DAREA DE SEAMA NR.01 (VM) privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică o puteți accesa aici: DS AVM

  CONTRACTE ATRIBUITE  ÎN ANUL 2017

Data documentului

Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției

Suma

12.12.2017 Cerere a ofertelor de preţuri  CONSILIUL RAIONAL UNGHENI ELECTRO S.R.L. LOT III – Sschimbarea instalaţiilor electrotehnice la Biblioteca ,,Dimitrie Cantemir”. 128.812,80
12.12.2017 Cerere a ofertelor de preţuri  CONSILIUL RAIONAL UNGHENI S.C. DANCOMPLAST S.R.L. LOT I – Schimbarea tâmplăriei la Biblioteca ,,Dimitrie Cantemir”. 205.447,61
12.12.2017 Cerere a ofertelor de preţuri  CONSILIUL RAIONAL UNGHENI MAGISDRUM-PRUT S.R.L. LOT II – Schimbarea podelelor la Biblioteca ,,Dimitrie Cantemir”. 167.307,10
03.10.2017 Cerere a ofertelor de preţuri fără publicare  CONSILIUL RAIONAL UNGHENI CONSEUROSTIL SRL Lucrari de reparatie a drumului L367 de acces spre s.Zozulenii Vechi 236.630,64
15.09.2017 Licitaţie publică  CONSILIUL RAIONAL UNGHENI GEOTECH P S.R.L. servicii de proiectare a lucrărilor la drumurile : Lot 1 ,,Manoileşti – Cetireni”, Lot 2 ,,Petreşti” 354.368,00
15.09.2017 Licitaţie publică  CONSILIUL RAIONAL UNGHENI DRUMURI-STRĂŞENI S.A. reparaţia drumului L389 R1.1 de acces spre m.Ungheni (str. Ion Creangă – str. Oleg Ungureanu) 3.108.792,02
15.08.2017 Licitaţie publică  CONSILIUL RAIONAL UNGHENI CONS-VIAND S.R.L. lucrări de reparaţie a drumului L375 Petreşti-R17 2.128.060,00

 

08.08.2017 Cerere a ofertelor de preţuri fără publicare CONSILIUL RAIONAL UNGHENI JAVELIN N.A. S.R.L. lucrări de reparaţie în clădirea cu 3 etaje, str.Naţională, intrare,foaie  

201647,48

25.07.2017 Cerere a ofertelor de preţuri  CONSILIUL RAIONAL UNGHENI CONS-VIAND S.R.L. reparaţia drumului L369 Sculeni – Buciumeni – Cioropcani 1.151.070,00
20.07.2017 Cerere a ofertelor de preţuri  CONSILIUL RAIONAL UNGHENI Ecotehlider SRL reparaţia drumului L363 G88 Condrăteşti – Curtoaia 882.637,27
13.07.2017 Licitaţie publică  CONSILIUL RAIONAL UNGHENI DRUMURI-STRĂŞENI S.A. lucrări de renovare a drumurilor din raion, anul 2017 1.195.843,48
06.07.2017 Cerere a ofertelor de preţuri  CONSILIUL RAIONAL UNGHENI MAGISDRUM-PRUT S.R.L. Lot 1: reparaţia drumului L361 de acces spre Sineşti; Lot 2: reparaţia drumului L365 de acces spre Cornova. 1.216.780,60
07.07.2017 Cerere a ofertelor de preţuri  CONSILIUL RAIONAL UNGHENI JAVELIN N.A. S.R.L. reparaţia drumului L382.1 de acces spre Floriţoaia Veche 426.667,19
06.07.2017 Cerere a ofertelor de preţuri  CONSILIUL RAIONAL UNGHENI DRUMURI-STRĂŞENI S.A. Lot 2: reparaţia drumului L373 R17 de acces spre Chirileni 410.365,33
06.07.2017 Cerere a ofertelor de preţuri  CONSILIUL RAIONAL UNGHENI MAGISDRUM-PRUT S.R.L. Lot 1: reparaţia drumului L368 Pîrliţa – Agronomovca – Negurenii Vechi; 699.254,49
06.07.2017 Cerere a ofertelor de preţuri  CONSILIUL RAIONAL UNGHENI DORTEHTRANS S.R.L. Lot 2: reparaţia drumului L387 de acces spre Şicoveţ. 216.675,54
06.07.2017 Cerere a ofertelor de preţuri  CONSILIUL RAIONAL UNGHENI CONS-VIAND S.R.L. Lot 2: Lucrări de reparaţie a drumului L381 Rădenii Vechi – Bahmut(reparaţia podului); 239.019,68
06.07.2017 Cerere a ofertelor de preţuri  CONSILIUL RAIONAL UNGHENI MAGISDRUM-PRUT S.R.L. Lot 1: Lucrări de reparaţie a drumului L391 R1 de acces spre Nicolaevca Nouă (reparaţia podului); 162.295,00
10.02.2017 Cerere a ofertelor de preţuri  CONSILIUL RAIONAL UNGHENI S.R.L. LUKOIL-Moldova produse petroliere pentru anul 2017 283.656,00

 

COMUNICAT PRIVIND DESFĂȘURAREA SEMINARULUI DE INSTRUIRE A PERSOANELOR IMPLICATE ÎN PROCESUL DE ACHIZIȚII PUBLICE DIN PARTEA OPERATORILOR ECONOMICI.

Publicat: Lun, 15/01/2018 – 10:56

Agenți economici

În atenția operatorilor economici!

Agenția Achiziții Publice organizează la data de 27 februarie 2018, orele 10-00 seminarul de instruire cu genericul ”Responsabilitățile și drepturile operatorilor economici participanți la proceduri de achiziții publice”.

În cadrul seminarului vor fi discutate următoarele subiecte:

 •   regulile și normele stabilite de cadrul legal în domeniul achizițiilor publice;
 •   întocmirea ofertelor în vederea participării la procedurile de achiziții publice;
 •   sarcinile și responsabilitățile persoanelor implicate în procesul de achiziții publice din partea autorităților contractante;
 •   responsabilitățile și drepturile participanților (operatorilor economici);
 •   regulile de comunicare între operatorul economic și autoritatea contractantă în vederea obținerii informației;
 •   lista de interdicție a operatorilor economici;
 •   solicitarea clarificărilor și depunerea contestațiilor.

Seminarul se adresează angajaților din cadrul operatorilor economici și specialiștilor din sectorul privat încadrați în compartimente cu atribuții în procesul de achiziție publică.

Doritorii de a participa la seminarul de instruire se pot înregistra în lista participanților la următorul număr de telefon: 022 73 87 03 sau 060722542 – Emilia Ristic, șef adjunct, Direcția Consultanță și Instruiri sau la adresa de e mail: emilia.ristic@tender.gov.md(link sends e-mail)

Adresa desfășurării seminarului de instruire este la sediul Agenției – mun. Chișinău, șos. Hîncești nr. 53, Sala de ședințe.

 P.S. Lista subiectelor de discuție rămâne a fi completată cu propunerile și temele de interes ale d-voastră la telefon sau prin email indicat mai sus, până la data de 25 februarie 2018.  

 

COMUNICAT PRIVIND DESFĂȘURAREA SEMINARELOR DE INSTRUIRE A PERSOANELOR RESPONSABILE DE EFECTUAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚII PUBLICE DIN CADRUL AUTORITĂȚILOR CONTRACTANTE

Publicat: Mar, 09/01/2018 – 15:38

Autorități contractante

În atenția autorităților contractante!

Agenția Achiziții Publice informează, că la data de 25 ianuarie, 08 și 22 februarie 2018 se vor desfășura seminarele de instruire pentru persoanele responsabile de efectuarea procedurilor de achiziții publice din cadrul autorităților contractante. Seminarele sunt recomandate persoanelor cu experiență minimă în domeniu și care doresc să se familiarizeze cu prevederile generale privind etapele procesului de achiziții publice.

