ACŢIUNILE  PRINCIPALE  SĂPTĂMÂNALE  CARE  SE  VOR  DESFĂŞURA ÎN  PERIOADA 29.05.2017 – 04.06.2017 

Nr.

d/r.

Măsurile preconizate Data şi ora desfăşurării Locul desfăşurării Principalele chestiuni din ordinea de zi

Responsabilii

1. Şedinţa operativă a preşedintelui raionului cu funcţionarii publici din subordine 29.05.2017,

ora 08.15

Sediul Consiliului raional,

str. Naţională 11,

bir.1

Cu privire la activitatea cotidiană şi de perspectivă Secţia administraţie publică
2. Instruirile IT cu adulţii 29.05.2017,

ora 10.00

Biblioteca publică raională

„D. Cantemir”

Secţia cultură şi turism
3. Clubul de discuţii OSCAR 29.05.2017,

ora 14.30

Biblioteca publică raională

„D. Cantemir”, Colţişorul American

Secţia cultură şi turism
4. Şedinţa Consiliului de administraţie a Direcţiei educaţie 30.05.2017,

ora 10.00

Sediul

Direcţiei educaţie

1.Cu privire la organizarea examenelor de absolvire a treptei gimnaziale,  a treptei liceale , sesiunea 2017

2.Ci privire la organizarea odihnei copiilor în sezonul estival 2017

Direcţia educaţie

 

5. Platforma regională de discuţie în cadrul Proiectului Parteneriate pentru incluziune 30.05.2017,

ora 10.00

Sediul Consiliului raional,

str. Naţională 11,

sala de şedinţe

Descrierea beneficiilor obţinute şi a provocărilor existente AO „Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin”

Direcţia educaţie

 

6. Atelierul de lucru cu reprezentanţii autorităţilor publice locale, educaţiei, poliţiei şi asistenţei sociale 30.05.2017,

ora 10.00,

ora 13.00

Sediul  Primăriei

com. Mănoileşti

Sediul Primăriei

s. Cetireni

Cu privire la elaborarea Planului de acţiuni în domeniul protecţiei sociale a populaţiei Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei
7. Cinemateca copiilor Există o ţară ca o poveste 30.05.2017,

ora 13.00

Biblioteca publică raională

„D. Cantemir”

Secţia cultură şi turism
8. Gala Olimpicilor 30.05.2017,

ora 13.30

LT „M. Eminescu” Direcţia educaţie

 

9. Clubul tinerilor 30.05.2017,

ora 14.30

Biblioteca publică raională

„D. Cantemir”, Colţişorul American

Secţia cultură şi turism
10. Careul solemn „Ultimul sunet” 31.05.2017,

ora 08.30

Instituţiile de învăţământ Direcţia educaţie

Secţia administraţie publică

11. Ziua Internaţională a Copilului 31.05.2017,

ora 14.00

Centrul CREDO Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei
12. Deschiderea Taberei de vară Lecturile verii 01.06.2017,

ora 10.00

Biblioteca publică raională

„D. Cantemir”

Secţia cultură şi turism
13. Examenul de BAC la limba şi literatura română (alolingvi) 02.06.2017,

ora 08.00

LT „Gh. Asachi” Direcţia educaţie

 

14. Şedinţa Grupului de lucru privind organizarea Concursului raional „Businessmanul Anului 2016” 02.06.2017,

ora 10.00

Sediul Consiliului raional,

str. Naţională 9,

sala de conferinţe

Cu privire la totalizarea Concursului raional „Businessmanul Anului 2016” Secţia economie şi reforme
15. Clubul femeilor de succes Avem de trăit şi mâine 02.06.2017,

ora 15.00

Biblioteca publică raională

„D. Cantemir”

Secţia cultură şi turism