ACŢIUNILE  PRINCIPALE  SĂPTĂMÂNALE  CARE  SE  VOR  DESFĂŞURA

ÎN  PERIOADA 27.09.2021 – 03.10.2021

Nr.

d/r.

Măsurile preconizate Data şi ora desfăşurării

Locul desfăşurării

Principalele chestiuni din ordinea de zi Responsabilii
1. Ședința operativă a președintelui raionului cu vicepreședinții raionului, secretarul Consiliului raional, șefii direcțiilor, secțiilor din subordinea Consiliului raional și funcționarii publici din Aparatul președintelui raionului 27.09.2021,

ora 08.00

Sediul

Consiliului raional Ungheni,

str. Națională, 11,

sala de ședințe

Cu privire la activitatea cotidiană și de perspectivă Secția

administrație publică

2. Monitorizarea situației COVID-19 în instituțiile de învățământ 27.09. – 01.10.2021 SediulDirecției educație/online Direcția educație
3. Cursul de instruire continuă a asistenților personali 27 – 30.09.2021, ora 09.00 SediulDirecției generale asistență socială și protecție a familiei Tema: Acordarea îngrijirilor primare persoanelor cu dizabilități severe Direcția generală asistență socială și protecție a familiei
4. Ședința de instruire cu angajații Serviciului social Casa Comunitară 27.09.2021,

ora 10.00

Sediul

Casei Comunitare/

online

Tema: Aspecte legislative privind respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități A.O. Keystone Moldova

Direcția generală asistență socială și protecție a familiei

5. Ședința de lucru cu echipele multidisciplinare 27 – 30.09.2021,ora 10.00 Satele Cetireni, Unțești, CostuleniComunele Mănoilești, Morenii Noi, Măcărești Cu privire la rezultatele aflării beneficiarilor în cadrul Serviciului social Asistență parentală profesionistă Direcția generală asistență socială și protecție a familiei
6. Cursul de instruire a tinerilor în fotografie și video 27.09.2021,ora 14.30 Centrul Raional de Tineret Ungheni Direcția educație
7. Expoziția comentată Dreptul tău. Accesul la informare, dedicată Zilei Internaționale a Dreptului de a Ști 28.09.2021,

ora 12.30

Biblioteca Publică Raională

Dimitrie CantemirFiliala nr.5

Secția cultură și turism
8. Ședința Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate 28.09.2021,ora 14.00 SediulConsiliului raional Ungheni,str. Națională, 11,sala de ședințe 1.Cu privire la revizuirea competențelor asistenților parentali profesioniști2.Cu privire la aprobarea plasamentelor copiilor în Serviciul tutelă/curatelă Vicepreședintele raionului,

Vasile Lupu

Direcția generală asistență socială și protecție a familiei

9. Ședința Comisiei raionale pentru asigurarea schimbării și eliberării legitimației victimelor reabilitate ale represiunilor politice 29.09.2021,

ora 14.00

Sediul

Consiliului raional Ungheni,

str. Națională, 11,

sala de ședințe

Vicepreședintele raionului,

Vasile Lupu

Direcția generală asistență socială și protecție a familiei

10. Lansarea Programului de dezvoltare creativă a Inteligenței Emoționale la tineri 29.09.2021,ora 14.30 Centrul Raional de Tineret Ungheni Direcția educație
11. Ședința Consiliului de administrație a Direcției educație 29.09.2021,ora 15.00 SediulDirecției educație 1.Cu privire la asigurarea instituțiilor de învățământ cu cadre didactice și de conducere2.Cu privire la instituționalizarea copiilor de 2 – 7 ani Direcția educație
12. Trai  ning-ul Managementul conflictului 30.09.2021,

ora 09.00

Centrul CREDO,

sala de ședințe

A.O. Viitorul începe azi

Direcția generală asistență socială și protecție a familiei

13. Ședința cu managerii școlari 30.09.2021,ora 09.00 SediulDirecției educație/online Cu privire la analiza economico-financiară din perspectiva organizării managementului educațional Direcția educație
14. Activitatea de totalizare și încheiere a Programului Național Lectura Central 30.09.2021,ora 13.00 Biblioteca Publică RaionalăDimitrie CantemirFiliala nr.4 Secția cultură și turism
15. Ședința Comisiei de privatizare a fondului de locuințe 30.09.2021,

ora 14.00

Sediul

Consiliului raional Ungheni,

str. Națională, 11,

sala de ședințe

Vicepreședintele raionului,

Tatiana Lazar

Specialistul principal din Aparetul președintelui raionului, Angela Straticiuc

16. Activitățile artistice cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor în Etate 01.10.2021 Centrul de integrare și reabilitare a bătrânilor din municipiul Ungheni Direcția generală asistență socială și protecție a familiei
17. Disputa dedicată Zilei Internaționale a Persoanelor în Etate 01.10.2021,ora 14.30 Biblioteca Publică RaionalăDimitrie CantemirFiliala nr.1 Secția cultură și turism
18. Cursul de instruire a tinerilor în fotografie și video 01.10.2021,

ora 15.00

Centrul Raional de Tineret Ungheni Direcția educație
19. Sesiunea de jocuri intelectuale și de societate Gândește creativ, gândește critic 02.10.2021,ora 15.00 Centrul Raional de Tineret Ungheni Direcția educație

Ex.: S. Cadenuc

Tel.: 0236 22081