Adresa desfășurării seminarelor de instruire este la sediul Agenției – mun. Chișinău, șos. Hîncești nr.53, Sala de ședințe, începutul seminarelor – ora 10:00. 

În acest context, doritorii de a participa la seminarele de instruire sus menționate se pot înregistra în lista participanților la următorul număr de telefon:

022 24 33 83 sau 069485552 – Margarita Durbală, specialist superior, Direcția Consultanță și Instruiri sau la adresa de e–mail: margarita.durbala@tender.gov.md

 

PLANUL DE ACHIZITIE A LUCRĂRILOR PENTRU ANUL 2017 (MODIFICARI):

PLANUL DE ACHIZITIE STRAZI UNGHENI

PLANUL DE ACHIZITIE S. POIANA

 

ACCESUL LA INFORMAȚIILE PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE

Publicat: Joi, 23/11/2017 – 10:07

Autorități contractante

Accesul la informațiile cu privire la achizițiile publice se realizează în conformitate cu prevederile cadrului normativ din domeniul achizițiilor publice și a legislației privind accesul la informaţie.

Autoritățile contractante trebuie să asigure transparența întregului proces al achizițiilor publice potrivit cadrului legal, începând cu etapa de planificare a contractelor de achiziții publice și finalizând cu etapa de executare și monitorizare a acestora, cu excepția etapei de examinare, evaluare şi comparare a ofertelor, pe parcursul căreia legislația impune asigurarea confidențialității.

Mai mult decât atât, legislația prevede expres actele emise de către autoritățile contractante care în mod obligatoriu au un caracter public și trebuie să fie plasate pe pagina web a autorităţilor contractante, a Agenției Achiziții Publice (www.tender.gov.md) și în Buletinul achizițiilor publice. Astfel de documente sunt: Planul de achiziții publice, Anunțul de Intenție, Anunțul de participare, Anunțul de atribuire, Raportul de monitorizare a contractelor de achiziții publice.

Totodată, este de menționat, că legiuitorul la art. 73 alin. (2) al Legii nr. 131 din 03 iulie 2015 privind achiziţiile publice statuează că: „Darea de seamă privind procedura de achiziţie publică este un document public. Accesul persoanelor la aceste informaţii poate fi limitat, conform prevederilor Legii nr. 171-XIII din 6 iulie 1994 cu privire la secretul comercial sau ale Legii nr. 245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat, numai în măsura în care aceste informaţii includ, în special, secrete tehnice sau comerciale ori conțin aspecte confidenţiale ale ofertelor.

De asemenea, potrivit pct. 33 din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 667 din  27 mai 2016 „Grupul de lucru va oferi informaţia privind desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică în conformitate cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, dacă aceasta nu conţine secrete tehnice sau comerciale şi aspecte confidenţiale ale ofertelor, conform prevederilor Legii nr. 171-XIII din 6 iulie 1994 cu privire la secretul comercial sau a Legii nr. 245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat.

Astfel, autoritățile contractante urmează să ofere informațiile cu privire la achizițiile publice prin prisma prevederilor legale, respectând dreptul constituțional al persoanei la informație, asigurând totodată protecția datelor cu caracter personal și a celor cu privire la secretul de stat și secretul comercial.

 

PLANUL DE ACHIZITIE A LUCRĂRILOR PENTRU ANUL 2017 (MODIFICARI):

Planul de achizitie a lucrarilor pentru a. 2017 (modificari)

 

COMUNICAT PRIVIND PROCEDURA DE PUBLICARE A ANUNȚURILOR DE PARTICIPARE ÎN BULETINUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE

Publicat: Vin, 17/11/2017 – 16:37

Autorități contractante

În atenția autorităților contractante!

Având în vedere procesul de automatizare a publicării anunțurilor de participare în Buletinul Achizițiilor Publice, începând cu 20.11.2017 autoritățile contractante care desfășoară procedurile de achiziții publice pe suport de hârtie vor preciza, în mod obligatoriu, în anunțurile de participare transmise AAP, la rubrica “întocmirea ofertelor”,ora și numărul de zile solicitat de autoritatea contractantă, care urmează a fi luat în considerare la indicarea perioadei cuprinse între data publicării anunțului de participare în Buletinul Achizițiilor Publice și data limită de depunere a ofertelor.

Autoritățile contractante care desfășoară procedurile de achiziții publice prin intermediul SIA RSAP, odată cu transmiterea anunțului de participare spre publicare vor preciza, în mod obligatoriu, în rubrica comentarii, ora și numărul de zile stabilit de autoritatea contractantă, care urmează a fi luat în considerare la indicarea perioadei cuprinse între data publicării anunțului de participare în Buletinul Achizițiilor Publice și data limită de depunere a ofertelor.

Vă reamintim că Buletinul Achizițiilor Publice este publicat de 2 ori pe săptămână în zilele de marți și vineri. În Buletinul din ziua de marți, sunt plasate anunțurile de participare prezentate AAP până în ziua de joi, inclusiv. Pentru Buletinul din ziua de vineri, sunt plasate anunțurile de participare prezentate AAP până în ziua de marți, inclusiv.

 

COMUNICAT PRIVIND NOILE PREVEDERI ÎN DOMENIUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE DE LUCRĂRI

Publicat: Joi, 16/11/2017 – 09:31

Autorități contractante

În atenția autorităților contractante!

Începând cu 27 octombrie 2017 a intrat în vigoare Legea nr.185 din 21.09.2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial nr.371-382 (6294-6305) din 27.10.2017), care prevede noi reglementări pentru licențierea activității de întreprinzător.

În acest context, Agenția Achiziții Publice informează,că a fost anulată licența pentru genul de activitate „Construcțiile de clădiri și/sau construcțiile inginerești, instalațiile și rețelele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările”. Astfel, licența pentru genul dat de activitate urmează a fi exclusă din lista documentelor solicitate de către autoritatea contractantăîn cadrul procedurilor de achiziție publică.

 

COMUNICAT PRIVIND DESFĂȘURAREA SEMINARELOR DE INSTRUIRE A PERSOANELOR RESPONSABILE DE EFECTUAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚII PUBLICE DIN CADRUL AUTORITĂȚILOR CONTRACTANTE

Publicat: Mar, 24/10/2017 – 14:36

Autorități contractante

Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință că la data de 9, 16 și 30 noiembrie 2017 vor fi desfășurate seminare de instruire pentru persoanele responsabile de efectuarea procedurilor de achiziții publice din cadrul autorităților contractante. Aceste seminare sunt recomandate în primul rând persoanelor fără experiență în domeniu și care doresc să se familiarizeze cu aspectele de bază a desfășurării procedurilor de achiziții publice. De asemenea, sunt binevenite persoanele cu experiență care își propun o înțelegere mai bună a desfășurării procedurilor de achiziții publice.

Adresa desfășurării seminarelor de instruire este sediul Agenției – mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53, Sala de ședințe, începutul seminarelor – ora 10:00. Seminarele de instruire vor avea durata de 3 ore, până la 30 de participanți.

În acest context, doritorii de a participa la seminarele de instruire sus – menționate se pot înregistra în lista participanților la următorul număr de telefon:

022 24 33 83 sau 069485552 – Margarita Durbală, specialist superior, Direcția Consultanță și Instruiri sau la adresa de e–mail: margarita.durbala@tender.gov.md

MODIFICARI IN PLANUL DE ACHIZITIE A LUCRARILOR PENTRU ANUL 2017 accesați aici: Planul de achizitie a lucrarilor

COMUNICAT PRIVIND LANSAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚII PUBLICE DURABILE

Publicat: Lun, 02/10/2017 – 16:03

Autorități contractante

Agenția Achiziții Publice vă informează că toate autoritățile contractante care au fost instruite la atelierul de lucru cu privire la promovarea dezvoltării achizițiilor publice durabile, organizat de Agenția Achiziții Publice în cadrul proiectului regional (Ecologizarea economiei în Vecinătatea Estică EAP – GREEN, finanțat de către Comisia Europeană, în cadrul evenimentului ce a avut loc la data de   21 – 22 martie 2017), desfășoară proceduri de achiziții publice în strictă conformitate cu regulile impuse de proiect și discutate în cadrul seminarelor de instruire.

