ACŢIUNILE  PRINCIPALE  SĂPTĂMÂNALE  CARE  SE  VOR  DESFĂŞURA ÎN  PERIOADA 15.01.2018 – 21.01.2018 

Nr.

d/r.

Măsurile preconizate Data şi ora desfăşurării Locul desfăşurării Principalele chestiuni din ordinea de zi

Responsabilii

1. Şedinţa operativă a preşedintelui raionului cu vicepreşedinţii raionului, secretarul Consiliului raional, şefii direcţiilor, secţiilor din subordinea Consiliului raional şi funcţionarii publici din Aparatul preşedintelui raionului 15.01.2018,

ora 08.00

Sediul Consiliului raional,

str. Naţională 11,

sala de şedinţe

Cu privire la activitatea cotidiană şi de perspectivă Secţia administraţie publică
2. Expoziţia dedicată sărbătorilor de iarnă 15 – 19.01.2018 Casa Raională de Cultură, s. Pârliţa   Secţia cultură şi turism
3. Recitalul de poezie Eminescu 15.01.2018,

ora 12.00

Biblioteca publică raională „D. Cantemir”   Secţia cultură şi turism
4. Seminarul de instruire continuă cu asistenţii parentali profesionişti 16.01.2018,

ora 09.00

Sediul Centrului de Instruire Regional Ungheni Cu privire la prevenirea traumatismului, otrăvirii în condiţii casnice şi a traumatismului rutier în rândul copiilor de la 0-5 ani Centrul de Instruire Regional Ungheni

Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei

5. Întâlnirea cu agenţii economici, producătorii agricoli şi specialiştii pentru reglementarea regimului funciar în vederea coordonării programelor de producere a produselor agricole 16 – 19.01.2018 Sediul

Direcţiei agricultură şi alimentaţie

Cu privire la stabilirea suprafeţelor de însămânţare Direcţia agricultură şi alimentaţie
6. Şedinţa Grupului de lucru pentru achiziţiile publice 16.01.2018,

ora 10.00

Sediul Consiliului raional,

str. Naţională 11,

sala de protocol

Deschiderea ofertelor pentru achiziţia serviciilor de întreţinere a drumurilor publice locale pe timp de iarnă 2018 Secţia economie şi reforme
7. Întrunirea raională cu primarii unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I, managerii şcolari şi agenţii economici 16.01.2018,

ora 10.00

Sediul Consiliului raional,

str. Naţională 11,

sala de şedinţe

1.Cu privire la activitatea Direcţiei raionale pentru siguranţa alimentelor Ungheni în a. 2017

2.Cu privire la perspectivele şi sarcinile Direcţiei în domeniile sănătăţii plantelor şi animalelor, siguranţei alimentelor, protecţiei consumatorului pentru a. 2018

Direcţia raională pentru siguranţa alimentelor Ungheni
8. Activitatea cu participarea copiilor în cadrul Programului PANDA 16.01.2018,

ora 13.00

LT „I. Creangă” Tema: Propria persoană Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei
9. Trainingul cu profesorii de biologie din raion 17.01.2018 Sediul Centrului de Excelenţă Ungheni Cu privire la centrarea instruirii pe cel ce învaţă prin intermediul TIC Direcţia educaţie
10. Şedinţa cu managerii liceelor din raion 17.01.2018,

ora 13.30

Sediul Consiliului raional,

str. Naţională 9,

sala de conferinţe

Cu privire la analiza tezelor semestriale, anul de studii 2017-2018 Direcţia educaţie
11. Seminarul metodico-practic cu directorii adjuncţi pentru instruire 18.01.2018,

ora 09.00

Şcoala Primară „S.Vangheli” Cu privire la modalităţile de monitorizare a rezultatelor şcolare în baza evaluării criteriale, prin descriptori Direcţia educaţie
12. Şedinţa Consiliului raional privind protecţia drepturilor copilului 18.01.2018,

ora 10.00

Sediul Consiliului raional,

str. Naţională 11,

sala de protocol

1.Cu privire la realizarea Planului de acţiuni pentru a.2017

2.Cu privire la aprobarea Programului de activitate pentru a. 2018

Vicepreşedintele raionului, Alexandru Brânză

Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei

13. Activitatea cu participarea copiilor în cadrul Programului PANDA 18.01.2018,

ora 14.00

LT „A. Puşkin” Tema: Propria persoană Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei
14. Expoziţia de desene Eminesciana 20 – 21.01.2018 Casa Raională de Cultură, s. Pârliţa   Secţia cultură şi turism
15. Spartachiada elevilor 2017-2018, etapa finală, proba baschet fete 20.01.2018 LT „M. Eminescu”   Direcţia educaţie
16. Spartachiada elevilor 2017-2018, etapa finală, proba baschet băieţi 21.01.2018 LT „Gh. Asachi”   Direcţia educaţie
17. Festivalul raional Cu dor de Eminescu 21.01.2018,

ora 12.00

Casa Raională de Cultură, s. Pârliţa   Secţia cultură şi turism