ACŢIUNILE  PRINCIPALE  SĂPTĂMÂNALE  CARE  SE  VOR  DESFĂŞURA ÎN  PERIOADA 21.05.2018 – 27.05.2018

Nr.

d/r

Măsurile preconizate Data şi ora desfăşurării Locul desfăşurării Principalele chestiuni din ordinea de zi

Responsabilii

1. Şedinţa operativă a preşedintelui raionului cu vicepreşedinţii raionului, secretarul Consiliului raional, şefii direcţiilor, secţiilor din subordinea Consiliului raional şi funcţionarii publici din Aparatul preşedintelui raionului 21.05.2018,

ora 08.00

Sediul

Consiliului raional,

str. Naţională 11,

sala de şedinţe

Cu privire la activitatea cotidiană şi de perspectivă Secţia

administraţie publică

2. Zilele scrisului și culturii slave 21 – 27.05.2018 Instituțiile școlare   Direcția educație
3. Seminarul de instruire cu asistenții personali 22 – 23.05.2018,

ora 08.00

Sediul

Consiliului raional,

str. Naţională 9,

sala de conferințe

Cu privire la strategiile și tehnicile în recuperarea persoanelor cu dizabilități locomotorii și asociate AO Keystone Moldova

Direcția asistență socială și protecție a familiei

4. Ședința Consiliului Director al Asociației Euroregiunea Siret – Prut-Nistru 22.05.2018,

ora 12.00

Sediul

Consiliului raional,

str. Naţională 11,

sala de şedinţe

Cu privire la bilanțul contabil pe anul 2017 Asociația Euroregiunea Siret – Prut-Nistru
5. Adunarea generală a Asociației Euroregiunea Siret – Prut-Nistru 22.05.2018,

ora 14.00

Sediul

Consiliului raional,

str. Naţională 11,

sala de şedinţe

1.Cu privire la Raportul de activitate pe anul 2017

2.Cu privire la Planul de acțiune pe anul 2018

Asociația Euroregiunea Siret – Prut-Nistru
6. Ședința cu managerii școlari 23.05.2018,

ora 09.00

Sediul

Consiliului raional,

str. Naţională 11,

sala de şedinţe

  Direcția educație
7. Ședința de supervizare a Serviciului social de sprijin pentru familii cu copii la nivel comunitar 23.05.2018,

ora 09.30

Sediul

Direcției asistență socială și protecție

a familiei,

sala de ședințe

Cu privire la respectarea prevederilor legislației în vigoare  

Direcția asistență socială și protecție a familiei

8. Seminarul de instruire cu asistenții familiali 24 – 25.05.2018,

ora 08.00

Sediul

Consiliului raional,

str. Naţională 9,

sala de conferințe

  AO Keystone Moldova

Direcția asistență socială și protecție a familiei

9. Ședința Grupului de lucru pentru efectuarea de achiziție a lucrărilor și a mărfurilor cu bani publici (deschiderea ofertelor) 24.05.2018,

ora 09.00

Sediul

Consiliului raional,

str. Naţională 11,

sala de protocol

CPO nr.18/01886 cu privire la reânnoirea îmbrăcămintei drumului L 375 Petrești – R1km 9,9 – km 10,8 Secția economie și reforme
10. Festivalul Alunelu, alunelu, hai la joc 24.05.2018,

ora 09.30

Palatul de Cultură   Direcția educație
11. Concursul raional Elevul Anului 24.05.2018,

ora 14.00

LT V. Alecsandri   Direcția educație
12. Forumul raional al tinerilor Participarea tinerilor în procesul decizional 25.05.2018,

ora 13.30

Sediul

Consiliului raional,

str. Naţională 11,

sala de şedinţe

  Direcția educație
13. Serviciul Modern de Bibliotecă Clubul democrației – Succesul cu obișnuință 25.05.2018,

ora 14.00

Biblioteca publică raională D. Cantemir   Secția cultură și turism
14. Gala festivă Businessmanul Anului 2017 25.05.2018,

ora 15.00

Restaurantul Miorița   Secția economie și reforme
15. Clubul femeilor de succes Să încerci să umpli golul 25.05.2018,

ora 16.00

Biblioteca publică raională D. Cantemir   Secția cultură și turism
16. Sărbătoarea Fagului 27.05.2018,

ora 11.00

Tabăra de odihnă

Pro Sănătatea,

s. Rădenii Vechi

  Secția cultură și turism