Astfel, vă comunicăm că pe parcursul lunii septembrie în Buletinul Achizițiilor Publice au fost publicate anunțuri de participare în vederea achiziționării produselor ecologice (cartofi, ceapă, morcov, varză, sveclă și mere), cît și pentru achiziționarea lucrărilor de schimbare a tîmplăriei (materiale de construcție durabile – uși și ferestre). 1

Pentru informații suplimentare puteți contacta persoanele responsabile de desfășurarea procedurilor de achiziții publice din cadrul autorităților contractante sau puteți apela persoana responsabilă de componenta Achiziții Publice Durabile din cadrul Agenției Achiziții Publice:

022 78 20 88 sau  069 48 55 52 – Margarita Durbală, specialist superior, Direcția Consultanță și Instruiri sau la adresa de e-mail:margarita.durbala@tender.gov.md

COMUNICAT PRIVIND DESFĂȘURAREA SEMINARELOR DE INSTRUIRE A PERSOANELOR RESPONSABILE DE EFECTUAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚII PUBLICE DIN CADRUL AUTORITĂȚILOR CONTRACTANTE

Publicat: Lun, 02/10/2017 – 15:23

Autorități contractante

Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință că la data de 12, 19 și 26 octombrie 2017 vor fi desfășurate seminare de instruire pentru persoanele responsabile de efectuarea procedurilor de achiziții publice din cadrul autorităților contractante. Aceste seminare sunt recomandate în primul rând persoanelor fără experiență în domeniu și care doresc să se familiarizeze cu aspectele de bază a desfășurării procedurilor de achiziții publice. De asemenea, sunt binevenite persoanele cu experiență care își propun o înțelegere mai bună a desfășurării procedurilor de achiziții publice.

Adresa desfășurării seminarelor de instruire este sediul Agenției – mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53, Sala de ședințe, începutul seminarelor – ora 10:00. Seminarele de instruire vor avea durata de 3 ore, până la 30 de participanți.

În acest context, doritorii de a participa la seminarele de instruire sus – menționate se pot înregistra în lista participanților la următorul număr de telefon:

022 24 33 83 sau 069485552 – Margarita Durbală, specialist superior, Direcția Consultanță și Instruiri sau la adresa de e – mail: margarita.durbala@tender.gov.md

MODIFICARI IN PLANUL DE ACHIZITIE A LUCRARILOR PENTRU ANUL 2017 accesati aici: plan APLucrari

COMUNICAT PRIVIND MODALITATEA DE INTERACȚIUNE A AGENȚIEI ACHIZIȚII PUBLICE ȘI AUTORITĂȚILE CONTRACTANTE/OPERATORI ECONOMICI

Publicat: Mar, 19/09/2017 – 10:02

Autorități contractante/Operatori economici

Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință că în scopul oferirii asistenței părților interesate, sunt disponibile următoarele numere de contact:

   Întrebările și/sau problemele tehnice privind utilizarea SIA „Registrul de Stat al Achiziţiilor Publice
Cepișco Mariana  Specialist Principal, Direcția achiziții electronice și statistică  022 73 33 09
Movilă Mihaela  Specialist Principal, Direcția achiziții electronice și statistică  022 73 73 70
   Întrebările și/sau problemele tehnice privind corespondența (anunțuri de participare, dări de seamă pentru procedurile de achiziții publice etc.) expediată la poșta electronică oficială a Agenției Achiziții Publice bap@tender.gov.md(link sends e-mail)
Stratulat Dorina  Inspector Principal, Secția supraveghere achiziții lucrări și servicii  022 78 20 85
   Întrebările privind implementarea și desfășurarea achizițiilor publice durabile
Margarita Durbală  Specialist Superior, Direcția Consultanță și Instruiri  022 24 33 83 sau 069 48 55 52

CAMPANIE DE COLECTARE A ÎNTREBĂRILOR ȘI PROBLEMELOR CU CARE SE CONFRUNTĂ OPERATORII ECONOMICI ÎN PROCESUL DE PARTICIPARE LA PROCEDURILE DE ACHIZIȚII PUBLICE

Publicat: Lun, 11/09/2017 – 11:37

Agenți economici

Agenția Achiziții Publice vă informează că în perioada 11-21 septembrie 2017 desfășoară campania de colectare a întrebărilor și problemelor cu care se confruntă operatorii economici în procesul de participare la procedurile de achiziții publice. Astfel, conform întrebărilor expediate de către d-voastră va fi întocmit planul de instruire pentru seminarele ce urmează a fi desfășurate pentru operatorii economici unde vor fi discutate cele mai frecvente întrebări, iar pe marginea problemelor apărute în procesul de participare la procedurile de achiziții publice vor fi organizate dezbateri și analizate studii de caz.

În acest context, solicităm respectuos expedierea subiectelor de discuție, întrebărilor, cât și a problemelor cu care vă confruntați, până la data de 21 septembrie 2017, la următoarea adresă de e-mail:

margarita.durbala@tender.gov.md(link sends e-mail)

Pentru informații suplimentare puteți apela numerele de contact: 022243383 sau 069485552 – Margarita Durbală, specialist superior, Direcția Consultanță și Instruiri

COMUNICAT PRIVIND RECEPȚIONAREA CONTESTAȚIILOR PARVENITE DIN PARTEA OPERATORILOR ECONOMICI CA URMARE A DESFĂȘURĂRII PROCEDURILOR DE ACHIȚII PUBLICE DE CĂTRE AGENȚIA PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR

Publicat: Vin, 01/09/2017 – 14:16

Agenți economici

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor informează, că din data de  04 septembrie 2017, recepționează pentru soluționare contestațiile depuse de către operatorii economici ca urmare a desfășurării procedurilor de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile reglementate de Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015.

Agenția va recepționa contestațiile prin următoarele mijloace:

– serviciile poștale, la adresa sediului Agenției: mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004;

– suport de hîrtie la sediul Agenției, cu înregistrarea imediată în secretariat;

– boxa instalată la intrarea în sediul Agenției de la et.11;

– electronic, la adresa: contestatii@ansc.md (copia scanată a contestației);

– fax: 022 820-651.

Informația utilă pentru formularea contestației, inclusiv formularul standard al contestației, poate fi găsită pe pagina web oficială a Agenției www.ansc.md, care va fi activă începând cu 04 septembrie 2017, precum și poate fi solicitată prin intermediul numărului de telefon 022-820 652.

PLANUL DE ACHIZIȚIE A LUCRĂRILOR PENTRU ANUL 2017: PLAN ADĂUGĂTOR 2017

COMUNICAT PRIVIND DESFĂȘURAREA SEMINARULUI DE INSTRUIRE A PERSOANELOR RESPONSABILE DE EFECTUAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚII PUBLICE DIN CADRUL AUTORITĂȚILOR CONTRACTANTE

Publicat: Lun, 29/05/2017 – 12:02

Autorități contractante

Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință că la data de 9 iunie 2017 va fi desfășurat seminarul de instruire a persoanelor responsabile de efectuarea procedurilor de achiziții publice din cadrul autorităților contractante.

Adresa desfășurării seminarului de instruire este sediul Agenției – mun.Chișinău, șos.Hîncești, 53, Sala de ședințe, începutul seminarului –ora 10:00.

Seminarul de instruire va avea durata de 3 ore, până la 30 de participanți.

În acest context, doritorii de a participa la seminarul de instruire sus – menționat se pot înregistra în lista participanților la următorul număr de telefon:

+373 22 78 20 88 – Margarita Durbală

PLANUL DE ACHIZITIE A LUCRARILOR PENTRU ANUL 2017 ACCESAȚI AICI: planul achiziţii lucrări 2017

COMUNICAT CU PRIVIRE LA DESFĂȘURAREA MESEI ROTUNDE ȘI A SEMINARULUI DE INSTRUIRE PRIVIND APLICAREA LEGISLAȚIEI ÎN VIGOARE CU PRIVIRE LA MODIFICAREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ ÎN REZULTATUL AJUSTĂRII VALORII CONTRACTELOR.

