ACŢIUNILE  PRINCIPALE  SĂPTĂMÂNALE  CARE  SE  VOR  DESFĂŞURA

ÎN  PERIOADA 05.06.2023 – 11.06.2023

 

Nr.

d/r.

Măsurile preconizate Data şi ora desfăşurării Locul desfăşurării Principalele chestiuni din ordinea de zi

Responsabilii

1. Examenul de absolvire a gimnaziului la limba și literatura română (alolingvi) 05.06.2023 Instituțiile școlare  

Direcția educație

2. Medalionul literar – muzical Copilăria – inima tuturor vârstelor 05.06.2023,ora 15.00 Biblioteca Publică RaionalăDimitrie CantemirFilialaDumitru C. Moruzi Secția

cultură și turism

3. Examenul de BAC la limba de instruire 06,06,2023 Centrele de BAC L.T. Gh. Asachi,L.T. A. Pușkin Direcția educație
4. Ședința comună de lucru a președintelui raionului și a șefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu șefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii unităților administrativ-teritoriale de nivelul I și funcționarii publici din Aparatul președintelui raionului 06.06.2023,

ora 10.00

Sediul

Consiliului raional Ungheni,

str. Națională, 11,

sala de ședințe

1.Cu privire la executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2022 în raionul Ungheni și implementarea reformelor din domeniu

 

2. Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor și adolescenților în sezonul estival 2023

Secția

administrație publică

5. Atelierul zonal cu personalul de specialitate din bibliotecile publice din raioanele Călărași, Nisporeni, Fălești, Ungheni 06.06.2023,ora 10.00 Biblioteca Publică RaionalăDimitrie Cantemir Tema: Difuzarea selectivă a informației – serviciu de bibliotecă de bază Secția

cultură și turism

6. Sărbătoarea Copilărie, puf de păpădie 06.06.2023,ora 11.00 Centrul Ftiziopneumologic și de Reabilitare,or. Cornești Direcția generală asistență socială și protecție a familiei
7. Sărbătoarea Copilărie – dulce vis 06.06.2023,ora 11.00 Parcul central de odihnă,comuna Pîrlița Secția

cultură și turism

8. Atestarea cadrelor manageriale 06.06.2023,ora 13.30 SediulConsiliului raional Ungheni,str. Națională, 11,sala de ședințe Direcția educație
9. Gala olimpicilor 07.06.2023 Restaurantul

Casa Sărbătorii

Direcția educație
10. Examenul de absolvire a gimnaziului la matematică 08.06.2023 Instituțiile școlare Direcția educație
11. Seminarul de formare continuă cu angajații din Serviciul social Asistență personală 08 – 09.06.2023,ora 09.00 Regim online Tema: Gestionarea comportamentelor problematice și a emoțiilor negative ale persoanelor cu dizabilități A.O.

Keystone Moldova

Direcția generală asistență socială și protecție a familiei

12. Seminarul cu activul sindical raional 08.06.2023,ora 10.00 SediulConsiliului raional Ungheni,str. Națională, 11,sala de ședințe Tema: Organizația primară – energia mișcării sindicale Reprezentantul Confederației Naționale a Sindicatelor

din Moldova

în raionul Ungheni,

Rodica Lupu

13. Sărbătoarea Curcubeul Copilăriei 08.06.2023,ora 11.00 Parcul CentralMicul Cluj,mun. Ungheni Direcția generală asistență socială și protecție a familiei
14. Examenul de BAC la limba străină 09.06.2023 Centrele de BAC L.T. Gh. Asachi,L.T. A. Pușkin  

Direcția educație

Ex.:S. Cadenuc

Tel.: 0236 22081