• Lista funcționarilor din cadrul Aparatului preşedintelui raionului, serviciilor descentralizate, desconcentrate şi altor instituţii din raionul Ungheni

   

  Numele, prenumele Funcţia deţinută
  Mitriuc Ghenadi Preşedinte al raionului
  Lazar Tatiana Vicepreşedintă a raionului
  Lupu Vasile Vicepreşedinte al raionului
  Liţcan Rodica Secretară  a Consiliului raional
  Manole Rodica Şefă a Secţiei administraţie publică
  Cadenuc Svetlana Specialistă principală, Secţia administraţie publică
  Rusu Octavian Specialistă principală, Secţia administraţie publică
  Bădia Irina Specialistă principală, Secţia administraţie publică
  Pascaru Valentina Șefă a Secției juridice și resurse umane, Aparatul președintelui raionului
  Botnari Ana Specialistă principală, Secția juridică și resurse umane
  Gurău Natalia Contabilă-şefă,  Aparatul preşedintelui raionului
  Damian Iulia Specialistă – coordonatore, Aparatul preşedintelui raionului
  Zaiaţ Aliona Şefă a Serviciului raional arhivă
  Cucu Dumitru Arhitect-şef al raionului
  Straticiuc Angela Specialistă principală, Aparatul preşedintelui raionului
  Casian Ilina Specialistă principală, Aparatul preşedintelui raionului
  Racoviță Larisa Auditor intern principal, Aparatul președintelui raionului
  Potlog Constantin Şef adjunct al Direcţiei generale asistenţă socială şi protecţie a familiei
  Struc Tatiana Şefă a Direcţiei finanţe
  Pancu Iulia Şefă a Direcţiei educaţie
  Scutaru Viorel  

  Şef al Direcţiei agricultură şi alimentaţie

  Rogovschi Diana Șefă a  Secţiei construcţii, gospodărie comunală şi drumuri
  Ursatiev Ludmila  

  Şefă a Secţiei economie şi reforme

  Pîslaru Vadim Şef  al Secţiei cultură şi turism
  Frunze Lilian Specialist principal al Serviciului relaţii funciare şi cadastru
  Petre Violeta Șefă a Centrului de Resurse şi Atragerea Investiţiilor
  Toma Petru Şef  al Serviciului de deservire a clădirilor şi subdiviziunilor Consiliului raional
  Postolachi Veaceslav Conducător al Î.M. Apă-Ungheni
  Belbas Oleg Şef al IMSP Centrul de sănătate Ungheni
  Stati Elvira Director interimar al IMSP Spitalul raional Ungheni
  Ambroci Aliona Şefă  a  IMSP Centrul de sănătate Dănuţeni
  Săculţanu Nicolae Şef al IMSP Centrul de sănătate Măcăreşti-Costuleni
  Moldovan Maria Şefă a IMSP Centrul de sănătate Cioropcani
  Turtureanu Galina Şefă a IMSP Centrul de sănătate Sculeni
  Chirica Alexei Şef al IMSP Centrul de sănătate Pîrliţa
  Moraru Boris Şef al IMSP Centrul de sănătate Valea Mare
  Ţurcanu Ludmila Şefă a IMSP Centrul de sănătate Petreşti
  Țăranu Vitalie Şef al IMSP Centrul de sănătate Corneşti
  Şontea Petre Şef al IMSP Centrul de sănătate Mănoileşti
  Silion Nicolae Şef al IMSP Centrul de sănătate Năpădeni
  Iachimovschi Nicolae Şef al IMSP Centrul de sănătate Cetireni
  Chirica Victoria Şefă a IMSP Centrul de sănătate Rădenii Vechi
  Popovici Andrei Director al Î.M. Centrul Stomatologic raional Ungheni
  Odainic Nicolai Şef al Substaţiei asistenţă medicală urgentă Ungheni
  Grițco Andrei Şef al Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat
  Rotaru Marina Şefă interimară a Direcţiei deservire fiscală Ungheni, Direcția generală administrare fiscală Centru, Serviciul Fiscal de Stat
  Bulat Viorica Şefă a Direcţiei teritoriale inspectare financiară Ungheni
  Gorincioi Alexandru Şef interimar al Direcţiei raionale pentru siguranţa alimentelor Ungheni, Nisporeni, Călărași
  Huşanu Iurie Inginer-inspector în Subdiviziunea teritorială Ungheni a Inspectoratului de stat pentru supravegherea tehnică “Intehagro”
  Vlas Grigore Şef interimar al Inspecţiei pentru protecția mediului Ungheni
  Gavriliță