Publicat: Mie, 12/04/2017 – 17:09

Autorități contractante

Agenția Achiziții Publice invită autoritățile contractante să participe în cadrul unui seminar de instruire care va avea loc la data de 26.04.2017, ora 10.00, sala de ședințe din incinta Agenției, la adresa: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53.

În cadrul seminarului vor fi discutate măsurile întreprinse de către autoritățile contractante în cadrul aplicării legislației în vigoare cu privire la modificarea contractelor de achiziție publică în rezultatul ajustării valorii contractelor.

Întregistrarea participanților poate fi efectuată la nr. de  tel. 022-24-33-83 sau la adresa de e-mail: nadejda.tanasov@tender.gov.md(link sends e-mail).

COMUNICAT PRIVIND MODIFICAREA CONȚINUTULUI CUPRINSULUI BULETINULUI ACHIZIȚIILOR PUBLICE

Publicat: Joi, 13/04/2017 – 09:45

Autorități contractante

În atenția autorităților contractante!

În scopul asigurării informării autorităților contractante privind data și ora desfășurării procedurilor de achiziție publică toată informația relevantă va fi inclusă în cuprinsul Buletinului Achiziții Publice care poate fi accesat direct pe site-ul oficial al A.A.P ( http://tender.gov.md ) în rubrica ,,BULETINUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”( http://tender.gov.md/ro/bap ).

În acest context, atenționăm asupra faptului că asemenea informație, începînd cu data de 14.04.2017, nu va mai putea fi oferită prin telefon.

INFORMATIE PRIVIND CONTRACTE VALOARE MICA

Planul de achiziţe a bunurilor, serviciilor pentru anul 2017

CONTRACTE ACHIZIȚII CR UNGHENI 2016:

Nr Obiectul achiziţiei Nr.şi data contractului Suma contractului Valabilitatea contractului Contractant
1 produse petroliere 16/00753/001 din 05.04.2016 215903 31.12.2016 SRL ,,LUKOIL-MOLDOVA”
2 reparaţia WC,et.2,3. CR Ungheni 01-op/16 din 27.06.2016 118695 31.12.2016 SRL ,,JAVELIN N.A.”
3 reparaţia drumului s.Sineşti 02-op/16 din 27.06.2016 147499,66 31.12.2016 SRL ,,CONS-VIAND”
4 reparaţia drumului Sculeni-Cioropcani 03-op/16 din 27.06.2016 193873,46 31.12.2016 SRL ,,RAPIDCONS””
5 reparaţia drumului Rădenii Vechi-Bahmut 04-op/16 din 27.06.2016 123447,85 31.12.2016 SRL ,,CONSEUROSTIL”
6 reparaţia drumului s.Grozasca 05-op/16 din 27.06.2016 153482,26 31.12.2016 SRL ,,CONSTRIU”
7 reparaţia drumului s.Rezina 06-op/16 din 27.06.2016 159521 31.12.2016 SRL ,,JAVELIN N.A.”
8 reparaţia drumului s.Săghieni 07-op/16 din 27.06.2016 196442,22 31.12.2016 SRL ,,CONSEUROSTIL”
9 reparaţia a 4 drumuri din raion 16/01661-1 din 19.07.2016 692616,28 31.12.2016 SRL ,,CONS-VIAND”
16/01661-2 din 19.07.2016 693617,32 31.12.2016 SRL ,,CONSEUROSTIL”
10 renovarea drumurilor din raion, a.2016 16/01564 din 07.07.2016 318093,34 31.12.2016 SA ,,DRUMURI-STRĂŞENI”
11 proiectarea drumului Ungheni-Cetireni 16/01681 din 28.07.2016 995063 31.12.2016 SRL,,UNIVERSCONS”
12 reparaţia drumului spre s.Cornova 16/01749 din 04.08.2016 402659,97 31.12.2016 SA,,MAGISTRALA”
13 reparaţia drumului în or.Ungheni 16/01740 din 04,08,2016 1598999,07 31.12.2016 SRL ,,MAGISTRALA PRUT”
14 construcţia apeductului de grup de apă potabilă 16/02322 din 16.12.2016 26299802 31.03.2018 SRL ,,VARINCOM”
15 întreţinerea drumurilor în perioada rece 2017 16/03085 din 12.12.2016 1129589,54 31.12.2017 SA ,,DRUMURI-STRĂŞENI”

COMUNICAT PRIVIND NECESITATEA RESPECTĂRII TERMENELOR DE AȘTEPTARE LA ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚII PUBLICE

Publicat: Vin, 06/01/2017 

Autorități contractante

În atenția autorităților contractante

Comunicat privind necesitatea respectării termenelor de așteptare la încheierea contractelor de achiziții publice

Agenţia Achiziţii Publice informează că în rezultatul desfășurării procedurilor de achiziție publică de către autoritățile contractante se constată, deseori, încălcarea prevederilor art. 31 Termene pentru încheierea contractelor de achiziții publice al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

Respectiv, în scopul evitării încheierii contractelor de achiziții publice înainte de împlinirea termenelor de așteptare, care sunt lovite de nulitate, Agenția Achiziții Publice vine cu unele precizări.

Conform art. 31 alin. (1) al Legii privind achizițiile publice „ Contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de aşteptare de: 

 1. a)11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire – în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 3, a contractului respectiv este egală cu sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3);
 2. b)6 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire – în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 3, a contractului respectiv este mai mică decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3)”. 

 

În cazul desfășurării unei proceduri de achiziție publică care presupune contractarea mai multor loturi/poziții, iar valoarea estimată depășește pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice și în rezultatul atribuirii contractelor valoarea fiecărui contract este mai mică decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3), autoritatea contractantă va respecta prevederile art. 31 alin. (1) lit. a) din Lege și va încheia contractul numai după împlinirea termenului de 11 zile de la data înștiințării rezultatelor procedurii de achiziție publică (scrisoarea de înștiințare).

Spre exemplu: s-a inițiat o Licitație publică  cu valoare estimată de 5 000 000 lei, obiectul achiziției fiind divizat în 6 loturi și evaluare ofertelor va fi efectuată pe loturi. În rezultatul evaluării vor fi atribuite contracte cu valori cuprinse între 250 000 lei și 3 milioane. Astfel, termenele de așteptare pentru semnarea contractelor chiar și pentru contractul de 250 000 lei,  va fi de 11 zile. Prin urmare, termenul „contract” urmează a fi interpretat ca și „procedură”, în coroborare cu prevederile art. 3 al Legii nr.131 din 03.05.2015 privind achizițiile publice.

Modalitatea de calcul a termenelor de așteptare se efectuează în conformitate cu prevederile Codului Civil art. 261 alin. (1) „Dacă începutul curgerii termenului este determinat de un eveniment sau moment în timp care va surveni pe parcursul zilei, atunci ziua survenirii evenimentului sau momentului nu se ia în considerare la calcularea termenului”.Respectiv, ziua transmiterii comunicărilor de informare a operatorilor economici privind rezultatele procedurii de achiziție nu se va lua în considerare la calcularea termenului de așteptare.

Totodată, art. 265 prevede cazurile în care ultima zi a termenului de așteptare este o zi de duminică, de sîmbătă sau o zi care, în conformitate cu legea în vigoare, la locul executării obligaţiei este zi de odihnărespectiv termenul expiră în următoarea zi lucrătoare. 

 Adițional, aducem la cunoștință și despre rubrica Întrebări frecvente,  creată în scopul oferirii răspunsurilor la cele mai frecvente întrebări parvenite din partea autorităților contractante.

COMUNICAT PRIVIND TERMENII DE AȘTEPTARE PENTRU ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

Publicat: Lun, 11/07/2016 

Autorități contractante

În atenția autorităților contractante și operatorilor economici:

La data de 01.05.2016 a intrat în vigoare Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial Nr. 197-205 din 31.07.2015.

