ACŢIUNILE  PRINCIPALE  SĂPTĂMÂNALE  CARE  SE  VOR  DESFĂŞURA

ÎN  PERIOADA 20.11.2017 – 26.11.2017

Nr.

d/r.

Măsurile preconizate Data şi ora desfăşurării Locul desfăşurării Principalele chestiuni din ordinea de zi

Responsabilii

1. Şedinţa operativă a preşedintelui raionului cu funcţionarii publici din subordine 20.11.2017,

ora 08.15

Sediul Consiliului raional,

str. Naţională 11,

sala de protocol

Cu privire la activitatea cotidiană şi de perspectivă Secţia administraţie publică
2. Training  ’’Formarea formatorilor în cadrul proiectului  Banii inteligenți’’ 20.11.2017,

ora 09.00

Biblioteca publică raională „D. Cantemir” Secţia cultură şi turism
3. Seminarul instructiv cu lucrătorii sociali

 

20.11.2017,

ora 09.30

Sediul Consiliului raional,

str. Națională 9,

sala de conferințe

Cu privire la acordarea serviciilor de îngrijiri sociale la domiciliu conform standardelor minime de calitate Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei
4. Şedinţa Consiliului de administraţie a Direcţiei educaţie

 

20.11.2017,

ora 13.30

Sediul

Direcţiei educaţie

1. Cu privire la rezultatele inspecției frontale în gimnaziul și creșa-grădiniță Chirileni

2. Cu privire la respectarea cadrului legal privind organizarea calitativă a alimentației copiilor în instituțiile școlare și preșcolare

Direcţia educaţie
5. Întîlnirea ministrului  Educației, Culturii și Cercetării,  Monica Babuc,  cu  managerii instituțiilor școlare și preșcolare din raion 20.11.2017,

ora 14.30

Sediul Consiliului raional,

str. Națională 11,

sala de ședințe

Direcția educație
6. Instruiri cu elevii  ACCESS  group 20.11.2017

ora 14.45

Biblioteca publică raională „D. Cantemir”,

Colţişorul American

Secţia cultură şi turism
7.  

Deplasările  în com. Boghenii Noi și în com. Sineşti

 

20.11.2017

 

Sediile Primăriilor

com. Boghenii Noi

și com. Sineşti

Monitorizarea cazurilor luate la evidenţă privind documentarea copiilor şi activitatea echipei multidisciplinare Consiliul raional pentru protecţia drepturilor copilului  Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei
8. Seminarul raional cu profesorii de geografie 21.11.2017,

ora 09.00

Dezvoltarea gîndirii critice în baza analizei materialului grafic și cartografic în clasa a VII-a Direcţia educaţie
9. Seminarul zonal cu profesorii de limba și literatura română 21.11.2017,

ora 09.00

Gimnaziul Zagarancea Formarea competențelor transdisciplinare în cadrul ariei curriculare Limbă și comunicare Direcţia educaţie
10. Masa rotundă cu reprezentanții autorităților publice locale,  asistenței medicale primare și de specialitate din raion 21.11.2017,

ora 10.00

Sediul Consiliului raional,

str. Națională 9,

sala de conferințe

Eficientizarea controlului tuberculozei prin consolidarea unui mediu favorabil tratamentului ambulator Secția administrație publică Asociația Națională a Bolnavilor de Tuberculoză din Republica Moldova
11. Audieri publice privind elaborarea proiectului bugetului raional pe anul 2018 21.11.2017, ora 10.00 Sediul Consiliului raional,

str. Națională 11,

sala de ședințe

Direcţia finanțe
12. Activitatea cu copii în cadrul Programului PANDA 21.11.2017,

ora 13.00

LT „I. Creangă”

 

Întîlnire cu familia

 

Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei

 

13. Clubul de discuții în engleză 21.11.2017

ora 15.00

Biblioteca publică raională „D. Cantemir”,

Colţişorul American

Secţia cultură şi turism
14. Întâlnirea conducătorilor organelor administraţiei publice locale de nivelul II cu conducătorii organelor administraţiei publice locale de nivelul I şi audienţa cetăţenilor 22.11.2017,

ora 09.30

Com. Cioropcani Cu privire la identificarea soluţiilor pentru problemele majore din localităţile comunei Secţia administraţie publică
15. Ședința de suport și consultanță (SAM 6) în cadrul Proiectului „Comunitate pentru Evaluarea și Managementul Riscurilor– CRISMAS” 22.11.2017,

ora 09.45

Sediul Consiliului raional,

str. Națională 9,

sala de conferințe

Promovarea rezultatelor procesului de elaborare a Strategiei de management al riscurilor de dezastre a raionului Ungheni Coordonator local proiect, Liliana Tincu
16. Ședința Comisiei raionale privind protecția adultului în situație de risc social 22.11.2017 ora 10.00