  Alexandru

  Șef al Direcției ocuparea forţei de muncă Ungheni
  Inspector principal de muncă în Oficiul Ungheni al Inspectoratului teritorial de muncă Călărași
  Sprîncean Vitalie Şef  al Direcţiei generale,  Casa teritorială de asigurări sociale Ungheni
  Mutu Denis Şef al Direcţiei pentru statistică
  Cornei Alexandr Șef  interimar al Direcției  Centrul de sănătate publică Ungheni
  Postolachi Sergiu Şef al Direcţiei situaţii excepţionale
  Burlacu Vasile Șef interimar al Inspectoratului de poliţie a raionului Ungheni
  Costenco Andrei Șef al Serviciului patrulare Ungheni, Nisporeni al Direcției patrulare „Centru” al Inspectoratului Național de Securitate Publică, Inspectoratul General al Poliției din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
  Cojocaru Valeriu Şef al Filialei Ungheni a Î.S.„Servicii Pază” a Ministerului Afacerilor Interne
  Șișcanu Irina Șefă a Biroului de probațiune Ungheni
  Eșanu Victoria Directoare interimară a Agenţiei Teritoriale Vest a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină
  Rusnac Oleg Şef al Centrului multifuncțional Ungheni al Agenției Servicii Publice
  Cojocaru Nicu Şef al Filialei Ungheni al Departamentului Înmatriculare a Mijloacelor de Transport și Calificare a Conducătorilor Auto (DÎMTCCA), Agenția Servicii Publice
  Babici Marian Şef al Oficiului teritorial Ungheni, Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept, Agenția Servicii Publice
  Chivriga Andrian Registrator – șef al Serviciului cadastral teritorial Ungheni
  Botnari Valeriu Şef al Serviciului teritorial Ungheni al Agenţiei  de Intervenție și Plăţi pentru Agricultură
  Zaiaț Sergiu Şef al Direcţiei teritoriale Ungheni, Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova
  Adjovschii Igor

  Comandant al Centrului militar teritorial Ungheni

  Mihailov Denis Comandant al Batalionului de artilerie
  Bulboaca Andrei Şef interimar al Sectorului Poliției de Frontieră  Ungheni a  Direcţiei regionale Vest,  Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră
  Șveț Andrei Director interimar al Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei
  Frumusachi Eduard Şef al Biroului vamal CENTRU
  Iepuraş Natalia Administratoare principală a Zonei Economice Libere Ungheni – Business
  Budeanu Dorin Şef al Camerei de Comerţ şi Industrie filiala Ungheni
  Pleșca Ion Şef al Direcției II în cadrul Direcției  generale de audit V a Curţii de Conturi a Republicii Moldova
  Lupu Rodica Reprezentantă a Confederației Naționale a Sindicatelor din Republica Moldova
  Bubnova Tatiana Preşedintă a Sindicatului Serviciilor Publice Solidaritate – Ungheni
  Savin Lilia Președintă a Consiliului raional Ungheni al Federației Sindicale a Educației și Științei
  Şchiopu Vasile Preşedinte al Judecătoriei Ungheni
  Triboi Dumitru Procuror-șef al Procuraturii Ungheni
  Jalbă Valeriu Director al Î.S. Stațiunea tehnologică pentru irigare Ungheni
  Natrașevschi Roman Administrator al Î.S. Portul fluvial Ungheni
  Dereș Igor Administrator al Gării auto Ungheni, Gările Auto Moderne  S.R.L.
  Talpă Carina Directoare a Centrului de poștă Ungheni, filiala  Î.S.

  Poşta Moldovei

  Nisteriuc Dumitru Director interimar al Întreprinderii pentru silvicultură  Silva – Centru Ungheni
  Sorici Viorel Reprezentant în teritoriu al Filialei Ungheni a S.A. Moldtelecom
  Brînză Valeriu Director al Filialei Ungheni a S.A. RED-Nord
  Vrîncean Roman Șef al Oficiului comercial al S.A. „FEE NORD” (OC Ungheni)
  Bodrug Vasile Director al S.A. Drumuri Străşeni sectorul Ungheni
  Caţer Sergiu Director al S.R.L. Ungheni – Gaz

   

   

   

   

   

   

 • Lista colaboratorilor Direcției Educație Ungheni