Legea menționată, prevede noi reguli privind comunicarea și modul de încheiere a contractelor ca rezultat al desfășurării procedurii de achiziție publică. Astfel, Legea  nr. 131 din 03.07.2015, prevede expres anumiți termeni de așteptare pentru încheierea contractului, oferind posibilitate operatorilor economici participanți de a-și expune poziția/contestația, dacă nu sunt de acord cu rezultatele procedurii de achiziție. De la momentul intrării în vigoare a Legii, Agenția Achiziții Publice constată că, în procesul de examinare a documentelor s-a depistat nerespectarea termenului de așteptare conform art. 31 a Legii nr. 131 privind achizițiile publice:

a)    11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire – în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 3, a contractului respectiv este egală cu sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3), și anume:

 •     – 2 300 000 de lei – pentru contractele de achiziţii publice de bunuri şi servicii;
 •     – 90 000 000 de lei – pentru contractele de achiziţii publice de lucrări;
 • b)   6 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire – în cazul în care valoarea estimată a contractului respectiv este mai mică decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3), indicate anterior.

Contractele de achiziții publice, încheiate înainte de împlinirea termenelor indicate mai sus, sunt lovite de nulitate.

COMUNICAT PRIVIND ACORDAREA AVANSURILOR ÎN CONTRACTELE DE ACHIZI Ț II PUBLICE

Publicat: Vin, 15/05/2015

Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință că, conform prevederilor art.15  al Legii bugetului pe anul 2015 nr. 72 din 12.04.2015 (Monitorul Oficial 102-104/172, 28.04.2015), se interzice efectuarea plăţilor anticipate (avansurilor) pentru achiziţionarea mărfurilor, serviciilor şi lucrărilor, cu excepţia lucrărilor de construcţii şi reparaţii capitale, a căror valoare nu va depăşi 10 la sută din limita anuală stabilită pe obiectiv în scopul organizării proceselor tehnologice şi procurării de materiale şi utilaj, în cazul în care contractele de antrepriză încheiate între beneficiari şi antreprenori prevăd astfel, cu confirmarea ulterioară a sumelor plătite prin volume de lucrări executate efectiv pe parcursul anului de gestiune.

Astfel, la inițierea procedurilor de achiziții publice, autoritățile contractante vor lua în considerație obligator prevederile în cauză.

COMUNICAT PRIVIND DESFĂ Ș URAREA Ș EDIN Ț ELOR DE EXAMINARE PUBLICĂ A CONTESTA Ț IILOR

Publicat:   Joi, 18/02/2016 – 17:10

În scopul implementării art. 271 alin. (15) din Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, ș i Uniunea Europeană ș i Comunitatea Europeană a Energiei Atomice ș i statele membre ale acestora, pe de altă parte, precum ș i sporirii transparen ț ei procesului decizional în solu ț ionarea contesta ț iilor, Agen ț ia Achizi ț ii Publice aduce la cuno ș tin ț ă următoarele.

Începând cu data de 22.02.2016, Agen ț ia Achizi ț ii Publice va examina contesta ț iile depuse pe marginea procedurilor de achizi ț ie publică, în cadrul ș edin ț elor deschise, care vor avea loc în sediul Agen ț iei din ș os. Hânce ș ti 53. Informa ț ia privind data ș i ora desfă ș urării ș edin ț elor de examinare a contesta ț iilor va fi publicată pe pagina web a Agen ț iei cu 3 zile lucrătoare înainte de data desfă ș urării acestora.

Agen ț ia Achizi ț ii Publice invită reprezentan ț ii societă ț ii civile ș i autorită ț ilor administra ț iei publice să participe activ la aceste ș edin ț e.

COMUNICAT PRIVIND SISTAREA TEMPORARĂ A PUBLICĂRII ÎN BULETINUL ACHIZI Ț IILOR PUBLICE A INVITA Ț IILOR DE PARTICIPARE LA PROCEDURILE DE ACHIZI Ț II PUBLICE

Publicat:   Mar, 23/02/2016

În contextul aprobării și punerii în aplicare a bugetului de stat provizoriu pe anul 2016, precum și ca urmare a faptului că reluarea și desfășurarea negocierilor cu partenerii de dezvoltare – donatori ai Republicii Moldova în vederea deblocării finanțării externe și încheierea unui program de colaborare cu Fondul Monetar Internațional necesită o perioadă mai îndelungată de timp, Ministerul Finanțelor, prin scrisoarea nr. 06/1-17/2 din 25.01.2016 a informat Agenția Achiziții Publice despre suspendarea cheltuielilor bugetare, conform art. 57, alin. (1) ș i art. 67 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar – fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 (cu modificările ulterioare).

Drept urmare, Agenția Achiziții Publice comunică, că în baza cadrului legal existent, finanțarea de la bugetul de stat se va efectua doar pe cheltuielile cele mai necesare, care asigură funcționalitatea instituțiilor bugetare (cheltuieli de personal, cheltuieli de regie și alte cheltuieli fără care instituția n-ar putea funcționa), în rest, cheltuielile ce țin de procurări de bunuri, servicii, reparații și investiț ii urmează să fie suspendate atât la componenta de bază cît și la componentele mijloace speciale și fonduri speciale.

În acest sens, întru evitarea unor blocaje financiare, generate de neplățile în sectorul bugetar, Agenția Achiziţii Publice,  începînd cu data de 23.02.2016, va sista temporar publicarea în Buletinul Achizițiilor Publice a invitațiilor de participare la procedurile de achiziții publice de bunuri, servicii și lucrări  care nu sunt strict necesare pentru asigurarea funcționalității instituțiilor bugetare.

 Contracte CR Ungheni pe perioada 2011-2015

http://ge.tt/api/1/files/3ayqUBE2/0/blob?download

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QjfvacB88JIZ1KB1jReKS2YGmdo59Ew_lPeTzF1FLWs/edit?usp=sharing

Planul achiziţiilor publice pentru anul 2016

Planul achiziţiilor publice pentru anul 2016 (modificat)

ÎN ATENȚIA OPERATORILOR ECONOMICI, PRIVIND AVANTAJELE UTILIZĂRII SIA REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE

Publicat: Mie, 02/03/2016

Agenția Achiziții Publice îndeamnă operatorii economici să participe la procedurile de achiziții publice prin intermediul  Registrului de Stat al Achizițiilor Publice.

Începând cu luna  octombrie 2012, a fost lansat Sistemul informațional automatizat Registrul de Stat al Achizițiilor Publice (SIA RSAP). Platforma dată constituie prima etapă în derularea procesului de digitizare a achizițiilor publice. Sistemul dat transpune achizițiile publice într-un mecanism eficient, transparent si competitiv. Lansarea SIA RSAP vine să sporească transparenta, eficacitatea şi credibilitatea procesului de achiziții publice din Republica Moldova. Digitizarea achizițiilor contribuie la formarea unui mediu de afaceri competitiv şi la creşterea clarității despre modul în care se cheltuiesc banii publici. Cu ajutorul  SIA RSAP procesul de achiziții trece de pe hârtie în format electronic.

SIA RSAP oferă numeroase beneficii participanților la procedurile de achiziții:

· Ofertanții pot controla procesul de desfășurare a achizițiilor prin vizualizarea informației privind statutul procedurii de achiziție.

·  Interacțiunea directa cu reprezentanții autorităților contractante este simplificată și redusă la minim. Ofertantul poate accesa informația și documentația standard direct din sistem.

·   Nu e nevoie de deplasări multiple la sediul autorităților contractante pentru obținerea documentației de atribuire. Aceasta poate fi obținută direct din sistem la orice oră. Se face economie de timp atât pentru operatorul economic, cât și pentru autoritatea contractantă, deoarece sunt eliminate sunetele la telefon și călătoriile în afara oficiului, odată ce operatorul economic poate obține documentația de atribuire direct de la masa lui de lucru.

