ACŢIUNILE  PRINCIPALE  SĂPTĂMÂNALE  CARE  SE  VOR  DESFĂŞURA

ÎN  PERIOADA 16.09.2019 – 22.09.2019

Nr.

d/r.

Măsurile preconizate Data şi ora desfăşurării Locul desfăşurării Principalele chestiuni din ordinea de zi Responsabilii
1. Ședința operativă cu vicepreședinții raionului, secretarul Consiliului raional, șefii direcțiilor, secțiilor din subordinea Consiliului raional și funcționarii publici din Aparatul președintelui raionului 16.09.2019,

ora 08.00

Sediul

Consiliului raional,

str. Naţională 11,

sala de şedinţe

Cu privire la activitatea cotidiană și de perspectivă Secția

administrație publică

2. Aplicația demonstrativă la protecția civilă în cadrul Primăriei comunei Pîrlița 16.09.2019,

ora 08.00

Comuna Pîrlița Cu privire la organizarea măsurilor de lichidare a consecințelor cutremurului de pământ Direcția situații excepționale

Primăria comunei Pîrlița

Secția

administrație publică

3. Deplasările în teritoriu ale echipei Serviciului social Echipa mobilă 16 – 20.09.2019,

ora 09.00

Satele Cornești, Măgurele, Cornova, Năpădeni

Comunele Condrătești,

Boghenii Noi, Sinești, Florițoaia Veche

Prestări servicii la domiciliu Direcția generală asistență socială și protecție a familiei
4. Deplasările în teritoriu ale specialistului din cadrul Serviciului social Asistență parentală profesionistă 16 – 19.09.2019,

ora 09.00

Comunele Hîrcești, Condrătești, Pîrlița, Măcărești,

Morenii Noi

Municipiul Ungheni

Monitorizarea serviciilor prestate Direcția generală asistență socială și protecție a familiei
5. Ședința Comisiei de specialitate în probleme agricultură, industrie prelucrătoare, ecologie și dezvoltare rurală

 

Ședința Comisiei de specialitate în probleme economie, buget și finanțe

 

Ședința Comisiei de specialitate în probleme sociale

 

16.09.2019,

ora 13.00

 

 

16.09.2019,

ora 14.00

 

16.09.2019,

ora 15.00

 

Sediul

Consiliului raional,

str. Naţională 11,

sala de şedinţe

1.Cu privire la corelarea bugetului raional aprobat pe anul 2019 cu Legea bugetului de stat pe anul 2019

2.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Secția

administrație publică

6. Ședința Comisiei de verificare a tarifării 17 – 19.09.2019 Sediul

Direcției educație

  Direcția educație
7. Ședința extraordinară a Consiliului raional Ungheni 17.09.2019,

ora 10.00

Sediul

Consiliului raional,

str. Naţională 11,

sala de şedinţe

1.Cu privire la corelarea bugetului raional aprobat pe anul 2019 cu Legea bugetului de stat pe anul 2019

2.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Secția

administrație publică

8. Seminarul de formare a formatorilor 18.09.2019,

ora 09.00

Centrul

Educațional Ungheni

Tema: Dezvoltarea personală  (treapta primară) Direcția educație
9. Ora metodică cu angajații din domeniul culturii din raion 18.09.2019,

ora 11.00

Casa Raională de Cultură, s. Pîrlița   Secția cultură și turism
10. Masa rotundă Lectura – premisă importantă în educația tinerei generații 18.09.2019,

ora 12.00

Biblioteca publică raională

Dimitrie Cantemir, filiala nr.4

  Secția cultură și turism
11. Consfătuirea cu conducătorii instituțiilor de învățământ 19.09.2019,

ora 09.00

Sediul

Consiliului raional,

str. Naţională 11,

sala de şedinţe

Cu privire la rezultatele implementării Proiectului de lucrări civile la L.T. A. Pușkin Direcția educație
12. Bibliocafeneaua Neastâmpăr profesional sinonim cu reușita instituțională 19.09.2019,

ora 14.30

Biblioteca publică raională

Dimitrie Cantemir, filiala nr.5

  Secția cultură și turism
13. Turneul republican de fotbal Cupa Guvernului, etapa regională 19.09.2019 Stadionul Central,

Municipiul Ungheni

  Direcția educație
14. Deplasările în teritoriu ale inspectorilor superiori în stabilirea și acordarea ajutorului social 20.09.2019,

ora 09.00

Municipiul Ungheni Cu privire la verificarea corectitudinii informației incluse în cererea pentru acordarea ajutorului social Direcția generală asistență socială și protecție a familiei
15. Ședința Consiliului consultativ al Direcției educație 20.09.2019,

ora 13.30

Sediul

Consiliului raional,

str. Naţională 11,

sala de şedinţe

Cu privire la aprobarea Planului managerial de activitate a Direcției educație pentru anul de studii 2019 – 2020 Direcția educație
16. Concursul de desene și poezii dedicat Zilei Internaționale a Păcii 20.09.2019,

ora 14.30

Biblioteca publică raională

Dimitrie Cantemir

  Secția cultură și turism
17. Campania de mobilizare civică Hai, Ungheni, la curățenie! 21.09.2019,

ora 10.00

10 localități din raion   Direcția educație