ACŢIUNILE  PRINCIPALE  SĂPTĂMÂNALE  CARE  SE  VOR  DESFĂŞURA

ÎN  PERIOADA 21.01.2019 – 27.01.2019

Nr.

d/r.

Măsurile preconizate Data şi ora desfăşurării Locul desfăşurării

Principalele chestiuni din ordinea de zi

Responsabilii

1. Ședința operativă a președintelui raionului cu vicepreședinții raionului, secretarul Consiliului raional, șefii direcțiilor, secțiilor din subordinea Consiliului raional și funcționarii publici din Aparatul președintelui raionului 21.01.2019,

ora 08.00

Sediul

Consiliului raional,

str. Națională 11,

sala de ședințe

Cu privire la activitatea cotidiană și de perspectivă Secția

administrație publică

2. Supervizarea individuală în cadrul Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii 21 – 25.01.2019,ora 09.00 Sediul Direcției asistență socială și protecție a familiei,

sala de ședințe

Cu privire la prestarea serviciilor Direcția asistență socială și protecție a familiei
3. Vizitele în teritoriu ale echipei Serviciului social Echipa mobilă 22 – 24.01.2019,ora 09.00 Comunele Pîrlița, Agronomovca

Satul Costuleni

Direcția asistență socială și protecție a familiei
4. Atelierul de lucru cu profesorii de educație fizică 22.01.2019 L.T. A. Pușkin Direcția educație
5. Campania de informare a producătorilor agricoli din raion 22.01.2019,ora 10.00 Sediul

Consiliului raional,str. Națională 11,

sala de ședințe

Cu privire la noile criterii incluse în Regulamentul de subvenționare în anul 2019 Direcția agricultură și alimentație

Serviciul teritorial Ungheni al Agenției de Plăți și Subvenții pentru Agricultură

6. Ora metodică cu angajații din domeniul culturii din raion 23.01.2019,ora 11.00 Casa Raională de Cultură s. Pîrlița Secția cultură și turism
7. Clubul Robotica, grupa mare 23.01.2019,ora 14.30 Biblioteca publică raională

Dimitrie Cantemir

Secția cultură și turism
8. Ședința Consiliului de administrație a Direcției edicație 24.01.2019,ora 14.00 Sediul

Direcției educație

1.Cu privire la activitatea secțiilor sportive2.Cu privire la eficiența managementului Școlii Raionale Sportive Direcția educație
9. Clubul Robotica, grupa mică 24.01.2019,ora 14.30 Biblioteca publică raională

Dimitrie Cantemir

Secția cultură și turism
10. Competițiile la tenis de masă (în cadrul spartachiadei republicane) 25 – 27.01.2019 L.T. M. Eminescu Direcția educație
11. Gala sportului – 2018 25.01.2019,ora 14.00 Palatul de Cultură Direcția educație
12. Teatru la microfon Un milion pentru un surâs (Serviciul Modern de Bibliotecă) 25.01.2019,ora 16.00 Biblioteca publică raională

Dimitrie Cantemir

Secția cultură și turism
13. Competițiile la baschet (băieți) 26.01.2019 L.T. M. Eminescu Direcția educație
14. Festivalul sportului școlar 27.01.2019,ora 09.00 L.T. M. Eminescu Direcția educație