·  Pentru informația privind desfșurarea procedurii de achiziție, inclusiv pentru documentele publicate în  SIA RSAP, nu se percep plăti în favoarea autorității contractante, cu alte cuvinte operatorul economic nu achită 200 lei pentru obținerea documentației de atribuire.

·   Accesul la informații actualizate (modificările operate la procedura de achiziție) se face imediat, după publicarea anunțului de modificare a datelor procedurii în Buletinul Achizițiilor Publice.

·    Agenții economici pot căuta procedurile după diverse criterii. De exemplu după obiectul de achiziție.

·    Agenții economici pot vizualiza lista anunțurilor de intenie a autorităților contractante.

Pentru accesarea SIA RSAP este nevoie de a întreprinde următorii pași:

Obținerea  certificatului cheii publice de la Centrul de Telecomunicații Speciale http://pki.cts.md/(link is external). Certificatul cheii publice este mijlocul cu ajutorul căruia se face autentificarea în SIA RSAP. Informații suplimentare privind modalitatea de obținere a certificatului cheii publice și costul acestuia poate fi obținută la numărul de telefon: +373 22 820-911.

Obținerea rolului de operator economic în  SIA RSAP prin completarea cererii și prezentarea acesteia către Agenția Achiziții Publice prin fax: 022-73-33-00 sau e-mail: bap@tender.gov.md. http://tender.gov.md/ro/content/modele-de-cereri 

Totodată, în scopul facilitării utilizării SIA RSAP a fost elaborat un Ghid video pentru utilizarea SIA RSAP:  http://tender.gov.md/ro/content/manuale-de-utilizare .

ANUNȚ PRIVIND PUBLICAREA PARȚIALĂ ÎN BULETINUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE A INVITAȚIILOR DE PARTICIPARE LA PROCEDURILE DE ACHIZIȚII PUBLICE

Publicat: Mar, 05/04/2016 

Autorităţi contractante

Prin derogare de la scrisoarea Ministerul Finanțelor nr.12/AP-19/10 din 10 februarie 2016, în scopul asigurării realizării angajamentelor asumate de Republica Moldova față de partenerii de dezvoltare, Agenția Achiziții Publice va asigura   publicarea în Buletinul Achiziţiilor Publice a invitaţiilor de participare la procedurile de achiziţii publice de bunuri, servicii şi lucrări, mijloacele financiare ale cărora provin din:

– Programul de Atragere a Remitențelor în Economie „PARE 1+1”;

– Dezvoltarea infrastructurii de suport în afaceri în localitățile rurale prin crearea noilor Incubatoare de afaceri;

– Programul Național de Abilitare Economică a Tinerilor (componenta instruire);

– Programul „Gestiunea Eficientă a Afacerii”;

– Fondul de Garantare a Creditelor;

– Grantul oferit de Guvernul României pentru restaurarea şiconstrucţia reabilit area unor edificii din domeniul culturii;

– Fondul Rutier, în cazul lucrărilor destinate întreținerii şireparaţilor curente a drumurilor;

– Fondul pentru Eficiență Energetică,în cazul în care mijloacele financiare sunt disponibile la conturile bancare ale Fondului;

– Acțiunea de susținere socială a participanților la lichidarea consecințelor de la „Cernobîl” .

COMUNICAT PRIVIND INSTITUIREA GHIŞEULUI UNIC

Publicat: Mar, 12/04/2016 

Autorităţi contractante

Agenţia Achiziţii Publice aduce la cunoştinţă că, în scopul implementării recomandărilor privind reorganizarea modul de recepţionare a corespondenţei şi eliberare a documentelor, oferite de către misiunea de audit ” Evaluarea riscurilor de corupţie aferente proceselor operaţionale realizate în cadrul  Agenţiei Achiziţii Publice ”, a fost instituit Ghi ș eul unic, amplasat la intrarea în incinta Agenţiei.

Ghişeul unic va funcţiona de luni până vineri, de la 8:00 până la 17:00, cu pauza de masă între orele 12:00-13:00, telefonul de contact al Ghişeului unic – 022 78 20 91.

Totodată atenţionăm că, Serviciile Teritoriale ale Agenţiei vor deservi autorităţile contractante din teritoriu în aceiaşi modalitate stabilită anterior.

COMUNICAT PRIVIND MODALITATEA DE DEPUNERE ŞI RIDICARE A DOCUMENTELOR LA AGENŢIA ACHIZIŢII PUBLICE

Publicat: Mar, 26/04/2016 

Autorităţi contractante

În scopul îmbunătăţirii şi fluidizării modului de recepţionare a corespondenţei şi eliberare a documentelor la Agenţia Achiziţii Publice a fost instituit Ghişeul unic, amplasat la intrarea în incinta Agenţiei. În acest context Agenţia aduce la cunoştinţă următoarele:

–          Începând cu data de 01.05.2016 toate documentele vor fi depuse exclusiv la Ghişeul unic;

–      Dările de seamă întocmite în rezultatul desfăşurării procedurilor de achiziţii publice şi contractele de achiziţii publice înregistrate vor fi ridicate de la Ghişeul unic în baza prezentării  fişei documentului , eliberate la momentul depunerii acestuia la Ghişeu;

–          Întru eficientizarea activităţii, atât a angajaţilor Agenţiei, cât şi a autorităţilor contractante, consultările pot fi făcute prin telefon sau prin programare prealabilă stabilită cu executorul;

–          Toată informaţia privind etapa de examinare a documentelor depuse la Agenţie şi executorul acestora poate fi accesată pe pagina oficială web a Agenţiei http://tender.gov.md  la rubrica Transparenţa, Documente în examinare:   http://tender.gov.md/ro/documente-in-curs-de-examinare .

Companiile moldoveneşti vor avea posibilitate să participe la achiziţiile publice organizate în afara ţării.

Cel puțin, asta prevede proiectul de lege privind aderarea Republicii Moldova la Acordul Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) privind achiziţiile publice, aprobat miercuri de Guvern.

Potrivit documentului, aderarea ţării noastre la acest Acord reprezintă un instrument important în crearea şi menținerea unui sistem național eficient de achiziții publice. Implementarea Acordului va încuraja investițiile externe prin participarea companiilor străine la tenderele din Republica Moldova.

În acelaşi timp, şi companiile moldovenești vor avea posibilitate să participe la licitaţiile organizate în afara țării, preluând cele mai bune practici internaționale, bazate pe principii de transparență, concurență și comerț liber.

Accederea Republicii Moldova la Acordul Organizației Mondiale a Comerțului privind achizițiile publice este o acțiune importantă pentru liberalizarea comerțului. În acest sens, instituțiile guvernamentale au întreprins un șir de măsuri reformatoare în domeniu, printre care aprobarea Legii nr.131 din 03.07.2015 cu privire la achizițiile publice.

Conform deciziei Comitetului OMC, Republica Moldova urmează să ratifice Acordul până la 16 iunie curent.

COMUNICAT PRIVIND PUBLICAREA ANUNŢURILOR DE PARTICIPARE PENTRU PROCEDURILE DE ACHIZIȚII PUBLICE

Publicat: Vin, 06/05/2016 

Autorități contractante

În contextul solicitărilor publicării anunţurilor de participare pentru procedurile de achiziții publice, Agenția Achiziții Publice comunică următoarele.

La data de 01.05.2016 a întrat în vigoare Legea Nr. 131 din 03.07.2015 publicată în Monitorul Oficial Nr. 197-205 din 31.07.2015.

Astfel procedurile de achiziție publică urmează a fi iniţiate în conformitate cu prevederile Legii sus menționate, cu aplicarea actelor normative și documentației standard care vor fi aprobate de către Guvern sau după caz Ministerul Finanțelor.

În lipsa documentației și regulamentelor menționate Agenţia Achiziţii Publice este în imposibilitatea de a asigura publicarea anunţurilor de participare pentru procedurile de achiziții publice.

Regulamentele și documentația standard vor fi plasate pe site-ul Agenției după aprobarea acestora în modul corespunzător.

