ACŢIUNILE  PRINCIPALE  SĂPTĂMÂNALE  CARE  SE  VOR  DESFĂŞURA

ÎN  PERIOADA 27.11.2023 – 03.12.2023

 

Nr.

d/r.

Măsurile preconizate Data şi ora desfăşurării Locul desfăşurării Principalele chestiuni din ordinea de zi

Responsabilii

1. Ședința operativă a președintelui raionului cu vicepreședinții raionului, secretarul Consiliului raional, șefii direcțiilor, secțiilor din subordinea Consiliului raional, funcționarii publici din Aparatul președintelui raionului 27.11.2023,ora 08.00 Sediul

Consiliului raional Ungheni,str. Națională, 11,

sala de ședințe

Cu privire la activitatea cotidiană și de perspectivă Secția

administrație publică

2. Monitorizarea atestării cadrelor didactice în instituțiile școlare și preșcolare 27.11.2023 – 01.12.2023 Instituțiile

de învățământ

Direcția educație
3. Expoziția comentată Liviu Rebreanu, prozator, dramaturg, 138 de ani de la naștere 27.11.2023,ora 15.00 Biblioteca Publică Raională

Dimitrie Cantemir

Filiala nr.1

Secția

cultură și turism

4. Seminarul metodico – practic cu directorii adjuncți pentru educație 28.11.2023,ora 09.00 L.T. A. Pușkin Tema: Funcționalitatea Consiliului de elevi și suportul acordat școlii Direcția educație
5. Ședința Consiliului de administrație a Direcției educație 29.11.2023,ora 09.00 Sediul

Direcției educație

1.Cu privire la nivelul și calitatea administrării SIME în instituțiile școlare din raion2.Cu privire la alimentația elevilor Direcția educație
6. Seminarul metodico – practic cu cadrele didactice din învățământul primar 29.11.2023,ora 09.00 Gimnaziul Mănoilești Tema: Formarea capacităților în clasele I – IV Direcția educație
7. ABC – ul media pentru tineri 29.11.2023,ora 14.00 Biblioteca Publică Raională

Dimitrie Cantemir

Tema: Noul Media și noul sistem de competențe Secția

cultură și turism

8. Ședința cu managerii școlari 30.11.2023,ora 09.00 Sediul

Consiliului raional Ungheni,str. Națională, 11,

sala de ședințe

1.Cu privire la diversificarea ofertei educaționale în Gimnaziul Todirești, Școala Primară Spiridon Vangheli, L.T. Gh. Asachi2.Cu privire la organizarea și desfășurarea tezelor semestriale Direcția educație
9. Seminarul cu bibliotecarii din bibliotecile publice 30.11.2023,ora 09.00 Biblioteca Publică Raională

Dimitrie Cantemir

Tema: Metodologia de elaborare a raportului și programului de activitate, axate pe indicatori de performanță și impact Secția

cultură și turism

10. Conferința de reînregistrare cu activul sindical 30.11.2023,ora 12.00 Sediul

Consiliului raional Ungheni,str. Națională, 11,

sala de ședințe

Consiliul Raional Ungheni al Federației Sindicale a Educației și Științei
11. Conferința raională a consiliilor locale de tineret din Ungheni, ediția 2023 30.11.2023,ora 13.30 Centrul Educațional Direcția educație
12. Seminarul de instruire cu managerii instituțiilor de educație timpurie din raion 01.12.2023,

ora 09.00

Sediul

Consiliului raional Ungheni,str. Națională, 11,

sala de ședințe

Consiliul Raional Ungheni al Federației Sindicale a Educației și Științei
13. Atelierul de revitalizare a patrimoniului cultural cu specialiștii din domeniul culturii din raion 01.12.2023,ora 11.00 Palatul de Cultură, municipiul Ungheni Tema: Confecționarea măștilor obrăzar Secția

cultură și turism

14. Atelierul de lucru cu specialiștii caselor de cultură din raion 01.12.2023,ora 11.00 Centrul Raional de Cultură, s. Pîrlița Tema: Confecționarea compozițiilor de iarnă Secția

cultură și turism

15. Ora literară Marcela Mardare, scriitoare, editoare, 75 de ani de la naștere 01.12.2023,ora 11.00 Biblioteca Publică Raională

Dimitrie Cantemir

Secția

cultură și turism

16. Ora de informare  Transformă dizabilitatea în abilități 03.12.2023,ora 12.00 Biblioteca Publică Raională

Dimitrie Cantemir

Secția

cultură și turism

Ex.: Svetlana Cadenuc

Tel.: 0236 22081