ACŢIUNILE  PRINCIPALE  SĂPTĂMÂNALE  CARE  SE  VOR  DESFĂŞURA

ÎN  PERIOADA 12.03.2018 – 18.03.2018

Nr.d/r. Măsurile preconizate

Data şi ora desfăşurării

Locul desfăşurării

Principalele chestiuni din ordinea de zi

Responsabilii

1. Şedinţa operativă a preşedintelui raionului cu vicepreşedinţii raionului, secretarul Consiliului raional, şefii direcţiilor, secţiilor din subordinea Consiliului raional şi funcţionarii publici din Aparatul preşedintelui raionului 12.03.2018,ora 08.00 SediulConsiliului raional,str. Naţională 11,sala de şedinţe Cu privire la activitatea cotidiană şi de perspectivă Secţia

administraţie publică

2. Inspecția tematică Atestarea cadrelor didactice 12 – 16.03.2018 Instituțiile de învățământ Direcția educație
3. Trainingul cu bibliotecarii din raion 12.03.2018,ora 09.00 Biblioteca publică raională D. Cantemir Tema: Servicii moderne de bibliotecă Secția cultură și turism
4. Ședința de totalizare a activității pentru anul 2017 a Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat 13.03.2018,ora 10.00 SediulConsiliului raional,str. Naţională 11,sala de şedinţe Oficiul teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat
5. Ședința cu directorii adjuncți 13.03.2018,ora 10.00 SediulConsiliului raional,str. Naţională 9,sala de conferințe Cu privire la atestarea cadrelor didactice Direcția educație
6. Sesiunea de informare privind programele de stat de susținere a antreprenorilor (instruire, finanțare, creditare) 13.03.2018,ora 11.00 SediulConsiliului raional,str. Naţională 11,sala de şedinţe Secția economie și reforme

Camera de Comerț și Industrie a R. Moldova, filiala UngheniODIMM

7. Serata de odihnă Cu dor și drag de primăvară 13.03.2018 Casa Raională de Cultură, s. Pârlița Secția cultură și turism
8. Seminarul cu profesorii de educație civică 14.03.2018,ora 09.00 GimnaziulM. Savciuc Bușila Cu privire la proiectarea și realizarea demersului didactic prin prisma competențelor pentru o cultură democratică Direcția educație
9. Întâlnirea conducătorilor organelor administrației publice locale de nivelul II cu conducătorii organelor administrației publice locale de nivelul I și audiența cetățenilor 14.03.2018,ora 10.00 S. Unțești Cu privire la identificarea soluțiilor pentru problemele majore din localitate Secţia

administraţie publică

10. Seminarul metodico – practic cu managerii preșcolari 15.03.2018,ora 09.00 Creșa–grădiniță Andrieș Tema: Managementul organizării lucrului în echipă în instituția preșcolară Direcția educație
11. Trainingul  în cadrul Proiectului Promovarea respectării drepturilor femeilor în Moldova prin combaterea violenței în bază de gen 16.03.2018,ora 10.00 SediulConsiliului raional,str. Naţională 9,sala de conferințe Cu privire la utilizarea Ghidului pentru echipe multidisciplinare privind modul de abordare a cazurilor de violență în familie Centrul de Resurse și Atragere a Investițiilor

Direcția asistență socială și protecție a familiei