COMUNICAT PRIVIND APROBAREA LEGISLAŢIEI SECUNDARE CE REGLEMENTEAZĂ DOMENIUL DE ACHIZIŢII PUBLICE ŞI A DOCUMENTAŢIILOR STANDARD

Publicat: Vin, 20/05/2016 

Autorităţi contractante

În contextul implementării Legii privind achizi ț iile publice nr. 131 din 03.07.2015, Agenţia Achiziţii Publice aduce la cunoştinţă că la data de 18.05.2016 Guvernul Republicii Moldova a aprobat următoarele Hotărîri ce reglementează domeniul achiziţilor publice:

1.       Regulamentul cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri.

2.       Regulamentul privind achiziţiile publice de lucrări.

3.       Regulamentul cu privire la achiziţiile publice folosind procedura de negociere.

4.       Regulamentul cu privire la achiziţiile publice de valoare mică.

5.       Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii.

De asemenea, în fază finală de aprobare de către Ministerul Finanțelor  se află și documentațiile standard necesare desfășurării procedurilor de achiziiții publice după cum urmează:

1.       Documentaţia standard pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri ș i servicii.

2.       Documentaţia standard pentru realizarea achiziţiilor publice de lucrări.

Proiectele actele normative menționate mai sus vor intra în vigoare la data publicării acestora în Monitorul Oficial al RM (estimativ data de 27.05.2016). Proiectele actelor normative menționate se plasează în scopul familiarizării personalului autorităților contractante implicat în desfășurarea procedurilor de achiziții .

COMUNICAT PRIVIND PUBLICAREA ANUNŢURILOR DE PARTICIPARE LA PROCEDURILE DE ACHIZIŢII PUBLICE

Publicat: Lun, 30/05/2016

Autorităţi contractante

Agenţia Achiziţii Publice aduce la cunoștinţă că în Monitorul Oficial nr. 140-149 din 27.05.2016 au fost publicate:

–  Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea Documentaţiei standard pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri și servicii (nr. 71, 24 mai 2016) și

–   Ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări (nr. 72, 24 mai 2016).

În acest context, procedurile de achiziție publică prin  licitații deschise  pot fi inițiate de către autoritățile contractante în conformitate cu prevederile Legii Nr. 131 privind achizițiile publice din 03.07.2015, cu aplicarea documentațiilor standard aprobate de către Ministerul Finanțelor.

Planul achiziţiilor publice de lucrări, necesare Consiliului raional Ungheni în anul 2016

https://cloud.mail.ru/public/BsQB/QkFjKStxb

COMUNICAT PRIVIND DESFĂȘURAREA SEMINARELOR DE INSTRUIRE A PERSOANELOR RESPONSABILE DE EFECTUAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚII PUBLICE DIN CADRUL AUTORITĂŢILOR CONTRACTANTE

Publicat: Mar, 14/06/2016

Autorităţi contractante

În contextul implementării Legii privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință că, începînd cu data de 21 iunie 2016,  de către reprezentanţii Agenţiei vor fi desfăşurate o serie de seminare de instruire a persoanelor responsabile de efectuarea procedurilor de achiziții publice din cadrul autorităţilor contractante.

Adresa desfășurării instruirilor este sediul Agenției  – mun. Chişinău, șos. Hîncești, 53, Sala de ședințe , începutul seminarelor – ora 10-00 .

Instruirile vor fi desfășurate în fiecare zi de marți și joi pe parcursul lunilor iunie-august, cu durata de 3 ore, pînă la 30 de participanți la fiecare instruire. La necesitate, dacă vor fi mai mulți doritori de a participa la seminare, perioada desfășurării seminarelor va fi prelungită.

În acest context, doritorii de a participa la instruirea sus-menţionată se pot înscrie în lista participanților la următoarele numere de tel.:

+373 22 78 20 92 – Cristian Cainarian;

+373 22 78 20 94 – Daniela Anton.

CHESTIONAR PENTRU AUTORITĂȚI CONTRACTANTE PRIVIND FUNCȚIONAREA AGENȚIEI ACHIZIȚII PUBLICE

Publicat: Sâm, 25/06/2016

Autorități contractante

Agenția Achiziții Publice solicită ajutorul persoanelor responsabile de desfășurarea procedurilor de achiziții publice  în completarea unui Chestionar pentru autorități contractante privind funcționarea Agenţiei Achiziții Publice.

Acest chestionar a fost elaborat de către și la solicitarea SIGMA.

SIGMA este o inițiativă comună a OCDE și UE, finanțată preponderent de către UE.

Comisia Europeană și autoritățile din Republica Moldova au solicitat SIGMA să efectueze analiza funcțională a instituțiilor de achiziții publice centrale din Moldova și să prezinte un raport cu recomandări privind rolurile lor viitoare, cu un accent deosebit pe aspectele funcționale ale instituțiilor centrale de achiziții.

În vederea facilitării și realizării cât mai obiective posibil a acestei analize, vom aprecia sprijinul Dvs. Scopul acestui sondaj concis este de a colecta informații cu privire la funcționarea practică a instituțiilor centrale de achiziții în Moldova.

Sondajul este anonim.

Vă rugăm să răspundeți la toate întrebările indicate în link-ul de mai jos cu informații referitoare la 2015.

Termenul-limită pentru răspunsuri este 5 iulie 2016. Timpul necesar pentru completarea chestionarului – 10-15 minute.

Vă multumim anticipat pentru colaborare.

Chestionarul în limba română:  https://docs.google.com/forms/d/15etmAKIwIdxajteksM4AY9QDm4LyqWtDkqL8GeOcHN0/viewform

COMUNICAT PRIVIND TERMENII DE AȘTEPTARE PENTRU ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

Publicat: Lun, 11/07/2016

Autorități contractante

În atenția autorităților contractante și operatorilor economici:

La data de 01.05.2016 a intrat în vigoare Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial Nr. 197-205 din 31.07.2015.

Legea menționată, prevede noi reguli privind comunicarea și modul de încheiere a contractelor ca rezultat al desfășurării procedurii de achiziție publică. Astfel, Legea  nr. 131 din 03.07.2015, prevede expres anumiți termeni de așteptare pentru încheierea contractului, oferind posibilitate operatorilor economici participanți de a- și expune poziția/contestaţia, dacă nu sunt de acord cu rezultatele procedurii de achiziție. De la momentul intrării în vigoare a Legii, Agenția Achiziții Publice constată că, în procesul de examinare a documente lor s-a depistat nerespectarea termenului de așteptare conform art. 31 a Legii nr. 131 privind achizițiile publice:

a) 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire – în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 3, a contractului respectiv este egală cu sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3), ș i anume:

§ – 2 300 000 de lei – pentru contractele de achiziţii publice de bunuri şi servicii;

§   – 90 000 000 de lei – pentru contractele de achiziţii publice de lucrări;

b) 6 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire – în cazul în care valoarea estimată a contractului respectiv este mai mică decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3), indicate anterior.

Contractele de achiziții publice, în cheiate înainte de împlinirea termenelor indicate mai sus,  sunt lovite de nulitate.

COMUNICAT PRIVIND INTENSIFICAREA DESFĂȘURĂRII SEMINARELOR DE INSTRUIRE A PERSOANELOR RESPONSABILE DE EFECTUAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚII PUBLICE DIN CADRUL AUTORITĂŢILOR CONTRACTANTE ÎN CONTEXTUL MODIFICĂRILOR OPERATE ÎN LEGEA PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE

Publicat:  Joi, 01/12/2016 

Autorități contractante

În contextul modificărilor operate în Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, care vor intra în vigoare de la 01.01.2017,   Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință că, începînd cu data de  1 decembrie 2016,  va fi intensificată desfășurarea seminarelor de instruire a persoanelor responsabile de efectuarea procedurilor de achiziții publice din cadrul autorităţilor contractante.

Adresa desfășurării instruirilor este  sediul Agenției – mun. Chişinău, șos. Hîncești, 53, Sala de ședințe , începutul seminarelor –  ora 10-00 .

