÎN ATENȚIA AUTORITĂȚILOR CONTRACTANTE!

Publicat: Vin, 27/03/2020 – 11:49

Autorități contractante

În atenția autorităților contractante!

Potrivit pct. 3 din Dispoziția Comisiei реntru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 6 din 26.03.2020 zilele de 30 martie – 03 aprilie 2020 se declară zile de odihnă pentru toate unitățile din sectorul bugetar, cu unele excepții.

Prin urmare, pentru procedurile de achiziții publice pentru care a fost stabilit termenul-limită de depunere și deschidere a ofertelor în perioada nominalizată, autoritățile contractante vor prelungi termenul-limită pentru a exclude riscul lipsei ofertelor depuse și a concurenței limitate, sau a oricăror alte impedimente ce ar putea afecta rezultatul procedurii de atribuire.

 

 
Consultă link-urile atașate:

 

ÎN ATENȚIA AUTORITĂȚILOR CONTRACTANTE!

 

Agenția Achiziții Publice, anunță desfășurarea seminarului de instruire cu genericul ”Tipuri de proceduri, tehnici și instrumente specifice de atribuire”.

Seminarul este destinat persoanelor responsabile de efectuarea procedurilor de achiziții publice din cadrul autorităților contractante.

Seminarul de instruire se va desfășura la data de 12 martie la sediul Agenției Achiziții Publice – mun. Chișinău, șos. Hâncești nr. 53, sala de ședințe, începutul seminarului – ora 10:00.

Doritorii de a participa la instruire se pot înregistra în lista participanților la numărul de telefon: 022-820-706 Bulhac Cristina, 022-820-727 Țurcanu Drăgălina,  sau la adresa de e-mail:

cristina.bulhac@tender.gov.md și dragalina.turcanu@tender.gov.md.

 

Numărul de participanți este limitat (max. 25 persoane).

 

 

Planul de achiziție a bunurilor, serviciilor și lucrărilor pentru anul 2020 – modificări

 

Anunț privind necesitatea asigurării confidențialității și securității datelor personale în procesul de achiziții publice

Ministerul Finanțelor solicită autorităților contractante și operatorilor economici participanți la procedurile de achiziții publice să asigure implementarea măsurilor organizaționale necesare pentru păstrarea regimului de confidențialitate și securitate a datelor personale vizavi de ofertanți în conformitate cu Legea 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Astfel, se are în vedere, ca prin condițiile și criteriile de evaluare, operatorilor economici să nu le fie impusă condiția de a prezenta informația cu caracter personal cu publicarea acesteia pe una din platformele electronice de achiziții.

 

Planul (modificat 28.02.2020) a achizițiilor publice a CR Ungheni

 

Consultă linkul –  ,,Achziții publice”: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1582701247627?tab=contract-notice

 

ABATERI FRECVENTE ADMISE DE CĂTRE AUTORITĂȚILE CONTRACTANTE ÎN PROCESUL DE DESFĂȘURARE A PROCEDURILOR DE ACHIZIȚII PUBLICE

Autorități contractante

În atenția autorităților contractante!

 

Urmare a monitorizărilor realizate de către Agenția Achiziții Publice pe parcursul anului 2019 s-au constatat un șir de abateri de legislația din domeniul achizițiilor publice admise de către autoritățile contractante în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice și/sau modificare a contractelor de achiziții publice. În rezultat, au fost înaintate un șir de recomandări de conformare și recomandări de viitor.

Cele mai frecvente abateri pot fi vizualizate în fișierul atașat.

 

Abateri

 

ATELIER DE LUCRU CU GENERICUL ”DOCUMENTAȚIA ÎN CADRUL PROCEDURILOR DE ACHIZIȚII PUBLICE”

Autorități contractante

În atenția autorităților contractante!

 

Agenția Achiziții Publice, anunță desfășurarea atelierului de lucru cu genericul ”Documentația în cadrul procedurilor de achiziții publice”.

Atelierul este destinat persoanelor responsabile de efectuarea procedurilor de achiziții publice din cadrul autorităților contractante.

Atelierul de lucru se va desfășura la data de 20 februarie la sediul Agenției Achiziții Publice – mun. Chișinău, șos. Hâncești nr. 53, sala de ședințe, începutul atelierului – ora 10:00.

Doritorii de a participa la atelierul de lucru se pot înregistra în lista participanților la numărul de telefon: 022- 820-706 Bulhac Cristina, 022-820-727 Țurcanu Drăgălina,  sau la adresa de e-mail: cristina.bulhac@tender.gov.md și dragalina.turcanu@tender.gov.md.

 

Numărul de participanți este limitat (max. 25 persoane).

 

Notă!

Rugăm să vă prezentați cu modelele de documente pe suport de hîrtie!

 

 

 

 

 

Numărul de participanți este limitat (max. 25 persoane).

 

Link-ul de publicare a COP pentru achiziția lucrărilor de întreținere a drumurilor din r.Ungheni, a.2020 la rubrica

Planul de achiziție a bunurilor, serviciilor și lucrărilor pentru anul 2020

Proceduri de achiziții:

Servicii de deszăpezire a drumurilor din raionul Ungheni, anul 2020 – accesați link-ul — https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1578041801772?tab=contract-notice

Planul de achiziție a bunurilor, serviciilor și lucrărilor pentru anul 2020