Ghenadi Mitriuc

Data și locul nașterii: 05.08.1968, domiciliul Ungheni

STUDII: 1975-1983 – Şcoala medie incompletă s.Agronomovca

1983-1987 – Școala medicală de bază din Chișinău, specialitatea felcersanitar

1998-2003 – Academia ,,Ștefan cel Mare’’ a MAI, specialitatea Drept;

2004-2007 – Academia de Administrare Publică pe lingă Președintele Republicii Moldova, specialitatea Economie și management public;

2017 – prezent- Academia militară ,,Alexandru cel Bun’’, specialitatea securitate națională, doctorand

 

EXPERIENŢA DE MUNCĂ:

– 2019-prezent- președintele raionului Ungheni

-2014 – 2019-  deputat оn Parlamentul RM, vicepreședinte a comisiei parlamentare «Comisia securitate naţională, apărare şi ordine publică»

– 2011-2014 – Director SRL ,,RINCOR-PRIM’’

– 2011- 2014 – Consilier orășenesc Ungheni

– 2007-2011 – viceprimar or. Ungheni

– 2003-2007 – Consilier independent în Consiliul Orășenesc Ungheni

– 2002-2007 – Director SRL ,,RINCOR-PRIM’’

– 1996-2001 – inspector al vamei ( la оnceput оn Ungheni, apoi transferat la

Vama Sculeni оn calitate de inspector superior)

– 1992-1996 – Paznic la școala medie incompletă s. Agronomovca

– 1991-1992 – Serviciul оn organele interne a Republicii Moldova, Brigada de

Poliție cu Destinație Specială

LIMBI:

Moldovenească, rusă, franceză

 

Declarația de avere și interese personale