ACŢIUNILE  PRINCIPALE  SĂPTĂMÂNALE  CARE  SE  VOR  DESFĂŞURA

ÎN  PERIOADA 18.03.2019 – 24.03.2019

Nr.d/r. Măsurile preconizate Data şi ora desfăşurării Locul desfăşurării Principalele chestiuni din ordinea de zi Responsabilii
1. Ședința operativă a președintelui raionului cu vicepreședinții raionului, secretarul Consiliului raional, șefii direcțiilor, secțiilor din subordinea Consiliului raional și funcționarii publici din Aparatul președintelui raionului 18.03.2019,ora 08.00 SediulConsiliului raional,str. Națională 11,sala de ședințe Cu privire la activitatea cotidiană și de perspectivă Secțiaadministrație publică
2. Expoziția Tezaurul cu poezii 18.03.2019 Biblioteca publică raională Dimitrie Cantemir, filiala nr.5 Secția cultură și turism
3. Expoziția de carte Apa lacrima adâncului, cu ocazia Zilei Mondiale a Apei 18.03.2019 Biblioteca publică raională Dimitrie Cantemir, filiala nr.4 Secția cultură și turism
4. Deplasările în teritoriu ale asistenților sociali din Serviciul social Asistență parentală profesionistă 18 – 19.03.2019,ora 09.00 Comunele Condrătești, Hîrcești, AlexeevcaOrașul CorneștiSatul Rădenii Vechi Cu privire la monitorizarea copiilor din Serviciul social Asistență parentală profesionistă Direcția asistență socială și protecție a familiei
5. Ședința Grupului de lucru pentru efectuarea de achiziție a lucrărilor și a mărfurilor cu bani publici (luarea deciziei) 18.03.2019,ora 10.00 SediulConsiliului raional,str. Națională 11,sala de protocol Cu privire la rezultatele COP privind achiziția lucrărilor de întreținere a drumurilor din raion pe anul 2019 (repetat) Secția economie și reforme
6. Laboratorul de creație cu profesorii de limbă și literatură română 19.03.2019,ora 09.00 LT V. Alecsandri Tema: Strategii didactice de integrare a competențelor elevului Direcția educație
7. Vizita în teritoriu a echipei Serviciului social Echipa mobilă 19.03.2019,ora 09.00 Com. Agronomovca Prestări servicii Direcția asistență socială și protecție a familiei
8. Seminarul de instruire cu activul sindical raional 19.03.2019,ora 10.00 SediulConsiliului raional,str. Națională 11,sala de ședințe Cu privire la protecția social – economică a membrilor de sindicat Reprezentantul Confederației Naționale a Sindicatelor din Republica Moldova în raionul Ungheni,Rodica Lupu
9. Seminarul teoretico – practic cu învățătorii claselor primare 20 – 21.03.2019,ora 09.00 LT SculeniGimnaziul Cioropcani Cu privire la integrarea strategiilor și tehnologiilor didactice moderne în procesul de predare-învățare-evaluare la Matematică prin stimularea creativității elevului Direcția educație
10. Vizita în teritoriu a echipei Serviciului social Echipa mobilă 20 – 21.03.2019,ora 09.00 Comuna PîrlițaSatul Costuleni Prestări servicii Direcția asistență socială și protecție a familiei
11. Seminarul metodic cu profesorii de matematică 20.03.2019,ora 09.00 Gimnaziul Todirești Tema: Progresul școlar – o nouă etapă în analiza și evaluarea rezultatelor școlare Direcția educație
12. Evaluarea probelor pentru Concursul național Holocaust: istorie și lecții de viață 20.03.2019 SediulDirecției educație Direcția educație
13. Ședința de suport –grup cu asistenții parentali profesioniști 20 – 22.03.2019,ora 09.00 Sediul Direcției asistență socială și protecție a familiei, sala de ședințe Cu privire la procedura de depunere și examinare a petițiilor Direcția asistență socială și protecție a familiei
14. Seminarul metodico – practic cu managerii școlari 21.03.2019,ora 09.00 LT A. Mateevici Pârlița Cu privire la parteneriatul educațional Direcția educație
15. Întrunirea metodică cu cadrele didactice din învățământul preșcolar 21.03.2019,ora 09.00 Creșa – grădiniță Lăstărel Todirești Tema: Structura gramaticală a vorbirii Direcția educație
16. Concursul artistic – literar dedicat Zilei mondiale a Poeziei Când emoția și-a găsit gândul și gândul și-a descoperit cuvintele, atunci apare poezia 21.03.2019,ora 14.00 Biblioteca publică raionalăDimitrie Cantemir Secția cultură și turism
17. Atelierul interactiv Tinerețea la braț cu sănătatea 21.03.2019,ora 14.30 Centrul Prietenos Tinerilor Impuls Direcția educație
18. Seminarul raional cu angajații din domeniul culturii 22.03.2019,ora 10.00 Casa Raională de Cultură s. Pîrlița Cu privire la totalizarea activității culturale pe anul 2018 Secția cultură și turism
19. Evaluarea probelor pentru Concursul național Mediul local și dezvoltarea durabilă 22.03.2019 Sediul Direcției educație Direcția educație
20. Serviciul Modern de Bibliotecă. Femei cu idei. Act de caritate – un zâmbet pentru fiecare 22.03.2019,ora 14.30 Biblioteca publică raională Dimitrie Cantemir, filiala nr.5 Secția cultură și turism
21. Competițiile la volei în cadrul Spartachiadei raionale, treapta liceală 23 – 24.03.2019, ora 09.00 LT Gh. AsachiLT M. Eminescu Direcția educație