ACŢIUNILE  PRINCIPALE  SĂPTĂMÂNALE  CARE  SE  VOR  DESFĂŞURA

ÎN  PERIOADA 24.04.2017 – 30.04.2017

Nr.

d/r.

Măsurile preconizate Data şi ora desfăşurării Locul desfăşurării Principalele chestiuni din ordinea de zi

Responsabilii

1. Şedinţa operativă a preşedintelui raionului cu vicepreşedinţii raionului, secretarul Consiliului raional, şefii direcţiilor, secţiilor din subordinea Consiliului raional şi funcţionarii din Aparatul preşedintelui raionului 25.04.2017,

ora 08.00

Sediul Consiliului raional,

str. Naţională 11,

sala de şedinţe

Cu privire la activitatea cotidiană şi de perspectivă Secţia administraţie publică
2. Expoziţia dedicată Sărbătorilor Pascale Hristos a Înviat! 25 – 30.04.2017 Casa Raională de Cultură Pârliţa   Secţia cultură şi turism
3. Campania Donează o carte pentru un copil! 25 – 30.04.2017 Biblioteca publică raională „D. Cantemir”   Secţia cultură şi turism
4. Lecţia demonstrativă „Dezvoltarea îndemânării prin intermediul jocului de fotbal”

Atelierul de lucru cu profesorii de educaţie fizică din sectorul Costuleni

25.04.2017,

ora 09.00

Gimnaziul Unţeşti   Direcţia educaţie
5. Instruirile IT cu adulţii 25.04.2017,

ora 10.00

Biblioteca publică raională „D. Cantemir”   Secţia cultură şi turism
6. Şedinţa Consiliului de administraţie a Direcţiei educaţie 25.04.2017,

ora 10.00

Sediul

Direcţiei educaţie

Rezolvarea problemelor în cadrul orelor de fizică – oportunitate în formarea competenţelor pragmatice la elevi

 

Direcţia educaţie
7. Activitatea cu participarea copiilor în cadrul Programului PANDA 25.04.2017,

ora 13.00,

ora 13.30

LT „M.Eminescu”,

s.Grozasca,

com. Floriţoaia Veche

 

Rolurile în familie Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei
8. Întâlnirea liceenilor cu Grupa mobilă a Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” 25.04.2017,

ora 13.00

LT „A. Mateevici”   Direcţia educaţie
9. Activitatea cu participarea adulţilor în cadrul Programului PANDA 25,04.2017,

28.04.2017,

ora 14.00

Biblioteca publică Măcăreşti

Sediul Primăriei Floriţoaia Veche

Comunicarea

Procesul de schimbare

Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei
10. Caravana consilierilor raionali – Ungheni 2017 26.04.2017,

ora 08.00

S. Corneşti,

com. Boghenii Noi,

s. Măgurele

Cu privire la dezvoltarea şi consolidarea parteneriatului dintre autorităţile publice locale, asociaţiile obşteşti şi mass-media Secţia administraţie publică
11. Proba de evaluare la Istoria românilor şi universală în cl. a VIII-a 26.04.2017,

ora 08.00

Instituţiile de învăţământ din raion   Direcţia educaţie
12. Activităţile de lucru cu părinţi şi copiii în cadrul Programului „Mellow Parentig” 26.04.2017,

ora 10.00

Centrul CREDO Înfurierea. Declanşarea furiei Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei

AO „Parteneriate pentru fiecare copil”

13. Ora metodică cu lucrătorii din domeniul culturii 26.04.2017,

ora 11.00

Casa Raională de Cultură Pârliţa   Secţia cultură şi turism
14. Cursul de instruire IT pentru copii Tradiţiile neamului între istorie şi internet 26.04.2017,

ora 12.00

Biblioteca publică raională „D. Cantemir”   Secţia cultură şi turism
15. Şedinţa Consiliului consultativ al Direcţiei educaţie 26.04.2017,

ora 13.30

Sediul Consiliului raional,

str. Naţională 11,

sala de şedinţe

Parteneriatul şcoală-copil-familie şi calitatea serviciilor oferite de instituţiile de învăţământ din raion Direcţia educaţie
16. Şedinţa Comisiei raionale pentru protecţia copilului aflat în dificultate 26.04.2017,

ora 14.00

Sediul Consiliului raional,

str. Naţională 11,

sala de şedinţe

Cu privire la evaluarea situaţiei copiilor din serviciile specializate Vicepreşedintele raionului, Alexandru Brânză

Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei

 

17. Concursul de desene dedicat Zilei Internaţionale a Pământului, cu genericul Ce frumoasă-i Terra noastră 27.04.2017 Casa Raională de Cultură Pârliţa   Secţia cultură şi turism
18. Seminarul metodico-practic cu managerii preşcolari 27.04.2017,

ora 09.00

Creşa-grădiniţă „Izvoraş”, s. Măcăreşti Managementul controlului intern Direcţia educaţie
19. Seminarul republican „Şcoala- Biserica: parteneriat pentru educaţie” 27 – 28.04.2017 LT „I. Creangă”

Gimnaziile Todireşti, Floriţoaia Nouă

  Direcţia educaţie
20. Întâlnirea liceenilor cu lectorii de la Universitatea Tehnică a Moldovei 27.04.2017,

ora 13.00

Palatul de Cultură Ungheni   Direcţia educaţie
21. Întâlnirea cu scriitorii Mircea V. Ciobanu, Mihai Papuc, Gheorghe Prini 27.04.2017,

ora 14.00

Biblioteca publică raională „D. Cantemir”   Secţia cultură şi turism
22. Caravana consilierilor raionali – Ungheni 2017 28.04.2017,

ora 08.00

Com. Sineşti, Hârceşti, Condrăteşti Cu privire la dezvoltarea şi consolidarea parteneriatului dintre autorităţile publice locale, asociaţiile obşteşti şi mass-media Secţia administraţie publică
23. Ziua profesională a bibliotecarului:

Biblioteca-mai mult decât bibliotecă: integrare, inovare şi informaţie pentru toţi

28.04.2017,

ora 10.00

Biblioteca publică raională „D. Cantemir”   Secţia cultură şi turism