ACŢIUNILE  PRINCIPALE  SĂPTĂMÂNALE  CARE  SE  VOR  DESFĂŞURA  ÎN  PERIOADA 18.09.2017 – 24.09.2017 

Nr.

d/r.

Măsurile preconizate Data şi ora desfăşurării Locul desfăşurării Principalele chestiuni din ordinea de zi

Responsabilii

1. Şedinţa operativă a preşedintelui raionului cu vicepreşedinţii raionului, secretarul Consiliului raional, şefii direcţiilor, secţiilor din subordinea Consiliului raional şi funcţionarii publici din Aparatul preşedintelui raionului 18.09.2017,

ora 08.00

Sediul Consiliului raional,

str. Naţională 11,

sala de şedinţe

Cu privire la activitatea cotidiană şi de perspectivă Secţia administraţie publică
2. Jocurile educative Online 19.09.2017,

ora 13.00

Biblioteca publică raională „D. Cantemir” Secţia cultură şi turism
3. Şedinţa Grupului de lucru privind organizarea şi desfăşurarea Festivalului recoltei, vinului şi promovării tradiţiilor naţionale 19.09.2017,

ora 14.00

Sediul Consiliului raional,

str. Naţională 11,

sala de şedinţe

1.Cu privire la aprobarea Programului de acţiune

2.Cu privire la aprobarea scenariului

Vicepreşedintele raionului, Serghei Lacusta

Direcţia agricultură şi alimentaţie

4. Şedinţa Consiliului de administraţie a Fondului local de susţinere socială a populaţiei 19.09.2017,

ora 14.00

Sediul Consiliului raional,

str. Naţională 11,

sala de protocol

1.Cu privire la aprobarea Planului de activitate pentru tr. IV, a.2017

2.Cu privire la examinarea cererilor, petiţiilor

Vicepreşedintele raionului, Alexandru Brânză

Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei

5. Întrunirea metodică cu directorii educativi din instituţiile de învăţământ din raion 20.09.2017,

ora 10.00

LT „M. Eminiscu” Cu privire la planificarea activităţii educative pentru a. 2017-2018 Direcţia educaţie
6. Şedinţa Grupului de lucru privind evaluarea Strategiei „Educaţia 2020” 20.09.2017,

ora 10.00

Sediul

Direcţiei educaţie

Direcţia educaţie
7. Ora metodică cu lucrătorii din domeniul culturii 20.09.2017,

ora 11.00

Casa Raională de Cultură, s.Pârliţa Secţia cultură şi turism
8. Activităţile de lucru cu părinţii şi copiii în cadrul Programului Mellow Parentig 21.09.2017,

ora 10.00

Centrul CREDO Încredere Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei
9. Atelierul de lucru cu asistenţii sociali 21.09.2017,

ora 10.00

Sediul Consiliului raional,

str. Naţională 11,

sala de şedinţe

Rolul valorilor în asistenţa socială Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei
10. Programul de concert al Ansamblului de Muzică şi Dans Popular Drăgaica, în cadrul Hramului s. Floriţoaia Veche 21.09.2017 S. Floriţoaia Veche Secţia cultură şi turism
11. Seminarul metodic cu psihologii şcolari 22.09.2017,

ora 09.00

Centrul Educaţional Rezultatele activităţii în anul de studii 2016-2017.

Repere metodologice de organizare a activităţii în anul şcolar 2017-2018

Direcţia educaţie
12. Şedinţa cu managerii preşcolari 22.09.2017,

ora 09.00

Sediul Consiliului raional,

str. Naţională 11,

sala de şedinţe

Direcţia educaţie
13. Şedinţa Comisiei raionale pentru protecţia copilului aflat în dificultate 22.09.2017,

ora 14.00

Sediul Consiliului raional,

str. Naţională 11,

sala de protocol

1.Cu privire la stabilirea formei de protecţie a copiilor rămaşi fără îngrijire părintească

2.Cu privire la plasamentul tinerilor în situaţii de risc în Centrul CREDO

Vicepreşedintele raionului, Alexandru Brânză

Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei

14. Festivalul de Muzică şi Dans Popular Drăgaica, 2017, ediţia a V-a 24.09.2017 Casa Raională de Cultură, s.Pârliţa Secţia cultură şi turism
15. Şedinţa Grupului de lucru în cadrul Proiectului Promovarea prevenirii delincvenţei juvenile şi a mecanismului de dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor în conflict cu legea 25.09.2017,

ora 14.00

Sediul Consiliului raional,

str. Naţională 11,

sala de şedinţe

Cu privire la implementarea mecanismului de referire a copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a copiilor în conflict cu legea Institutul de Reforme Penale

AO „Centrul de Justiţie Comunitară”