ACŢIUNILE  PRINCIPALE  SĂPTĂMÂNALE  CARE  SE  VOR  DESFĂŞURA ÎN  PERIOADA 20.03.2017 – 26.03.2017 

Nr.

d/r.

Măsurile preconizate Data şi ora desfăşurării Locul desfăşurării Principalele chestiuni din ordinea de zi

Responsabilii

1. Şedinţa operativă a preşedintelui raionului cu funcţionarii publici din subordine 20.03.2017,

ora 08.15

Sediul Consiliului raional,

str. Naţională 11,

bir.1

Cu privire la activitatea cotidiană şi de perspectivă Secţia administraţie publică
2. Clubul tinerilor bibliovoluntari. Şedinţa a III-a „Indiferenţa susţine violenţa” 20.03.2017,

ora 09.30

Biblioteca publică raională „D. Cantemir”   Secţia cultură şi turism
3. Clubul de discuţii OSCAR 20.03.2017,

ora 14.30

Biblioteca publică raională „D. Cantemir”, Colţişorul American   Secţia cultură şi turism
4. Seminarul teoretico-practic cu profesorii de limba şi literatura română din sectorul Corneşti 21.03.2017,

ora 09.00

Gimnaziul Corneşti Formarea-dezvoltarea-evaluarea competenţei de comunicare orală în cadrul disciplinelor din aria curriculară „Limbă şi comunicare” Direcţia educaţie
5. Întâlnirea cu experţii din România şi Norvegia privind semnarea Acordului de Constituire a Clusterului de Energie Regenerabilă înR. Moldova 21.03.2017,

ora 09.00

Sediul Consiliului raional,

str. Naţională 11,

bir.1

  Centrul de Resurse şi Atragere a Investiţiilor
6. Atelierul de lucru cu profesorii de educaţie fizică 21.03.2017,

ora 09.00

Gimnaziul Gherman Regulile competiţionale ale jocului de fotbal Direcţia educaţie
7. Întâlnirea viceministrului afacerilor interne, Dorin Purice, cu factorii de decizie din raion 21.03.2017,

ora 10.00

Sediul Consiliului raional,

str. Naţională 11,

sala de şedinţe

  Secţia administraţie publică
8. Recitalul-concurs de poezie Tinere talente 21.03.2017,

ora 12.30

Biblioteca publică raională „D. Cantemir”   Secţia cultură şi turism
9. Clubul tinerilor 21.03.2017,

ora 14.30

Biblioteca publică raională „D. Cantemir”, Colţişorul American   Secţia cultură şi turism
10. Caravana consilierilor raionali – Ungheni 2017 22.03.2017,

ora 08.30

Comunele Valea Mare, Zagarancea, Petreşti Cu privire la dezvoltarea şi consolidarea parteneriatului dintre autorităţile publice locale, asociaţiile obşteşti şi mass-media Secţia administraţie publică
11. Seminarul metodico-practic cu directorii adjuncţi 22.03.2017,

ora 09.00

Gimnaziul

„A. Tamazlâcaru”,

s. Grăseni,

com. Todireşti

Cu privire la formarea competenţei de a învăţa să înveţi în cadrul orelor Direcţia educaţie
12. Evaluarea sumativă la matematică în cl. a III-a 22.03.2017,

ora 09.00

Instituţiile de învăţământ din raion   Direcţia educaţie
13. Ora metodică cu lucrătorii din domeniul culturii 22.03.2017,

ora 09.00

Casa Raională de Cultură Pârliţa   Secţia cultură şi turism
14. Ziua Cărţii Ortodoxe. Întâlnirea cu Aurelian Silvestru. Lansarea cărţii Copiii cerului 22.03.2017,

ora 14.00

Biblioteca publică raională „D. Cantemir”   Secţia cultură şi turism
15. Seminarul cu directorii instituţiilor şcolare 23.03.2017,

ora 09.00

Gimnaziul

„Paul Mihail”,

s. Cornova

Cu privire la utilizarea tehnologiilor şi resurselor educaţionale moderne în managementul instituţional Direcţia educaţie
16. Laboratorul de creaţie cu profesorii de limba franceză 23.03.2017,

ora 09.00

Gimnaziul Mănoileşti Formarea, dezvoltarea, evaluarea competenţei de comunicare orală Direcţia educaţie
17. Întrunirea metodică cu profesorii de matematică 23.03.2017,

ora 09.00

Gimnaziul

„Vasile Badiu”,

s. Măgurele

1.Dezvoltarea creativităţii elevilor în cadrul orelor de matematică

2.Alcătuirea şi rezolvarea unui model de test docimologic pentru examenul de absolvire la matematică în cl. a IX-a

Direcţia educaţie
18. Sesiunea de informare cu agenţii economici, consultanţii locali ai ACSA, primarii şi specialiştii pentru reglementarea regimului funciar 23.03.2017,

ora 10.00

Sediul Consiliului raional,

str. Naţională 9,

sala de conferinţe

Soluţii inteligente pentru performanţă – managementul durabil al terenurilor (MAC – P) Vicepreşedintele raionului,

Serghei Lacusta

Direcţia agricultură şi alimentaţie

19. Seminarul metodic cu specialiştii caselor şi căminelor culturale 23.03.2017,

ora 10.00

Casa Raională de Cultură Pârliţa   Secţia cultură şi turism
20. Caravana consilierilor raionali – Ungheni 2017 24.03.2017,

ora 08.30

Comunele Sculeni, Cioropcani, Buciumeni Cu privire la dezvoltarea şi consolidarea parteneriatului dintre autorităţile publice locale, asociaţiile obşteşti şi mass-media Secţia administraţie publică
21. Festivalul-concurs „Trăieşte-ţi clipa”, etapa finală 24.03.2017,

ora 14.30

Centrul Educaţional   Direcţia educaţie