Instruirile vor fi desfășurate în fiecare zi de marți și joi, cu durata de 3 ore, pînă la 30 de participanț âi la fiecare instruire.

În acest context, doritorii de a participa la instruirea sus-menţionată se pot înscrie în lista participanților la următoarele numere de tel.:

+373 22 78 20 92 – Cristian Cainarian;

+373 22 78 20 94 – Daniela Anton.

COMUNICAT PRIVIND MODALITATEA DE INTERACȚIUNE A AGENȚIEI ACHIZIȚII PUBLICE ȘI AUTORITĂȚILE CONTRACTANTE ÎN CONTEXTUL MODIFICĂRILOR OPERATE ÎN LEGEA PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE NR. 131 DIN 03.07.2015, CARE VOR INTRA ÎN VIGOARE DE LA 01.01.2017

Publicat:  Joi, 01/12/2016

Autorități contractante

În atenția autorităților contractante

 În Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015 au fost operate un șir de modificări prin LP 299 din 23.09.2016, MO379-386/04.11.16 art.777. Modificările date vin sa simplifice desfășurarea procedurilor de achiziții publice.

Astfel, începând cu 01.01.2017 Agenția Achiziții Publice va desfășura activitatea doar la sediul central şi nu va mai dispune de subdiviziuni teritoriale. În scopul optimizării interacțiunii dintre Agenția Achiziții Publice și autoritățile contractante, diminuării cheltuielilor de timp și bani legate de deplasarea la Agenție, autoritățile contractante care desfășoară procedurile de achiziții pe suport de hârtie,  vor prezenta anunțurile de participare pentru publicare în Buletinul Achizițiilor Publice (BAP) și dările de seamă în format electronic prin poșta electronică (de la adresele de e-mail oficiale ale autorităților contractante).

1. Prezentarea anunțului de participare pentru publicarea în BAP.

Anunțul de participare pentru publicarea în BAP va fi prezentat exclusiv prin poșta electronică la e-mail:   bap@tender.gov.md (link sends e-mail) , utilizînd una din modalitățile de mai jos:

a) Formatul Word al documentului semnat electronic (cu semnătură certificată cu certificat digital eliberat de centrul de telecomunicații Speciale sau ÎS ”Fiscservinform”)   sau

b) Anunțul semnat și ștampilat, scanat în format PDF (în cazul în care formatul Word al documentului nu poate fi semnat electronic)  plus documentul în format Word.

Atenție!!!   Toate mesajele urmează să fie transmise de pe adresa electronică oficială a autorității contractante.

2.  Prezentarea dărilor de seamă privind desfășurarea procedurilor de achiziții publice.

Darea de seamă privind procedura de achiziție publică, precum și darea de seamă privind anularea procedurii de achiziție publică sînt întocmite de către autoritatea contractantă și sînt prezentate către AAP în termen   de pînă la 5 zile  de la data încheierii contractului sau de la data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziție publică.

Darea de seamă va fi prezentată exclusiv  prin poșta electronică la e-mail:   bap@tender.gov.md (link sends e-mail), utilizînd una din modalitățile de mai jos:

a) formatul Word a documentului semnat electronic (cu semnătură certificată cu certificat digital eliberat de centrul de telecomunicații Speciale sau ÎS ”Fiscservinform”)   sau

b) Darea de seamă semnată și ștampilată, scanată în format PDF (în cazul în car e formatul Word al documentului nu poate fi semnat electronic).

Aten ț ie!!!  Toate mesajele urmează să fie transmise de pe adresa electronică oficială a autorității contractante.

3.  Înregistrarea contractelor la Trezoreria de Stat sau Trezoreriile teritoriale.

După prezentarea dării de seamă la AAP, contractul de achiziții publice poate fi prezentat la Trezorerie doar după ce informația privind contractul/contractele atribuit/atribuite a fost procesata de AAP şi plasată pe pagina web a Agenției la rubrica  Contracte atribuite : http://tender.gov.md/ro/contracte-atribuite .

Atenție!!!  Contractele de achiziții public vor fi înregistrate de către Trezorerie doar după plasarea de către Agenția Achiziții Publice a informației privind prezentarea și examinarea dării de seamă.

Pentru autoritățile contractante care desfășoară procedurile de achiziții publice prin intermediul SIA ”Registrul de Stat al Achizițiilor Publice” modalitatea de desfășurare a acestora rămâne neschimbată .

Principala   / Ministerul Finanţelor lansează concursul pentru selectarea logo-ului şi denumirii platformei achiziţiilor publice electronice (e-achiziţii)

Ministerul Finanţelor lansează concursul pentru selectarea logo-ului şi denumirii platformei achiziţiilor publice electronice (e-achiziţii)

7 Decembrie, 2016

Ministerul Finanţelor informează că a fost iniţiată procedura de dezvoltare a platformei achiziţiilor publice electronice, urmare a semnării la 30 noiembrie 2016 a unui Memorandum între Ministerul Finanţelor, Agenţia Achiziţii Publice, Centrul de Guvernare Electronică, mai multe asociaţii de business, ONG-uri, dar şi companii din sectorul IT.

Astfel, pentru a asigura un proces eficient şi deschis, Ministerul Finanţelor invită doritorii de a-şi aduce aportul benevol la dezvoltare denumirii platformei de achiziţii electronice.

Ideiile prezentate vor fi evaluate de către semnatarii Memorandumului în baza următoarelor criterii:

a) încadrare în tema concursului (capacitatea de transmitere a mesajului);
b) creativitate şi originalitate.

Data limită de aplicare la concurs: 19 decembrie 2016.

Ideiile urmează a fi prezentate la următoarea adresă de email:  Mariana.Cepisco@tender.gov.md . Pentru mai multe detalii puteţi contacta la tel: 022 78 20 84.

SEMNAREA MEMORADUMULUI PRIVIND INIȚIATIVA MINISTERULUI FINANȚELOR, ONG-URILOR LOCALE ȘI REPREZENTANÂILOR COMUNITĂȚII DE AFACERI INTERESAȚI SĂ COOPEREZE ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII ACHIZIȚIILOR PUBLICE ELECTRONICE TRANSPARENTE ȘI EFICIENTE ÎN MOLDOVA

Publicat:  Lun, 12/12/2016

Transparența

La 30 noiembrie 2016, a fost semnat un  Memorandum (link is external)  între Ministerul Finanţelor, Agenţia Achiziţii Publice, Centrul de Guvernare Electronică, mai multe asociaţii de business, ONG-uri, dar şi companii din sectorul IT care vor oferi platforme de tranzacţionare pentru achiziţiile publice în format electronic. Proiectul este un parteneriat unic care are scopul să dezvolte e-Achiziţiile în Republica Moldova.

Obiectivul principal al Memorandumului este de a implementa şi a testa un sistem cuprinzător în conformitate cu principiile Sursă deschisă, Date deschise şi Date privind contractarea deschisă ca şi concepte principale. Sistemul electronic va funcţiona ca multi-platformă pentru sectorul public care antrenează toate părţile interesate.

Sistemul de e-Achiziţii va avea o bază de date centrală gestionată de Agenţia Achiziţii Publice, iar conexiunea şi interconectarea dintre participanţi vor fi efectuate prin intermediul companiilor private care vor dori să presteze servicii de platformă.

Din ianuarie 2017 sistemul va fi pilotat pentru achizițiile de valoare mică cu implicarea Ministerului Finanţelor, instituţiilor subordonate şi alte autorităţilor publice la dorință, a doua etapă fiind prevăzută pentru luna aprilie 2017 când va fi aplicată procedura electronică de licitaţie deschisă, restrînsă şi cererea ofertelor de preţuri pentru achiziţiile publice peste 80 000 lei la achiziția de bunuri și servicii și peste 100 000 lei la achiziția de lucrări. Întreaga procedură de achiziţii publice va fi realizată on-line, iar participanţii la proceduri vor utiliza doar semnătura electronică.