 

Sediul Consiliului raional,

str. Naţională 11,

sala de protocol

Cu privire la plasamentul beneficiarilor în serviciile sociale ”Plasament familial pentru adulți” și „Centrul pentru persoane adulte și vîrstnice Sculeni” Vicepreşedintele raionului, Alexandru Brînză

Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei

17. Activităţile de lucru cu părinţii şi copiii în cadrul Programului Mellow Parentig 22.11.2017,

ora 10.00

Centrul CREDO Corpul în imagini Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei

AO „Parteneriate pentru fiecare copil”

18. Şedinţa Grupului de lucru privind organizarea şi desfăşurarea sărbătorii anuale Ziua lucrătorului din agricultură şi industria prelucrătoare 22.11.2017,

ora 15.00

Sediul Consiliului raional,

str. Naţională 11,

sala de protocol

1.Cu privire la aprobarea Programului de acţiune şi nivelul de realizare

2. Cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli

3. Cu privire la aprobarea scenariului

Vicepreședintele raionului, Serghei Lacusta

Direcţia agricultură și alimentație

19. Seminarul metodico-practic cu managerii școlari 23.11.2017,

ora 09.00

Gimnaziul Bumbăta Factorii ce influențează calitatea managementului promovat de unitățile școlare Direcţia educaţie
20. Întrunirea metodică cu profesorii de informatică din mun. Ungheni 23.11.2017,

ora 09.00

Centrul de Excelență Ungheni Rezolvarea problemelor în limbajul de programare Pascal Direcţia educaţie
21. Consfătuirea cu managerii școlari 23.11.2017,

ora 13.00

Gimnaziul Bumbăta 1. Cu privire la organizarea și desfășurarea tezelor semestriale

2. Bibliotca școlară-servicii și facilități noi pentru utilizatori

Direcţia educaţie
22. Activitatea cu copii în cadrul Programului PANDA 23.11.2017, ora 14.00 LT „A. Puşkin” Întîlnire cu familia

 

Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei

 

23. Deplasările  în com. Măcărești, s.Costuleni, com. Valea Mare 23.11.2017

 

Sediile Primăriilor

com. Măcărești,

s. Costuleni,

com. Valea Mare

Monitorizarea cazurilor luate la evidenţă privind documentarea copiilor şi activitatea echipei multidisciplinare Consiliul raional pentru protecţia drepturilor copilului  Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei.
24. Şedinţa de supervizare a asistenţilor sociali comunitari 24.11.2017

ora 09.00

 

Sediul Direcţiei asistenţă socială si protecţie a familiei,

sala de ședinţe

Cu privire la aplicarea managementului de caz ca instrument de lucru în prestarea serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii

 

Direcţia asistenţă socială si protecţie a familiei
25. Atelierul de lucru cu profesorii de limba rusă 24.11.2017,

ora 09.00

Gimnaziul Todirești Cu privire la rolul activităților interdisciplinare la limba rusă Direcţia educaţie
26. Seminarul instructiv cu lucrătorii sociali

 

24.11.2017,

ora 09.30

Sediul Consiliului raional,

str. Națională 11,

sala de ședințe

Cu privire la acordarea serviciilor de îngrijiri sociale la domiciliu conform standardelor minime de calitate Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei
27. Desfăşurarea sărbătorii anuale „Ziua lucrătorului din agricultură şi industria prelucrătoare” 24.11.2017

ora 10.00

Casa  Sărbătorii

str. Naţională, 19

Vicepreședintele raionului, Serghei Lacusta

Direcţia agricultură și alimentație

28. Ședința Consiliului de Sănătate Publică teritorial Ungheni 24.11.2017,

ora 14.00

Sediul Consiliului raional,

str. Națională 11,

sala de ședințe

Cu privire la combaterea alcoolismului în rîndurile minorilor și adulților Centrul sănătate publică raional Ungheni
29. Simpozion științifico–artistic –  cartea de vizită a sufletului neamului 25.11.2017

ora 11.00

Sediul Muzeului  de Istorie și Etnografie,

mun. Ungheni

Secţia cultură şi turism