ACŢIUNILE  PRINCIPALE  SĂPTĂMÂNALE  CARE  SE  VOR  DESFĂŞURA ÎN  PERIOADA 24.07.2017 – 30.07.2017 

Nr.

d/r

Măsurile preconizate Data şi ora desfăşurării Locul desfăşurării Principalele chestiuni din ordinea de zi

Responsabilii

1. Şedinţa operativă a preşedintelui raionului cu vicepreşedinţii raionului, secretarul Consiliului raional, şefii direcţiilor, secţiilor din subordinea Consiliului raional şi funcţionarii din Aparatul preşedintelui raionului 24.07.2017,

ora 08.00

Sediul Consiliului raional,

str. Naţională 11,

sala de şedinţe

Cu privire la activitatea cotidiană şi de perspectivă Secţia administraţie publică
 2. Tabăra de vară în cadrul Serviciului Modern de Bibliotecă E portofoliul copilului, turul II 24-28.07.2017,

ora 10.00

Biblioteca publică raională „D. Cantemir”,

filiala nr. 2

  Secţia cultură şi turism
3. Tabăra de vară. Turul II 24-28.07.2017,

ora 10.00

Biblioteca publică raională „D. Cantemir”,

Colțișorul American

  Secţia cultură şi turism
4. Instruirile în program IT pentru adolescenți 24.07.2017,

ora 13.00

Biblioteca publică raională „D. Cantemir”   Secţia cultură şi turism
5. Ședința în cadrul Clubului ,,Tinerii Bibliovoluntari – viitorii lideri ai comunității’’ 25.07.2017,

ora 10.00

Biblioteca publică raională „D. Cantemir” Dezvoltarea creativității Secţia cultură şi turism
6. Şedinţa Comisiei de specialitate în probleme sociale 25.07.2017,

ora 15.00

Sediul Consiliului raional,

str. Naţională 9,

sala de conferinţe

1.Cu privire la executarea bugetului raional pentru sem. I al anului 2017

2.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Secţia administraţie publică
7. Şedinţa Comisiei de specialitate în probleme economie, buget şi finanţe 26.07.2017,

ora 14.00

Sediul Consiliului raional,

str. Naţională 9,

sala de conferinţe

1.Cu privire la executarea bugetului raional pentru sem. I al anului 2017

2.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Secţia administraţie publică
8. Şedinţa ordinară a Consiliului raional Ungheni 27.07.2017,

ora 10.00

Sediul Consiliului raional,

str. Naţională 11,

sala de şedinţe

1. Cu privire la executarea bugetului raional pentru sem. I al anului 2017

2. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Secţia administraţie publică
9. Cuibul democrației în cadrul serviciului „Convocarea grupului voluntarilor” 27.07.2017,

ora 11.00

Biblioteca publică raională „D. Cantemir”   Secţia cultură şi turism
10. Eliberarea diplomelor pentru absolvenții din sesiunea suplimentară 28.07.2017,

ora 10.00

Instituțiile școlare   Direcția educație
11. Ședința Comisiei situații excepționale a raionului Ungheni 28.07.2017,

ora 10.00

Sediul Consiliului raional,

str. Naţională 11,

sala de şedinţe

1. Cu privire la situația în raion și măsurile de diminuare a pagubelor, urmare ploilor și vîntului puternic din 23.06.2017 și 29.06.2017

2. Cu privire la rezultatele controlului sistemului automatizat de înștiințare centralizată a populației civile

Secţia administraţie publică

Ex.: Secția administrație publică